SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 635 Posts

·
The only way is up
Joined
·
91,263 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Morgen start de inspraak procedure. De plannen liggen dus klaar en het is tijd voor een eigen thread. :)

A15: verbreding Maasvlakte-Vaanplein
Inspraak
Van 30 juni tot en met 10 augustus 2009 ligt het Ontwerp-Tracébesluit A15 Maasvlakte – Vaanplein ter inzage. In deze periode uw mening geven over de inhoud van het Ontwerp-Tracébesluit.

Het Ontwerp-Tracébesluit A15 Maasvlakte – Vaanplein doorloopt een inspraakprocedure overeenkomstig de Tracéwet en de Algemene wet bestuursrecht. Uw mening telt als het gaat om besluiten over belangrijke infrastructurele voorzieningen. Door te reageren op plannen kunt u de aandacht vestigen op eventuele onjuistheden en onvolkomenheden.

Inspreken
Op dit moment kunt u uw mening geven over het Ontwerp-Tracébesluit A15 Maasvlakte – Vaanplein. Tegen het Tracébesluit kunnen alleen belanghebbenden die hun zienswijze al bij het Ontwerp-Tracébesluit naar voren hebben gebracht, te zijner tijd beroep aantekenen bij de Raad van State.

Waar ligt het Ontwerp-Tracébesluit ter inzage?
U kunt van 30 juni tot en met 10 augustus 2009 het Ontwerp-Tracébesluit A15 Maasvlakte – Vaanplein op de reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties:


■de (deel)gemeentehuizen van Rotterdam, Charlois, Spijkenisse, Hoogvliet, Albrandswaard, Barendrecht, Rozenburg, Bernisse, Westvoorne en Brielle
■het provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag
■het kantoor van Rijkswaterstaat dienst Zuid-Holland in Rotterdam
■het kantoor van waterschap Hollandse Delta in Dordrecht
■de kantoren van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, beide in Den Haag


Tevens kunt op internet het Ontwerp-Tracébesluit A15 Maasvlakte – Vaanplein downloaden via www.inspraakpunt.nl en de pagina 'documenten' op deze website. Het is ook op te vragen via de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis).

Informatieavonden
Voor belangstellenden en betrokkenen organiseert Rijkswaterstaat van 30 juni tot en met 9 juli 2009 zes informatieavonden. Van 19.00 uur tot 21.00 uur is er een informatiemarkt, waar u uw vragen kunt stellen aan de deskundigen van Rijkswaterstaat.

Tijdens deze bijeenkomsten zijn medewerkers van Rijkswaterstaat aanwezig om, op uw verzoek, uitleg te geven en vragen te beantwoorden over het Ontwerp-Tracébesluit en de bijbehorende onderzoeken. Ook bestaat de mogelijkheid om op vier avonden bij een notulist mondeling uw mening over de plannen te geven. U kunt zonder aanmelden langskomen.

De data en locaties vindt u in Informatie over inspreken op OTB A15 Maasvlakte - Vaanplein.pdf (1.2 Mb)
klik hier

Hoe kunt u reageren?
U kunt gedurende de gehele inspraakperiode schriftelijk of mondeling reageren op het Ontwerp-Tracébesluit A15 Maasvlakte – Vaanplein.

Schriftelijk
U kunt uw schriftelijke reactie tot en met 10 augustus 2009 sturen naar:

■Inspraakpunt - Expertisecentrum Publieksparticipatie
OTB A15 Maasvlakte – Vaanplein
Postbus 30316
2500 GH Den Haag


Via internet
Op www.inspraakpunt.nl kunt u online uw mening geven door het invullen van een reactieformulier.


Mondeling
Dit kan tijdens de informatiebijeenkomsten die plaatsvinden op 30 juni 2009 in Albrandswaard, 1 juli 2009 in Hoogvliet, 2 juli 2009 in Barendrecht en 9 juli 2009 in Rozenburg.

Wat gebeurt er met uw reactie?
Het Inspraakpunt - Expertisecentrum Publieksparticipatie bundelt alle reacties. De gebundelde reacties kunnen na afloop van de inspraaktermijn worden opgevraagd bij het Inspraakpunt - Expertisecentrum Publieksparticipatie. Alle reacties zijn openbaar.


