SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 47 Posts

·
Illustrateur
Joined
·
13,216 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Nederland staat bekend om zijn Ruimtelijke Ordening. Maar is dat vandaag de dag nog wel terecht? Misschien wordt het tijd voor een minister tegen VROMmeling. Wie zorgt ervoor hoe de ruimte wordt ingevuld?

Op dit moment wordt er volgens mij veel te veel gespeculeerd met bedrijventerreinen waar geen vraag naar is. Het landschap staat daarbij vaak als laatste of zelfs niet genoteerd. Voor gemeenten is het verder heel aantrekkelijk op korte termijn snel geld te incasseren door enorme lappen bedrijventerrein aan te leggen om bijvoorbeeld een nieuw winkelcentrum te financieren.

Ik maak me ernstige zorgen over de inrichting van Nederland en het daarbij behorende kwaliteit van de leefomgeving en de belevingswaarde ervan. Ik vraag me af hoe jullie erover denken. Hoe lang zal dit proces door blijven gaan totdat het bewustzijn wordt geprikkeld?


Hier als volgt een kaart van het toekomstige Brabant bijvoorbeeld: :eek:hno:
>>>http://angel.brabantsdagblad.nl/bd/dossiers/kaartvanbrabant.pdf<<<


Milieuorganisaties strijden mee tegen verrommeling
stuur dit artikel door
2 april 2007
(ANP) - Milieuorganisaties hebben minister Cramer (VROM) vandaag suggesties gedaan om de verrommeling van Nederland tegen te gaan. Cramer kreeg ook een overzicht van locaties waar mogelijk gebouwd gaat worden terwijl mensen dat liever niet zien. Klik hier om mee te discussiëren.

Stichting Natuur en Milieu riep eerder op om plekken te melden waar de 'open ruimte' onnodig wordt volgebouwd. Volgens de organisaties schort er nogal wat aan de manier waarop met de schaarse ruimte wordt omgegaan. De eerste duizend meldingen zijn inmiddels binnen.

De PvdA-bewindsvrouw kondigde vorige week aan dat ze de verrommeling van het landschap wil aanpakken met nadere spelregels voor bedrijventerreinen, glastuinbouw en woningbouw.

Die punten hebben ook de milieuorganisaties op hun lijstje staan. Zij zouden graag zien dat er voorlopig geen plannen (pdf) komen voor nieuwe bedrijventerreinen en dat bestaande plannen worden bevroren. Ook moet jaarlijks 250 miljoen euro worden vrijgemaakt om verouderde terreinen versneld op te knappen.
Cramer opent aanval op 'verrommeling' van Nederland
stuur dit artikel door
27 maart 2007
(Novum) - Het nieuwe kabinet gaat de 'verrommeling' van het Nederlandse landschap bestrijden. Dat schreef minister Cramer (VROM) gisteren in een brief (pdf) aan de Tweede Kamer. De aanpak is vooral gericht op bedrijventerreinen langs snelwegen en op glastuinbouwcomplexen. Deze bedrijven krijgen te maken met 'nadere spelregels' van de bewindsvrouw.

In de brief zet Cramer de prioriteiten van haar beleid voor de komende kabinetsperiode uiteen. Behalve de aanpak van bedrijventerreinen en de glastuinbouw wil Cramer de kwaliteit van het bestaande landschap vergroten door te investeren in de Nationale Landschappen. Ook moet er meer groen in en om de stad komen.

Verder moet de kwaliteit en duurzaamheid van de woningbouw verbeteren en moeten er meer huizen worden gebouwd. Tegelijkertijd moet "slimmer en zuiniger" worden omgegaan met de ruimte. De uitdaging ligt daarom in de "combinatie van de toenemende ruimtebehoefte met de aanpak van lokale milieuproblemen", aldus de bewindsvrouw.
Verder wordt het vanaf de snelweg onder andere straks nog meer eenheidsworst zonder identiteit:

'Bouwplannen bedreigen uitzichten vanaf snelweg'
stuur dit artikel door
24 mei 2007
(ANP) - Het Ruimtelijk Planbureau heeft voor de studie Snelwegpanorama's in Nederland berekend dat er op dit moment 1753 uitzichten zijn en dat ongeveer de helft door bouwplannen wordt bedreigd. Directeur Wim Derksen van het Ruimtelijk Planbureau presenteerde de studie vandaag in Den Haag. Later volgt nog een debat met Tweede Kamerleden en regionale en lokale bestuurders.

