SkyscraperCity Forum banner
1 - 8 of 8 Posts

·
Registered
Joined
·
690 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Ik ben afgelopen weekend naar Valencia geweest met mijn werk (bureau voor stedenbouw en architectuur). Geweldige stad, meer foto's volgen nog, maar ik kon deze jullie niet onthouden:

"Ciudad de las Artes y Ciencias de Valencia" ("Stad van kunsten en wetenschappen Valencia") Door Calatrava

 

·
Registered
Joined
·
691 Posts
Nice picture! :D

Ik kan niet wachten op de rest!

Wel handig dat je erbij zou zetten dat het hier gaat om:
"Ciudad de las Artes y Ciencias de Valencia" ("Stad van kunsten en wetenschappen Valencia")
 
1 - 8 of 8 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top