Mede op basis van de inspraakreacties op het Ontwerp-Tracébesluit stelt de Minister van Verkeer en Waterstaat in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, het Tracébesluit vast. Insprekers worden hiervan op de hoogte gesteld en ontvangen antwoord op hun ingebrachte inspraakreactie. Inspraak kan leiden tot aanpassing van de plannen.

Vragen?
Voor vragen over de inspraakprocedure kunt u tijdens kantooruren terecht bij het Inspraakpunt - Expertisecentrum Publieksparticipatie, telefoon 070 351 8016 of op de website www.inspraakpunt.nl.


Heeft u vragen over de inhoud van de plannen, dan kunt u tussen 6.00 uur en 22.30 uur bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis).
(bron)

Het plan voorziet in de volgende aanpassingen van de A15:
• ombouw naar een autosnelweg tussen het Stenen Baakplein en de aansluiting Rozenburg;
• uitbreiding van de capaciteit van 2x2 naar 2x3 rijstroken tussen de aansluiting N57 en de aansluiting Spijkenisse, waarvan tussen de aansluiting Rozenburg en de aansluiting Welplaatweg de derde rijstrook in de vorm van een plusstrook;
• realisatie van een nieuwe Botlekbrug met grotere capaciteit, alsmede de verlegging van de Botlekspoorlijn over deze brug;
• uitbreiding van 2x3 naar 2x3 + 2x2 rijstroken tussen de aansluiting Spijkenisse en het Vaanplein.
 

·
Bas
Joined
·
15,873 Posts
Mooi plan, ik hoop dat het snel uitgevoerd kan worden. mogelijk wordt er ook wat gedaan met de knullige ontsluitingen van drie aan-en afvoerwegen, te weten het karrepad van/naar Spijkenisse, de oprit/afslag Hoogvliet (onoverzichtelijk) en een meer direktere ontsluiting van de Zeelandroute, dat je daar sneller naar toe kunt rijden of vandaan kunt komen. Ik wacht wel af, ik spreek niet in, maar ik zal ook eens even alle hierbij betrokken plannen goed bestuderen, gewoon uit belangstelling.

De juichmeneer er even bijhalen: :banana:
 

·
Premium Member
Joined
·
35,806 Posts
Goed idee Eric om dit project nu een eigen thread te geven. Dit is voor Rotterdam, Nederland en onze directe buurlanden een enorm belangrijk project en vormt de (late) ontsluiting van de 2e Maasvlakte.

Ik zie op de diverse sites veel kleine documenten en pdf-jes, maar ik zie nog geen uitgewerkte plaatjes hoe de diverse knooppunten en oeververbindingen er uit gaan zien. Dat zal dus nog even afwachten blijven. :)

Wat mij betreft: morgen de bulldozers laten beginnen. Maar helaas, dat duurt nog 2 jaar.
 

·
Premium Member
Joined
·
35,806 Posts
^^ Dank, dat plaatje heb ik ook maar is alweer even oud. ;) Ik zou graag een trajectview willen zien met inderdaad het Vaanplein, de nieuwe Botlekbrug en de aansluiting op de A57. :) Met name is het Vaanplein interessant omdat er gesproken wordt over het traject tot aan het Vaanplein. Maar wordt dit plein nu zelf ook afgebouwd door de ontbrekende fly-overs zoals het plaatje laat zien ook te bouwen?
 

·
Illustrateur
Joined
·
13,211 Posts
Wow, dat plein ziet er toch indrukwekkender uit dan mijn eerste voorstelling. Mooi hoor. Denken jullie overigens niet dat de verbreding nutteloos is bij aanleg van de A4 Benelux-Klaaswaal?

Wat is overigens links op het plaatje met die schuine ruitjes op de rand: een overkluizing van de A15?
 

·
Rick Bakker
Joined
·
5,343 Posts
Beetje knippen en plakken geeft dit overzichtskaartje, helaas sluiten de verschillende kaarten niet naadloos op elkaar aan.
De lay-out is uiteindelijk wat simpeler geworden dan die van hierboven

 

·
Rick Bakker
Joined
·
5,343 Posts
Ja, de extra bogen vanaf de A29 naar de hoofdrijbanen op de A15 zijn verdwenen. Straks kan je dus alleen de parallelrijbanen op vanaf de A29. Blijkbaar heeft het meeste verkeer uit die richting de afslagen Charlois en Pernis als eindbestemming. De ruimte om die extra bogen later alsnog aan te leggen lijkt er nog wel te zijn.