"In een derde van deze gevallen kunnen de bouwplannen mogelijk nog worden aangepast en kan dus rekening worden gehouden met het belang van het panorama", aldus het adviesorgaan.

"Het behoud van de resterende snelwegpanorama's, ofwel de vrije uitzichten vanaf de snelweg, is van groot belang in het kader van de huidige discussie over de verrommeling (artikel) van Nederland.''

Het uitzicht langs de A7 vanaf de Afsluitdijk op het IJsselmeer is in absolute zin het langste ononderbroken uitzicht, met een lengte van 37,9 kilometer. Hier bestaan onder meer plannen voor windturbineparken. De snelweg met het hoogste percentage uitzichten - 80 procent - is de A31 in Friesland.

"De 1753 uitzichten variëren uiteraard in kwaliteit", vervolgt het Ruimtelijk Planbureau. "In Nederland zijn er 322 uitzichten - met een totale lengte van bijna 440 kilometer - op landschappen met een hoge zichtbare culturele en natuurlijke kwaliteit.

De meeste van deze uitzichten zijn te vinden vanaf de snelwegen door het Groene Hart, in Zuid-Limburg, langs de A7 en de A9 in Noord-Holland, in Flevoland en in Friesland."


Hier een plan in mijn eigen gemeente: Valkenswaard.


'Valkenswaard-zuid' wordt aangelegd omdat ze meer starterswoningen wilden. Nu lijkt het er meer op dat ze een enorm indrustrieterrein willen. Het 'leuke' is dat er een enorme leegstand is van 50.000m2 en dat bestaande industrieterreinen talloze braakliggende terreinen hebben. Hier willen ze 35 hectare kwijt aan bedrijven. Het 'ontwikkelen' van natuur is meer het behouden van wat er is en wordt gebruikt om het industrieterrein te rechtvaardigen. Voor de werkgelegenheid is het geen voordeel, want alleen lokale bedrijven verhuizen hier. Het landschap wordt hier opgevreten omwille van ambtenaren die op korte termijn geld bij elkaar willen sprokkelen. Hier wordt gewoon roofbouw op Nederlandse bodem gepleegd.

Kom maar over 20 jaar terug en wees trots op wat er in Nederland ontwikkeld is! Wat een toegevoegde waarde, leve het golfplaat!


Tijd voor actie!
 

·
Moderator
Joined
·
55,892 Posts
Er worden inderdaad veel, grote en saaie bedrijventerreinen aangelegd. Toch is het van belang dat deze aan de snelweg liggen, omdat je geen grote hoeveelheden vrachtwagens door een stad of dorpen wilt laten rijden. Voor de economische bereikbaarheid is dat dus handig.

Aan de andere kant kan ik er ook niet echt wakker van liggen in deze regio, heb de afgelopen maanden ongeveer alle N-wegen in Noord Holland, Flevoland, Drenthe, Overijssel en delen van Gelderland gereden, en er zijn gewoon enorme stukken onbebouwd terrein, met uitzichten op boerderijen, polders, bossen of weilanden.

De snelwegen zijn wel erger. Vooral in de Randstad zijn maar weinig snelwegen die nog echt vrij uitzicht op polders hebben, en als dat er al is, bouwen ze er weer een 6 meter hoge betonnen geluidswal voor.
 

·
Registered
Joined
·
327 Posts
Waarom heb ik nog nooit iets gehoord over verrommeling veroorzaakt door fietsinfrastructuur? Een rotonde met fietspaden is oneindig veel rommeliger dan eentje zonder. Zelfde geld voor het extra bos verkeerslichten, en al die rode fietsstroken.

