SkyscraperCity Forum banner

UWAGA! W tym tygodniu konkurs: "Noc"

2289 Views 17 Replies 9 Participants Last post by  lewandovski
Zgodnie z wcześniejszą umową, w tym tygodniu mamy konkurs tematyczny, którego temat wybrał zwycięzca poprzedniego takiego konkursu, czyli urbanned, a tematem tym jest noc. Zasady są takie same jak w zwykłym UPC, czas trwania również, chyba że frekwencja będzie słaba i wtedy może ulec on wydłużeniu. Liczę na liczne i ciekawe zdjęcia :)
1 - 18 of 18 Posts
w ramach tematu obowiązują zdjęcia zrobione miedzy zachodem i wschodem słońca ?
^^ W zasadzie...tak :D
Pytam bo kiedyś czekałem na wschód słońca i strzeliłem fajną fotkę...tak mniej więcej pół godziny przed wschodem...ciemno zbytnio nie jest ale zdecydowanie przed wschodem :)
Nawet zdjęcia w pomieszczeniu, wykonane z udziałem lampy błyskowej, mogą pokazać noc. ;)
^^ Pod warunkiem że będą wykonane w nocy :lol:
Koledzy...., ups i koleżanki. Wydaje mi się, że zaistniało pewnego rodzaju nieporozumienie. Tematem tej edycji specjalnej jest "NOC". Noc jako "zjawisko", jako pora dnia.
Tematem tej edycji nie powinno być: "zdjęcie wykonane w nocy" tylko "zdjęcie nocy".

Pozdrawiam. Wpadne tu w nocy
Oczywiście, że osobista. Ale jak najbardziej zgodna i najbliższa znaczeniu słowa NOC. :)
;-))

w takich dyskusjach uwielbiam posługiwać się jakże popularną Wikipedią, która nazywa noc w ten sposób:

"Noc – część doby, w czasie której Słońce znajduje się poniżej linii horyzontu. Można też ją określić jako okres od zmierzchu do świtu. "

A zatem noc jest okresem czasu a nie ciemnym niebem :)
Aby to potwierdzić powiem, że mam zdjęcia nocne z Islandii z okresu dnia polarnego - niebo w ogóle nie było czarne.. są to wówczas zdjęcia nocne, czy nie ?

Jedno z moich zdjęć zostało usunięte, mimo iż latarnie świeciły od ponad godziny, budynek był oświetlony.. a ja robiłam zdjęcie na czasie 10 sec. oczywiście niebo nie było czarne, bo kto fotografuje w nocy ten wie, że fotografowanie na naprawdę długim czasie w mieście daje takie efekty :)

A zatem trzeba by ta kwestię powaaaażnie rozważyć ;-)

Pozdrawiam wieczornie.. dziś niebo czerwonawe, choć ciemno jak w dziurze ;-).
See less See more
Jedno z moich zdjęć zostało usunięte (...)
Naprawdę? Nie chce mi się wierzyć. Soboleusie - czy to Ty? Na czyj wniosek?!
to skandal!
Myślałem że była jakaś konsultacja "na górze", a wygląda że nie.
Głosowałem na zdjęcie tamtej uczelni. Fakt, można byłoby dyskutować czy fotka została właściwie dobrana, ale chyba dyskusji nie było?

Wydaje się każdy dba o dobro konkursu jak może, co jest raczej pozytywne.
Uwielbiam nasze narodowe dysputy. :applause:

A temat "NOC" wydawał się tak banalny.
mam małe pytanie: tak na przyszłość, czy ktoś mógłby wyjaśnić mi powód skasowania zdjęcia o mylnym tytule "Kalisz UAM".. i czy w sytuacji skasowania zdjęcia , po wysłaniu 2 zdjęć, można wysłać kolejne w ramach danego konkursu?

Pytam czysto informacyjnie.

Pozdrawiam
Skoro jedno skasowali to możesz wysłać jeszcze raz - inne.
1 - 18 of 18 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top