SkyscraperCity Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

·
Moderator
Joined
·
8,350 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Zgodnie z umową tym razem mamy specjalny konkurs, którego temat wybrał zwycięzca poprzedniego takiego konkursu, a tematem tym jest samotność. Pozostałe zasady są takie same jak w zwykłym UPC. Czas trwania konkursu będzie uzależniony od liczby osób biorących w nim udział: jeśli przez tydzień nie pojawi się co najmniej 15 spełniających regulamin zdjęć (z ponad 10 głosami), wtedy zostanie przedłużony on o kolejny tydzień.
Liczę na liczne i ciekawe zdjęcia :)
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top