Je kunt over alles wel klagen. Feit blijft dat je op de snelweg op het verkeer moet letten. Wat er naast ligt maakt wat mij betreft niets uit. 84% van Nederland is onbebouwd. Er is natuur zat.
 

·
Illustrateur
Joined
·
13,216 Posts
Discussion Starter · #4 · (Edited)
@ Qaabus:
Er is geen echte natuur in Nederland, hoe graag je het ook zou willen geloven. Hoogstens wat aangewezen beschermde parken die vooral op zondag platgerecreeerd worden. Verder geven percentages geen goed beeld van de belevingswaarde van het land. Daarbij vind ik het ook geen rechtvaardiging tot meer bouwen. Van mij mag er gebouwd worden, zij het met begrip voor bestaande landschapscontouren.

Verder snap ik niet waarom je klaagt tegen fietsinfrastructuur. Moet iedereen met de bus of auto volgens jou? Daarmee gaat Nederland inderdaad echt vooruit. Wees blij dat er ruimte is voor deze vorm van vervoer, zolang deze ook volop gebruikt wordt.


Verder wil ik niet klagen. Wel maak ik me ernstige zorgen over de toekomst van Nederland. Nu al gaan mensen naar Thailand en andere verre oorden, omdat Nederland gewoonweg onaantrekkelijker is om in te recreeren. Waar willen we heen in dit land en waar willen we onze kinderen op laten opgroeien. In een onleefbaar gebied waar economie 'uber alles' is? Kom eens ind e Randstad, Brabant of Gelderland om kom eens kijken hoe het er veranderd is! Dit tempo gaat evenhard door. We maken ons aan de ene kant zorgen over de wouden van de Amazone, terwijl ons eigen leefgebied in een nog sneller tempo naar de knoppen wordt geholpen. Hoeveel voetbalvelden zullen dat er per uur zijn? Als je uit deze regio komt, kan ik me de onverschilligheid ten opzichte van dit onderwerp niet voorstellen. Ik pleit voor een stukje zuinig omgaan met ruimte, rekening houdend met het landschap. Bovendien wil het oog ook wat, maar dat is mijn mening. Op dit moment ontbreekt het aan de berediheid oude terreinen op te knappen. Men zit liever op een maagdelijk nieuwe stukje, wat leidt tot die roofbouw.

Overigens is vandaag bekend geworden dat Brabant opnieuw 150 hectare gaat inleveren aan de bouw van de Moerdijkse Hoek. Daar waar in Moerdijk zelf nog een enorm gebied aan braakliggend industrieterrein ligt. Er was een alternatief plan om het huidige terrein te intensiveren en revitaliseren, maar moest toch wijken voor deze economische zucht. De Moerdijkse Hoek is ook terug te vinden op die pdf-kaart van het toekomstbeeld (doemscenario) van Brabant.

Misschien is het in andere delen van Nederland nog niet zo'n issue, maar in deze regio is het grote inleveren voor 'economische vooruitgang' al begonnen. Die trein dendert voorlopig nog in stevige vaart door.
 

·
Illustrateur
Joined
·
13,216 Posts
Discussion Starter · #5 ·
Deze 140 km lange betonnen paardenkleppen van de Betuwelijn mogen van mij ook gerekend worden onder verrommeling. Het hele landschap is niet erg subtiel doorsneden. Je zal maar machinist of omwonende zijn die hiertegen aan moeten kijken.

