SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Cosa dire cosa fare
Joined
·
10,601 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Enkele weken geleden ging dit evenement door in Antwerpen, maar toen wist ik van het bestaan ervan niet af. Binnen 2 weken gebeurt hetzelfde, maar dan in Nederland. Kijk gerust op de website wat er allemaal te doen is. Toegang is gratis, en zo te zien moet je geen vakgeleerde zijn om eraan te mogen deelnemen: iedereen is welkom.

Ikzelf moet nog even bekijken of ik ga, is zowel vanuit Diepenbeek als Berchem een eindje. Maar dat zal wel goed komen denk ik.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top