SkyscraperCity Forum banner

UVIT/Univé verhuist naar Arnhem

3407 Views 0 Replies 1 Participant Last post by  Roelez
UVIT schrapt duizend banen in drie jaar

NIJMEGEN - Bij verzekeraar UVIT vervallen de komende drie jaar duizend arbeidsplaatsen wegens reorganisatie. Dat is bijna een kwart van het totale personeelsbestand van 4466. UVIT denkt dat het overgrote deel van de mensen via natuurlijk verloop vertrekt. Waarschijnlijk is er ook sprake van gedwongen ontslagen, maar in welke mate valt nu niet te voorspellen, zegt bestuursvoorzitter Edwin Velzel.

Vanmorgen zijn personeel en vakbonden ingelicht over de omvang en de uitvoering van de reorganisatie. Die is het gevolg van de fusie tussen zorgverzekeraars VGZ, IZA en Trias met verzekeringsbedrijf Univé. UVIT, dat vanaf medio 2009 onder de naam Univé verder gaat, wil vanaf 2010 jaarlijks structureel 75 miljoen euro kosten besparen.

De winst (51 miljoen in 2007) moet vanaf 2010 tenminste 250 miljoen euro bedragen. Daarvan wordt jaarlijks 80 miljoen euro gestoken in nieuwe producten. Univé wil niet langer louter zorg- en schadeverzekeringen verkopen, maar breidt haar activiteiten in de toekomst uit naar een breed pakket aan dienstverlening voor particulieren en bedrijven.

Door vacatures niet op te vullen en het vertrek van tijdelijke krachten wil UVIT al een flink deel van de reorganisatie - 300 medewerkers - realiseren. UVIT denkt dat de komende drie jaar circa vijftienhonderd medewerkers uit zichzelf het bedrijf zullen verlaten. Vorig jaar vetrokken er zeshonderd medewerkers uit eigen wil. Omdat UVIT tegelijkertijd terug gaat van zeventien naar vijf administratie-kantoren en de voornaamste taken daar concentreert komen functies op een aantal kantoren te vervallen. “Voor iemand wiens werk van Alkmaar naar Eindhoven verhuist is er geen oplossing. Die kan misschien verhuizen of verliest anders zijn baan,” zegt Velzel.


UVIT is gestart met projecten voor interne mobiliteit voor medewerkers die op een andere vestiging gaan werken. Medewerkers die uiteindelijk UVIT verlaten worden omgeschoold voor ander werk. Voor degenen die vertrekken geldt een sociaal plan dat tot maart 2009 loopt. UVIT wil met de bonden en de centrale ondernemingsraad betere regelingen afspreken voor verhuizing en mobiliteit. De reorganisatie stoelt op cijfers uit 2007. Velzel: “We zullen versnellen als uit de cijfers blijkt dat dat moet.”

De top van UVIT vertrekt na de zomer naar een tijdelijke lokatie op IJsseloord in Arnhem. Arnhem wordt de nieuwe hoofdzetel van UVIT. Daar komen duizend mensen te werken. UVIT kiest dit jaar tussen de bouw van een nieuw kantoor op IJsseloord of vestiging in het in aanbouw zijnde kantorencomplex bij het station in Arnhem. De declaraties van klanten worden in de toekomst hoofdzakelijk in Eindhoven verwerkt. De vestiging daar groeit van zevenhonderdvijftig naar circa duizend medewerkers. Het overige personeel werkt in Alkmaar, Assen en Gorinchem.

Voorzitter Martin Houben van de centrale ondernemingsraad van UVIT vindt dat er sprake is van een forse ingreep, ‘die veel gezinnen in hun bestaan treft’. Hij vindt dat bij de reorganisatie niet gekozen moet worden voor de makkelijke oplossing ‘met een zak geld, want dat is zo verteerd.’ UVIT moet zich, volgens hem, inspannen om mensen naar ander werk te begeleiden. ‘Al zal er voor iedereen in deze sector niet meteen ander werk te vinden zijn,’ denkt hij. Hij vindt het ‘droef’ dat de UVIT-medewerkers individueel nu nog steeds niet weten waar ze aan toe zijn, ‘want ook deze mensen hebben een hypotheek en maken plannen voor de langere termijn.’

De CNV Dienstenbond deelt die kritiek. “De mensen leven als sinds najaar 2006 in onzekerheid,” aldus bestuurder Ever de Groot. Hij is, in tegenstelling tot de FNV, niet verrast over de omvang van de reorganisatie. “Wij dachten aan vijfhonderd à zeshonderd mensen,” zegt Jan Verheij van FNV. De bonden menen dat de UVIT-top al te zeer op natuurlijk verloop vertrouwt. Verheij (FNV): “Meestal gaan de goede mensen lopen en blijven degenen die je niet wilt behouden.” CNV zegt dat natuurlijk verloop niet echt een vrije keuze is, vooral op plaatsen waar UVIT kantoren sluit.”

Bron: www.gelderlander.nl

Ik hoop dat ze een nieuw hoog hoofdkantoor bouwen bij het station.
See less See more
1 - 1 of 1 Posts
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top