Volgens de legenda zijn die donkergrijze stukken nieuwe viaducten, ik vraag me dan toch af waarvoor er een viaduct ingetekend staat in de noordelijke parallelrijbaan, linksboven in het middelste kaartje.
-edit-

Antwoord gevonden op mijn eigen vraag, dat viaduct sluit straks aan op het bestaande viaduct over de spoorlijn:

OTB said:
kunstwerk in de noordelijke parallelbaan (km 59,37);
aan de noordzijde wordt de parallelbaan samengevoegd met het bestaande
kunstwerk in de verbindingsboog vanuit Rotterdam (Vaanweg) richting A15-west.
Deze samenvoeging geschiedt door een kunstwerk in het laatste gedeelte van de
noordelijke parallelbaan ten noordwesten van het knooppunt te realiseren.
 

·
Premium Member
Joined
·
35,806 Posts
@CborG: dank voor de plaatjes en het knip en plakwerk. Die versimpeling had ik eigenlijk wel verwacht. Ik denk dat men eerst afwacht of het verkeer met die versimpeling van en naar de A29 nog steeds goed afgewerkt kan worden. Mocht dat niet zo zijn, dan kunnen die extra bogen alsnog worden aangelegd.

[wishfull thinking modus] Het kan uiteraard ook zijn dat de versimpeling is uitgevoerd met het ook op het alsnog aanleggen van de A4-Zuid. Dan neemt de druk op het Vaanplein en de A29 zoveel af dat de huidige vereenvoudigde variant voorlopig meer dan genoeg capaciteit heeft om het toekomstige verkeersaanbod af te handelen ;) [/wishfull thinking modus]
 

·
Registered
Joined
·
181 Posts
Ik ben er heel blij mee. De extra stank en geluid neem ik voor lief. Nu nog de
A4-Zuid er bij en iedereen is blij behalve stichting boom en rups:banana:

De aansluiting van de A4-Zuid op de Beneluxplein lijkt simpel. Hoe gaat het in de toekomst uit zien op de zuidelijke parallelbaan t.h.v. de Beneluxplein als ook de aansluiting richting de A4-Zuid er bij komt. Wordt dan de zuidelijke parallelbaan in drieën geplitst met een afslag naar de Beneluxtunnel, de parallelbaan rechtdoorgaand richting Vaanplein en een afslag richting A4-Zuid??? En hoe komt de aansluiting vanuit de A4-Zuid richting Europoort? Op dit moment ligt de aansluiting met Gadering aardig in de weg. Mooie plaatjes allemaal.
 

·
Premium Member
Joined
·
35,806 Posts
Denken jullie overigens niet dat de verbreding nutteloos is bij aanleg van de A4 Benelux-Klaaswaal?
Absoluut niet. De haven kent meer Oost-West aan- en afvoerend verkeer dan dit in Noord-Zuidelijke richting gebeurd. En de tweede Maasvlakte zal veel extra (vracht)verkeer over de weg genereren, naast dat ook het vervoer over water en spoor zal gaan toenemen. :) Maar die A4-Zuid verbindt dan eindelijk de Antwerpse Haven, de Rotterdamse haven en de Amsterdamse haven (en uiteraard ook van die drie havens de stedelijke regio's) met elkaar. Die as zal zeer zeker in de toekomst (eindelijk) heel belangrijk worden. ;)
 

·
Moderator
Joined
·
55,872 Posts
He tracébesluit voor de verbreding van de A15 is een paar dagen geleden door Eurlings ondertekend.

De N15 zal opgewaardeerd worden naar A15, het deel van Rozenburg naar Spijkenisse wordt verbreed van 2x2 naar 2x3 (deels plusstroken) en van Spijkenisse naar KP Vaanplein van 2x3 naar 2x5 (parallelstructuur), inclusief een nieuwe brug over de Botlek.
 

·
The only way is up
Joined
·
91,263 Posts
Discussion Starter · #20 ·
He tracébesluit voor de verbreding van de A15 is een paar dagen geleden door Eurlings ondertekend.

De N15 zal opgewaardeerd worden naar A15, het deel van Rozenburg naar Spijkenisse wordt verbreed van 2x2 naar 2x3 (deels plusstroken) en van Spijkenisse naar KP Vaanplein van 2x3 naar 2x5 (parallelstructuur), inclusief een nieuwe brug over de Botlek.
Mooi, alle belangrijkste dingen zijn dus overeind gebleven. :cheers:
 
1 - 20 of 635 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top