SkyscraperCity Forum banner
1 - 10 of 10 Posts

·
Registered
Joined
·
1,017 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)


Вършец - град на здравето!
Курорта се намира на 140 км от София (по Е-79) и на 30 км от Враца.
Геоложкото и географското му разположение го определят като климатичен курорт, известен с топлата си минерална вода и мек планински климат, създаващ благоприятни условия за провеждането на ефективно балнео-климатолечение и профилактика.

Varshets (Bulgarian: Вършец, variously transliterated) is a spa town in northwestern Bulgaria. As of Februari 2011, its population is 6,270.
One of the oldest and most popular resorts in northern Bulgaria, it is famous for its curative mineral springs, mild mountain climate, beautiful scenery and a large well-kept park. The town has an excellent tourist infrastructure. There are two spa centres, a polyclinic, numerous rest houses, hotels and also many private lodgings.

Карта | Map:


Връзки | Links
Вършец Инфо: http://www.varshets.info
Община Вършец: http://www.varshets.bg/
Вършец в официалния туристически портал на България: http://bulgariatravel.org/bg/object/47/Vyrshec
 

·
the vulgo bulgo
Joined
·
13,732 Posts
От тоите неща които показаш тук, вече не, мисля че област Враца е бедна :cheers:
 

·
Registered
Joined
·
1,017 Posts
Discussion Starter · #10 ·
От тоите неща които показаш тук, вече не, мисля че област Враца е бедна :cheers:
Най-зле в област Враца са общините Хайредин, Борован, Криводол. Там и безработицата е близо 40%. Общините Козлодуй, Мездра и Враца са по-добре и в повечето икономическите показатели са на едно средно за страната ниво.

Относно Вършец, това е един курорт, който дръпна доста в последните години. Развиха си хотелската база и вече има над 20 хотела и поне още толкова къщи за ваканция. Мисля, че занапред ще се развива още по-добре.
 
1 - 10 of 10 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top