SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 39 Posts

·
Registered
Joined
·
9,087 Posts
Veurne : woningen naast industrie en natuur op site Suikerfabriek

In opdracht van de stad Veurne heeft de West-Vlaamse Intercommunale de site van de voormalige Suikerfabriek gekocht. De stad wil het terrein in drie gelijke stukken verdelen: één voor niet-vervuilende industrie, één voor woningbouw en een natuurdomein.


De WVI kocht de site van de firma Iscal Sugar voor 8,5miljoen euro en zal het terrein ontwikkelen. Twee jaar geleden ging de Suikerfabriek dicht. Het bedrijf is tegen april ontmanteld en opgeruimd. De stad heeft haar visie op de nieuwe bestemming voorgelegd aan de provincie, in het kader van de afbakening van het zogenaamde kleinstedelijk gebied.

'We willen een derde voor industrie reserveren, een derde voor woningbouw en een derde als natuurgebied ontwikkelen', kondigt burgemeester Jan Verfaillie (CD&V) aan. 'Volgens de overheidsnormen is er plaats voor 375 woningen. Daar de bouw niet in handen van de privésector komt, zullen wij de woningen bijna tegen kostprijs op de markt kunnen brengen. De industriezone wordt een soort lokaal bedrijventerrein dat de omwonenden niet hindert. Voor het natuurdomein vragen wij compensaties via een even grote industriezone elders in de stad.'

Op de 30 hectare industriegrond - 15 hectare in de projectzone en even veel elders ter compensatie voor het natuurdomein - rekent Verfaillie op 500 tot zelfs 1.000 extra arbeidsplaatsen tegen 2020.

De ontwikkeling van het terrein zal in fasen gebeuren. 'De site is nu ingekleurd voor milieubelastende industrie. We zullen dus eerst bestemmingswijzigingen moeten doorvoeren. De WVI zal het terrein intussen als goede huisvader onderhouden.'

Om het drukkere verkeer aan te kunnen, worden alle wegen in de omgeving aangepast. Het is één van de grootste projecten van de WVI en, volgens algemeen directeur Geert Sanders van de WVI, het grootste project van Veurne voor de komende 25jaar. De site van de Suikerfabriek is ook één van de grootste fabrieksterreinen in ons land die een heel nieuwe bestemming krijgt.
 

·
Registered
Joined
·
9,087 Posts
Discussion Starter · #2 ·
Veurne : grondige facelift voor station en omgeving

De stad, de NMBS en De Lijn hebben een ambitieus project uitgewerkt voor de renovatie van het station en omgeving. Er komt een nieuw station, het bestaande gebouw krijgt een culturele functie. De parkings worden aanzienlijke uitgebreid en er komen sociale woningen.


'De stad koopt de NMBS-gronden langs de Berkenlaan aan. Daarvan wordt 8.200m2 gereserveerd voor vijftien sociale woningen en 1.300m2 voor de realisatie van vijftig parkeerplaatsen', kondigt burgemeester Jan Verfaillie (CD&V) aan. 'De NMBS engageert zich om zelf ook 120 parkeerplaatsen te realiseren. Samen komen er dus ruim 170 plaatsen bij in de omgeving van het station.'

Vanaf die parkings zou er een veilige onderdoorgang voor fietsers en voetgangers naar het Stationsplein gerealiseerd worden.

De stad koopt ook de NMBS-gronden op de aanpalende site van de Suikerfabriek - ooit liep er een spoorweg over dat terrein - en verkoopt die door aan de West-Vlaamse Intercommunale. Het gaat om 25.600m2 die bij de site van de WVI gevoegd wordt, waardoor die 50hectare groot wordt.

De stad neemt het stationsgebouw, het sanitair blok en de oude goederenloods in erfpacht voor 60jaar tegen een symbolische euro en start een restauratiedossier voor deze gebouwen. 'We denken aan een culturele invulling. Dat zou een danszaal kunnen zijn en een restaurant dat in concessie gegeven wordt', aldus Verfaillie.

Naast de goederenloods bouwen de NMBS en De Lijn een lokettengebouw met Lijnwinkel. 'De plannen gaan samen met de geplande doortrekking van de kusttram naar Veurne', zegt Verfaillie.

Naast het nieuwe station komt er een overdekte stalling voor 120 fietsen en 10 bromfietsen en wordt voorzien in twee busperrons en drie perrons voor de Belbus.

