SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· arnhmember
Joined
·
1,650 Posts
Gefeliciteerd! Ziet er buitengewoon spannend uit. Van Berkel experimenteert de laatste jaren met volumes en gevelmateriaal. Misschien zit er dus nog een flitsend soort gevelmateriaal in verwerkt. Overigens is in Lelystad de bouw begonnen van het theater, ook van de hand van UNStudio linkje
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top