 

·
Registered
Joined
·
327 Posts
Mijn 'geklaag' over fietsinfrastructuur is een metafoor. Verder is je betoog niet echt duidelijk. Als er toch geen natuur is in Nederland, wat is dan het probleem?
'Ons leefgebied wordt naar de knoppen geholpen' Pardon? Leef jij op 100 meter van de snelweg in een plaggenhut? Ik ben het opzich wel met je eens dat er beter met grond moet worden omgegaan, maar ik heb liever dat de nutteloze grond langs snelwegen wordt volgebouwd met bedrijventerreinen, dan dat echt waardevolle landschappen eraan gaan. Dat is nou juist die 'bouw begrip voor bestaande landschapscontouren' waar je het over hebt. En het feit blijft, dat zonder de economische activiteit die veel van die bedrijventerreinen opleveren, er geen geld zou zijn voor plannetjes als de tunnel bij Leidsche Rijn die nou juist het 'leefgebied' van mensen echt verbeteren. :)

En die hele Betuwelijn is en blijft een idioot plan. Al had hij beter A15 lijn kunnen heten. Hij loopt immers voor het grootste gedeelte langs die weg. Ik snap ook nog steeds niet waarom er niemand voor heeft moeten hangen. Wat een geldverspilling.

Exotische vakanties hebben altijd al het de voorkeur van het publiek gehad. Alleen zijn ze tegenwoordig nauwelijks duurder dan een vakantie in eigen land. Het aantal vakantie(s)(uitjes) in Nederland stijgt echter ook nog steeds.
 

·
Illustrateur
Joined
·
13,216 Posts
Discussion Starter · #7 ·
Ah, soms weet je als het alleen getypt is niet hoe je het moet interpreteren. ;)

Natuur in de zin van gebied waar het ecosysteem in balans is en op eigen benen kan staan, heb je in Nederland niet.

In Nederland doel ik meer op de bescherming van het landschap voor de mens. De omgeving heeft een grote invloed op de mens. Wanneer een bepaald uniek landschap (of het uitzicht erop) wordt ingewisseld voor een bedrijventerrein of scherm, wordt die 'inspirerende' omgeving ontnomen. De snelweg wordt nu steeds meer gezien als transportsleuf, wat ik eigenlijk wel jammer vind. Vele mensen die bovenregionaal gebruik maken van de weg, zien alleen vanuit dit punt de regio. Het is dan ook een soort entree naar deze betreffende regio. Van mij mag deze best wat meer op die manier worden uitgebuit. Bovendien kun je met goedkope middelen het aanzicht vanaf de weg al fors verbeteren. Overigens gaat het natuurlijk niet alleen over uitzicht vanaf de weg.

Elk dorpje lijkt zo zijn eigen bedrijventerrein te moeten ontwikkelen. Dat vind ik erg triest, zolang er totaal geen vraag naar is. In mijn omgeving is dat in bijvoorbeeld Westerhoven het geval. Meteen is al het dorpse eraf. Het absurde is nog dat er speciaal bomen zijn gekapt om het vanuit vele hoeken zichtbaar te maken! Dat zijn de zogenoemde zichtlocaties, waarbij men kan genieten van een mooi repetoir van golfplaten. Zelfs in de landelijke delen ontkom je niet meer aan deze ontwikkeling. Hierbij is dus duidelijk wel sprake van ruinering van het echte landschap.

Dus niet alleen vanaf de snelweg wordt het meer van hetzelfde, ook in de 'binnenlanden' gaat deze ontwikkeling maar door. Misschien dat het elders dan Brabant niet zo heftig is?

Natuurlijk is ondernemerschap erg belangrijk om de economie draaiende te houden, maar de manier waarop dat nu gebeurt, is niet de goed weg in mijn ogen. Die kunnen hun heil zoeken op bestaande terreinen waar nog zat ruimte is. De aanleg van nieuwe bedrijventerreinen staat niet voor groei van de werkgelegenheid, want de bedrijven verplaatsen zich slechts naar een nieuwe.
 

·
Registered
Joined
·
408 Posts
^ Daarom erger ik me ook zo aan die 'compensatienatuur' die noodzakelijk is bij een groot ontwikkelingsproject. Omdat bijvoorbeeld een stuk industrieterrein ergens neergezet wordt, moeten een stel boeren uitgekocht worden om waardevol hollands cultuurlandschap om te zetten in een nieuw 'natuurmonument'. Dan hakken we onze historie dus dubbel zo hard weg.