De stad en De Lijn zoeken een oplossing voor het voormalige - beschermde - dienstgebouw van De Lijn. Dat zou in een huisvestingsproject geïntegreerd worden, via een privaatpublieke samenwerking (PPS).

Het hele Stationsplein wordt door de stad gerenoveerd. 'Het gaat om een intentieverklaring die nog moet worden goedgekeurd door de gemeenteraad en de raad van bestuur van de NMBS en van De Lijn. De uitvoering zal wellicht tien jaar duren.'

In principe kunnen de grote werken in 2010 beginnen. De restauratie van de stationsgebouwen zal wel langer duren. Het hele project wordt geraamd op 12,5miljoen euro, waarvan 4miljoen voor rekening van de stad.
 

·
Registered
Joined
·
9,087 Posts
De stad, de NMBS en De Lijn hebben een ambitieus project uitgewerkt voor de renovatie van het station en omgeving. Er komt een nieuw station, het bestaande gebouw krijgt een culturele functie. De parkings worden aanzienlijke uitgebreid en er komen sociale woningen.


'De stad koopt de NMBS-gronden langs de Berkenlaan aan. Daarvan wordt 8.200m2 gereserveerd voor vijftien sociale woningen en 1.300m2 voor de realisatie van vijftig parkeerplaatsen', kondigt burgemeester Jan Verfaillie (CD&V) aan. 'De NMBS engageert zich om zelf ook 120 parkeerplaatsen te realiseren. Samen komen er dus ruim 170 plaatsen bij in de omgeving van het station.'

Vanaf die parkings zou er een veilige onderdoorgang voor fietsers en voetgangers naar het Stationsplein gerealiseerd worden.

De stad koopt ook de NMBS-gronden op de aanpalende site van de Suikerfabriek - ooit liep er een spoorweg over dat terrein - en verkoopt die door aan de West-Vlaamse Intercommunale. Het gaat om 25.600m2 die bij de site van de WVI gevoegd wordt, waardoor die 50hectare groot wordt.

De stad neemt het stationsgebouw, het sanitair blok en de oude goederenloods in erfpacht voor 60jaar tegen een symbolische euro en start een restauratiedossier voor deze gebouwen. 'We denken aan een culturele invulling. Dat zou een danszaal kunnen zijn en een restaurant dat in concessie gegeven wordt', aldus Verfaillie.

Naast de goederenloods bouwen de NMBS en De Lijn een lokettengebouw met Lijnwinkel. 'De plannen gaan samen met de geplande doortrekking van de kusttram naar Veurne', zegt Verfaillie.

Naast het nieuwe station komt er een overdekte stalling voor 120 fietsen en 10 bromfietsen en wordt voorzien in twee busperrons en drie perrons voor de Belbus.

De stad en De Lijn zoeken een oplossing voor het voormalige - beschermde - dienstgebouw van De Lijn. Dat zou in een huisvestingsproject geïntegreerd worden, via een privaatpublieke samenwerking (PPS).

Het hele Stationsplein wordt door de stad gerenoveerd. 'Het gaat om een intentieverklaring die nog moet worden goedgekeurd door de gemeenteraad en de raad van bestuur van de NMBS en van De Lijn. De uitvoering zal wellicht tien jaar duren.'

In principe kunnen de grote werken in 2010 beginnen. De restauratie van de stationsgebouwen zal wel langer duren. Het hele project wordt geraamd op 12,5miljoen euro, waarvan 4miljoen voor rekening van de stad.


Zijn er reeds impressies over dit project ?
 

·
BPM'er
City Explorer
Joined
·
296 Posts
Nieuwbouwproject - start vernieuwing stationsomgeving

De bedrijfsgebouwen van PG-Cars in de Berkenlaan worden omgebouwd tot een woon- en winkelproject. De stad stimuleerde de bedrijven PG-Cars en Frigilunch om te verhuizen naar de industriezone. 'Tegelijk wordt de handelsactiviteit in de Brugse Steenweg versterkt', zegt schepen Robert Van Praet.
Bricks Invest (groep Caenen) diende een bouwaanvraag in voor de vroegere Citroëngarage (PG-Cars). 'Het is de eerste fase van een totaalproject in deze zone', legt schepen van Ruimtelijke Ordening Robert Van Praet (Open VLD) uit. 'De oppervlakte van de vroegere Citroëngarage bedraagt zo'n 1.450 m2. De benedenverdieping is voorbehouden voor winkels. Op de vier bovenverdiepingen komen er zeventien appartementen met groendaken.'

