SkyscraperCity Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

·
roads & airports
Joined
·
2,274 Posts
Discussion Starter · #1 ·

Adır Adası veya Lim Adası, Van Gölü'nde bir ada. Göldeki adaların en büyüğü olan adada, 10. yüzyılda yerleşim bulunmaktaydı. Adada Lim Manastırı, St. Georges Kilisesi, St. Sion Şapeli ve bir jamaton bulunmaktadır. 1305 yılında yapılan manastır ve 1621 yılında yapılan kilise harap olmuşken 1766 yılında yapılan şapel ve jamaton halen ayaktadır.
Ada, Van Gölü Havzası'nın Kuzeydoğu-Güney Göç Rotası üzerinde olması nedeniyle birçok kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır.Yaban hayatın korunması için turizme kapalı tutulmaktadır.


fotograflar
Ali Dağer/ Çağan Harun
wikipedia.org
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top