Verder zouden van mij de provincien hun nut wel eens mogen bewijzen door de inrichting van het landschap tot hun takenpakket te gaan rekenen en daarmee de ondernemingszin van dorpen en steden aan banden te leggen.

Overigens vroeg je in je eerste post hoe lang het zou gaan duren voor dat mensen zich van het verrommelingsprobleem bewust zouden worden? Het onderwerp kom je de laatste weken op TV en in de bladen regelmatig tegen. Adriaan Geuze was bijvoorbeeld in Buitenhof over dit onderwerp en er stond ook een interview met hem in de Nieuw Rotterdam. Het heeft de aandacht, maar het is net als met het milieu: natuurlijk moeten we minder energie gebruiken en minder verre vakanties houden, maar het is veel makkelijk aan te geven waar anderen kunnen bezuinigen dan om zelf genoegen te nemen met een iets minder grote auto of TV.
 

·
Moderator
Joined
·
55,892 Posts
Ik denk dat de beleving van "vol" voor een ieder ander is. In Nederland is niet veel echte natuur, maar vol vind ik het niet. Wel is vrijwel elk stuk land gecultiveerd.

Ik heb wel genoeg recreatie in mijn omgeving, binnen een half uur kan ik aan een van de grootste meren zitten, in het bos wandelen of langs de uiterwaarde liggen. Als ik polders wil zien, hoef ik maar 1 minuut te lopen. Ik heb 5 nationale parken binnen drie kwartier liggen. Nee, ik mag qua natuur niet klagen :)
 

·
Registered
Joined
·
1,134 Posts
Het is wel zo dat aanzichten van kleine gemeentes, dorpen en stadjes verpest worden door bedrijventerreinen.
Waar je eerder alleen mooie weilanden en groenze zones om dorpen heen zag liggen nu lelijke bedrijventerreinen je te verwelkomen als fietser of automobilist.
Er is geen mooie oevrgang meer.
Maar ik snap de gemeentes wel, ze verdienen hier natuurlijk grof geld mee.
 

·
Illustrateur
Joined
·
13,216 Posts
Discussion Starter · #12 · (Edited)
Mooi verwoordt! ^^ :lol:

Inderdaad is het onderwerp (godzijdank) actueel. Het blijft me dwarszitten omdat er inderdaad vrolijk doorgebouwd wordt. Je voelt een soort onmacht tegen dit verrommelmonster. Hopelijk worden acties om deze verfrommeling tegen te gaan ook daadwerkelijk omgezet in daden. Er mag na de economische prioriteit eens aandacht geschonken worden aan de leefkwaliteit van de omgeving.

Ik heb wel genoeg recreatie in mijn omgeving, binnen een half uur kan ik aan een van de grootste meren zitten, in het bos wandelen of langs de uiterwaarde liggen. Als ik polders wil zien, hoef ik maar 1 minuut te lopen. Ik heb 5 nationale parken binnen drie kwartier liggen. Nee, ik mag qua natuur niet klagen :)
Hartstikke mooi, ik kan me voorstellen dat je wilt dat dat zo blijft! :)

Vaak komen mensen aanzetten met percentages over dat Nederland niet vol is. Als je in een landelijke omgeving rondloopt en in de verte inderdaad weer zo'n afzichtelijk blok strak ziet afsteken is die landelijke belevingswaarde meteen doorbroken. Het gaat er dus om of zoiets noodzaak heeft en zoja hoe zo'n gebouw dan kan worden opgenomen in het landschap. We hebben het dan wel over integratie van allochtonen, maar over de integratie van gebouwen in een landschap/stad met een eigen identiteit wordt niet gerept.

Nederland is niet vol en zal nooit vol worden, maar wel onleefbaar.
 

