SkyscraperCity Forum banner

Verlaten Wereld

7641 Views 16 Replies 11 Participants Last post by  Almere-Fanboy
Open graag een nieuw topic met foto's van verlaten locaties. Deze topic is voor iedereen die graag zijn (verlaten gebouwen) urbex foto's wilt laten zien.

Hierbij mijn aandeel:

1. Castle Belgium.


2. Factory Belgium


3. Factory Belgium


4. Farm Belgium


5. Farm Belgium


6. Church Belgium


7. Hospital Belgium


8. Wine house France


9. School Belgium


10. School BelgiumWie volgt?
-------------------------------------------------------------------------
Meer werk kan je vinden op : http://www.pauljaspers.com
1 - 1 of 1 Posts
Zeer strak. Zijn de foto's ook HDR of iets dergelijks, of zie ik dat verkeerd.
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top