SkyscraperCity Forum banner
1 - 5 of 5 Posts

·
ruiten drie
Joined
·
955 Posts
Discussion Starter · #1 ·


Daar is ie dan!

Het voorlopig ontwerp van het poppodium door Ben van Berkel (bekend van o.a. Erasmusbrug)
Zoals het er nu naar uitziet, bevat het gebouw een grote en kleine concertzaal, plus horecafaciliteiten.
Het is de bedoeling dat de gemeenteraad volgende maand goedkeuring geeft.

Na de bieb uit 1994 eindelijk weer een spectaculair icoon voor Almelo.

:cheers:

 

·
arnhmember
Joined
·
1,650 Posts
Gefeliciteerd! Ziet er buitengewoon spannend uit. Van Berkel experimenteert de laatste jaren met volumes en gevelmateriaal. Misschien zit er dus nog een flitsend soort gevelmateriaal in verwerkt. Overigens is in Lelystad de bouw begonnen van het theater, ook van de hand van UNStudio linkje
 
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top