·
Registered
Joined
·
210 Posts
waar ik me heel erg aan erger zijn alle paden en brandgangen in de bossen en andere "natuurgebieden." je kan niet 400 meter door een bos lopen of je komt al langs een brandgang of een ander pad. over verrommeling van bossen gesproken...
waarom moet alle "natuur" te bekijken zijn en moet het helemaal te controleren zijn? waarom moet alles maar dan ook alles geregeld worden in de natuur?
 

·
Banned
Joined
·
7,693 Posts
Dus niet alleen vanaf de snelweg wordt het meer van hetzelfde, ook in de 'binnenlanden' gaat deze ontwikkeling maar door. Misschien dat het elders dan Brabant niet zo heftig is?
Inderdaad minder; in Brabant wordt vooral in distributie geïnvesteerd. Dat moet slimmer gebeuren met veel minder asfalt. Distributie gaat volgens planning dus er zou ook het OV gepland moeten worden. Het is vaak onwil om goed OV te regelen.

^ Daarom erger ik me ook zo aan die 'compensatienatuur' die noodzakelijk is bij een groot ontwikkelingsproject. Omdat bijvoorbeeld een stuk industrieterrein ergens neergezet wordt, moeten een stel boeren uitgekocht worden om waardevol hollands cultuurlandschap om te zetten in een nieuw 'natuurmonument'. Dan hakken we onze historie dus dubbel zo hard weg.
'Dankzij' de ruilverkaveling is juist veel waardevol boerenland verknald. Grote velden zonder houtwallen e.d. Vaak wordt binnen deze herontwikkeling tot natuur rekening gehouden met kleinschalige landbouw en veeteelt. Er worden echt geen oude boerderijen en boerenhoven gesloopt. Laat staan dat er houtwallen gekapt zouden worden.
 
G

·
De verrommeling van NL is o.a. op de agenda gezet door Adriaan Geuze. Hij constateert grote verschillen in beheer tussen provincies, waarbij Brabant en Friesland er gunstig uitspringen. De situatie in Zuid-Holland duidt hij naar mijn mening terecht, als "dramatisch" aan.
Ik vraag me af of we bij de ruimtelijke ordening misschien terug moeten naar een meer centrale sturing door het rijk, als blijkt dat (kleine) gemeenten hun ambities en verhouding tot projectontwikkelaars niet goed blijken te kunnen vormgeven, met als resultaat een wildgroei aan vage bedrijfsterreinen, woningboulevards etc. Belangrijk argument is nmm dat het karakteristieke landschap dat zo wordt vernietigd, voorgoed verloren is. En dat kunnen we ons in dit kleine land, met toch al zo weinig natuurlijke landschapskenmerken imo niet permitteren.
 

·
Weestwel?
Joined
·
1,713 Posts
Als je in een leeg landschap zoals Zuid-Holland of een deel van Friesland zo'n golfplaat verzameling ziet is inderdaad de landelijkheid volledig weg. In een gebied waar houtwallen de wat kleinere percelen scheiden (Brabant, Friese Wâlden) is dat veel minder, omdat er geen ver zicht is. Ik ben veel in de Wâlden, waar toch ook echt wel golfplaat terreinen zijn, maar ze zijn veel minder irritant aanwezig.
 

·
Registered
Joined
·
2,880 Posts
^ En daar vat je precies samen wat er hier ook kan gebeuren. Juist door het bouwen langs belangrijke transportassen krijg je een 'beklemmend gevoel'. En opzich is daar niet zoveel bezwaar tegen, maar dan wel wat mij betreft in een urbane sfeer. Of landelijk gebied, niet iets wat 'er tussen inzit en onpersoonlijk aandoet'. Denk dat het in Nederland nog wel dramatischer kan worden dan wat er in vooral Vlaanderen aan de hand is. De ontwikkelingen hier gaan verder dan de belangrijktransportassen, maar via verbindingswegen komen ze ook 'verder het gebied' in. In Vlaanderen zie je nog sterk dat buiten de bestaande transportassen nog 'een zee van ruimte zit'.
 
1 - 20 of 47 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top