SkyscraperCity Forum banner
1 - 14 of 14 Posts

·
Registered
Joined
·
5,413 Posts
Heuh? Ik heb ze nog wel even allemaal mogen zien, maar ik zag een dubbele foto en klikte op vernieuwen om te kijken of je het ondertussen misschien al veranderd had, maar nu is alles weg :(. Het waren echt weer prachtplaten, maar ik wil graag meer tijd om dit moois te bekijken. :)

Wat was er mis gegaan?
 

·
-
Joined
·
3,634 Posts
De eerste discipel van het Bildtall!sme spreekt tot ons! Weer een uitstekend voorbeeld waarvan het niet gaat om wat hij ons laat zien, maar om wat hij ons niet laat zien. ;)
 

·
Moderator
Joined
·
50,282 Posts
Inderdaad de origineleBildtall!smethread is verwijderd.


Ik heb nu helaas te veel posts om een derde keer mij 1000ste te vieren, waarneer deze thread wordt verwijderd
 
1 - 14 of 14 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top