SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
ruiten drie
Joined
·
955 Posts
Discussion Starter · #1 ·


Daar is ie dan!

Het voorlopig ontwerp van het poppodium door Ben van Berkel (bekend van o.a. Erasmusbrug)
Zoals het er nu naar uitziet, bevat het gebouw een grote en kleine concertzaal, plus horecafaciliteiten.
Het is de bedoeling dat de gemeenteraad volgende maand goedkeuring geeft.

Na de bieb uit 1994 eindelijk weer een spectaculair icoon voor Almelo.

:cheers:

 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top