SkyscraperCity Forum banner

Vergane glorie

1956 Views 14 Replies 6 Participants Last post by  railway stick
Heb laatst nog wat rondgezworven in de omgeving van de Merwehaven, alwaar toch nog wel wat leuke desolate plekjes te vinden zijn.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.
See less See more
12
1 - 15 of 15 Posts
Da's ook toevallig, ben je Apollyon daar niet tegen gekomen? :D

Leuke foto's, favo's: #4 en 10.
Hele mooie plekjes daar. Ik liep daar als kleine jongen altijd rond, als we weer eens bij oom&tante in de Engelse Straat waren. Door het hek kruipen en op het haventerrein van de S.O.M., de firma die daar toen gevestigd was. Er lagen ook altijd spectaculaire `Banane-boten` voor de deur. Maar in zo`n desolaat gebied past nu dus ook wel die Bajesboot even verderop.

De Schiedamse kant van de Merwehaven wordt de laatste jaren echter heringericht voor de kleinere havenbedrijven als een betoncentrale en zandimport. Er is nog wel toekomst voor dit gebied, er zullen altijd bedrijven blijven, die zich aan dieper vaarwater van plm 10 meter willen vestigen. Zolang de schaalvergroting in de binnen-en kustvaart blijft doorgaan.
See less See more
Nou, laat de creatieve industrie maar komen!
Da's ook toevallig, ben je Apollyon daar niet tegen gekomen? :D

Leuke foto's, favo's: #4 en 10.
Nee zeer zeker niet, want de overigens fraaie serie van Apollyon is al in juli vorig jaar daar geschoten. Deze foto 's heb ik ca. 2 weken geleden gemaakt dus hij is me ruim voor geweest. :)
@Errik: Daar is al een voorzichtig begin van te merken, want in het pand met de groene deuren zit volgens mij een soort van kunstenaarscollectief.
See less See more
Nee zeer zeker niet, want de overigens fraaie serie van Apollyon is al in juli vorig jaar daar geschoten. Deze foto 's heb ik ca. 2 weken geleden gemaakt dus hij zij is me ruim voor geweest. :)
.

Leuke serie, zeker leuk om daar te fotograferen.

favo's: 6, 10 en 11
See less See more
Ja, juist wel, daarom had ik het woordje hij doorgestreept en verandert in "zij"! :D

Had je zeker niet gezien he :)
Leuk serie, maar ik denk niet dat deze plaats ooit enige glorie of grandeur had.
^^ Dat klopt, posttitel is idd nogal impulsief door mij hier indertijd neergezet en klopt gewoon niet.
@Apollyon: eh sorry niet goed opgelet :bash:
Even terzijde:
Google triggered trouwens opvallende advertenties bij de woorden ''vergane glorie'':
See less See more
Hahaha.....zo komt de titel van dit topic uiteindelijk toch nog tot zijn recht...
Wèl glorie, ken uw geschiedenis!

Ik denk, dat deze plek wel degelijk enige glorie heeft gekend, anders waren de havenbekkens immers niet gegraven. Duizenden mensen hebben hier hun brood verdiend en doen dat in sommige gevallen nog. Als je historische luchtopnames bekijkt van bijv. Müller of Stuwadoors-en Overslagbedrijf Merwehaven (S.O.M., met dikke letters op het dak van hun loods), dan kun je maar één ding concluderen: Hier ligt een stuk historie van stukgoed-overslag in de Rotterdamse haven. Dus vind ik de titel op zich wel redelijk. Maar daarentegen heeft het gebied ook wel weer nieuwe kansen.
See less See more
1 - 15 of 15 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top