SkyscraperCity Forum banner
1 - 8 of 8 Posts

·
Banned
Joined
·
4,478 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
ga naar www.ad.nl, consumument, misdaadmeter, vergelijk gemeente


om het overzichtelijk te houden vergelijk de volgende misdrijven(welke voor de grootste maatschappelijke onrust kunnen zorgen)

*aanranding
*verkrachting
*gijzeling
*mishandeling
*moord/doodslag
*overval
*straatroof
*wapenbezit
*woninginbraak
*handel in harddrugs

maak het op volgens het volgende model, en zet eronder de conclusie zoals ik dat ook deed.
Als het boven het landelijke gemiddelde zit, maak het zwart.
Zit het zelfs boven het rotterdamse cijfer, onderstreep het dan


Zwolle - Rotterdam

Aanranding
Zwolle ( 24 delicten / 109916 inw.) 2.18 per 10000 inwoners;

Rotterdam (249 delicten / 599472 inw.) 4.15 per 10000 inwoners;

Nederland (3065 delicten / 16192842 inw.) 1.89 per 10000 inwoners;


Gijzeling/vrijheidsbeneming
Zwolle ( 8 delicten / 109916 inw.) 0.73 per 10000 inwoners;

Rotterdam (113 delicten / 599472 inw.) 1.88 per 10000 inwoners;

Nederland (740 delicten / 16192842 inw.) 0.46 per 10000 inwoners;


Mishandeling
Zwolle ( 461 delicten / 109916 inw.) 41.94 per 10000 inwoners;

Rotterdam (4216 delicten / 599472 inw.) 70.33 per 10000 inwoners;

Nederland (52752 delicten / 16192842 inw.) 32.58 per 10000 inwoners;


Moord en doodslag
Zwolle ( 2 delicten / 109916 inw.) 0.18 per 10000 inwoners;

Rotterdam (25 delicten / 599472 inw.) 0.42 per 10000 inwoners;

Nederland (217 delicten / 16192842 inw.) 0.13 per 10000 inwoners;


Overval
Zwolle ( 12 delicten / 109916 inw.) 1.09 per 10000 inwoners;

Rotterdam (230 delicten / 599472 inw.) 3.84 per 10000 inwoners;

Nederland (2307 delicten / 16192842 inw.) 1.42 per 10000 inwoners;


Verkrachting
Zwolle ( 4 delicten / 109916 inw.) 0.36 per 10000 inwoners;

Rotterdam (236 delicten / 599472 inw.) 3.94 per 10000 inwoners;

Nederland (1879 delicten / 16192842 inw.) 1.16 per 10000 inwoners;


Straatroof
Zwolle ( 82 delicten / 109916 inw.) 7.46 per 10000 inwoners;

Rotterdam (2792 delicten / 599472 inw.) 46.57 per 10000 inwoners;

Nederland (15454 delicten / 16192842 inw.) 9.54 per 10000 inwoners;


Wapenbezit
Zwolle ( 17 delicten / 109916 inw.) 1.55 per 10000 inwoners;

Rotterdam (1537 delicten / 599472 inw.) 25.64 per 10000 inwoners;

Nederland (1735 delicten / 16192842 inw.) 1.07 per 10000 inwoners;


Woninginbraak
Zwolle ( 436 delicten / 109916 inw.) 39.67 per 10000 inwoners;

Rotterdam (4953 delicten / 599472 inw.) 82.62 per 10000 inwoners;

Nederland (75302 delicten / 16192842 inw.) 46.5 per 10000 inwoners;


Handel in harddrugs
Zwolle ( 32 delicten / 109916 inw.) 2.91 per 10000 inwoners;

Rotterdam (390 delicten / 599472 inw.) 6.51 per 10000 inwoners;

Nederland (4564 delicten / 16192842 inw.) 2.82 per 10000 inwoners;


behalve bij overvallen, verkrachtingen,straatroof en woninginbraken zit zwolle bij alle verdere delicten boven het landelijke gemiddelde

(minder ernstige zaken als handel in softdrugs en flessentrekkerij, diefstal uit scholen en gebouwen , vernielingen en diefstal van brom-snorfietsen komen in zwolle zelfs nog vaker voor dan in rotterdam blijkt....... :runaway: )
 
1 - 8 of 8 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top