SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 50 Posts

·
Moderator
Joined
·
8,350 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Zgodnie z umową tym razem mamy specjalny konkurs, którego temat wybrał zwycięzca poprzedniego takiego konkursu, a tematem tym jest w budowie. Pozostałe zasady są takie same jak w zwykłym UPC. Czas trwania konkursu będzie uzależniony od liczby osób biorących w nim udział: jeśli przez tydzień nie pojawi się co najmniej 15 spełniających regulamin zdjęć (z ponad 10 głosami), wtedy zostanie przedłużony on o kolejny tydzień.
Liczę na liczne i ciekawe zdjęcia :)
 

·
Moderator
Joined
·
8,350 Posts
Discussion Starter · #13 ·
Soboleus, ja z takim drobnym pytaniem uściślającym - czy temat w budowie obejmuje również tematykę na budowie?
Wbrew pozorom, jest to pewna subtelna różnica, ze względu na charakter zdjęć. Mi osobiście bardzo odpowiadałoby, gdyby na budowie było również dopuszczone :)
Ta różnica jest tak subtelna że mi osobiście nie robi ona żadnej różnicy ;)
 
1 - 20 of 50 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top