Burgemeester Jan Verfaillie (CD&V) vult verder aan: 'Speciaal voor dat blok zijn er 21 ondergrondse garages gepland. Daarnaast komen er tussen de Brugse Steenweg en de Berkenlaan nog 43 bovengrondse parkeerplaatsen bij. Die zijn in de eerste plaats bedoeld voor de winkelklanten, maar op zondag ook voor gewone bezoekers. Positief is ook dat de bevoorrading van de bedrijven nu meer vanuit de Brugse Steenweg zal gebeuren, wat tot een rustiger en aangenamer leefsituatie in de Berkenlaan zal leiden.'

Er worden doorsteken gemaakt van de Brugse Steenweg naar de Berkenlaan en omgekeerd, zowel brede voor vracht- en brandweerwagens als smallere voor voetgangers en fietsers. Verfaillie en Van Praet verwachten dat deze eerste fase eind dit jaar van start kan gaan.

Het totale project - dat een tiental jaar zal duren - moet uiteindelijk meer dan honderd woongelegenheden creëren en daarnaast evenveel ondergrondse en evenveel bovengrondse parkeerplaatsen opleveren. Het stadsbestuur wacht op nieuwe projectontwikkelaars voor de rest van de zone.

In de Berkenlaan wordt de bouwhoogte beperkt tot twaalf meter of twee bouwlagen en een dak. Er is ook in ruimte voor groen en tuinaanleg voorzien. 'Eigenlijk betekent dit project het begin van de renovatie van de stationsbuurt', besluit Verfaillie.
Dit zijn enkele tekeningen van het project: 

·
BPM'er
City Explorer
Joined
·
296 Posts
De stad, de NMBS en De Lijn hebben een ambitieus project uitgewerkt voor de renovatie van het station en omgeving. Er komt een nieuw station, het bestaande gebouw krijgt een culturele functie. De parkings worden aanzienlijke uitgebreid en er komen sociale woningen.


'De stad koopt de NMBS-gronden langs de Berkenlaan aan. Daarvan wordt 8.200m2 gereserveerd voor vijftien sociale woningen en 1.300m2 voor de realisatie van vijftig parkeerplaatsen', kondigt burgemeester Jan Verfaillie (CD&V) aan. 'De NMBS engageert zich om zelf ook 120 parkeerplaatsen te realiseren. Samen komen er dus ruim 170 plaatsen bij in de omgeving van het station.'

Vanaf die parkings zou er een veilige onderdoorgang voor fietsers en voetgangers naar het Stationsplein gerealiseerd worden.

De stad koopt ook de NMBS-gronden op de aanpalende site van de Suikerfabriek - ooit liep er een spoorweg over dat terrein - en verkoopt die door aan de West-Vlaamse Intercommunale. Het gaat om 25.600m2 die bij de site van de WVI gevoegd wordt, waardoor die 50hectare groot wordt.

De stad neemt het stationsgebouw, het sanitair blok en de oude goederenloods in erfpacht voor 60jaar tegen een symbolische euro en start een restauratiedossier voor deze gebouwen. 'We denken aan een culturele invulling. Dat zou een danszaal kunnen zijn en een restaurant dat in concessie gegeven wordt', aldus Verfaillie.

Naast de goederenloods bouwen de NMBS en De Lijn een lokettengebouw met Lijnwinkel. 'De plannen gaan samen met de geplande doortrekking van de kusttram naar Veurne', zegt Verfaillie.

Naast het nieuwe station komt er een overdekte stalling voor 120 fietsen en 10 bromfietsen en wordt voorzien in twee busperrons en drie perrons voor de Belbus.

De stad en De Lijn zoeken een oplossing voor het voormalige - beschermde - dienstgebouw van De Lijn. Dat zou in een huisvestingsproject geïntegreerd worden, via een privaatpublieke samenwerking (PPS).

Het hele Stationsplein wordt door de stad gerenoveerd. 'Het gaat om een intentieverklaring die nog moet worden goedgekeurd door de gemeenteraad en de raad van bestuur van de NMBS en van De Lijn. De uitvoering zal wellicht tien jaar duren.'

In principe kunnen de grote werken in 2010 beginnen. De restauratie van de stationsgebouwen zal wel langer duren. Het hele project wordt geraamd op 12,5miljoen euro, waarvan 4miljoen voor rekening van de stad.
Ik vraag me af wanneer er eindelijk eens wat impressies zullen zijn. Is toch niet normaal dat dat zo lang duurt? (en 2010 komt dichterbij...) Er zal dus waarschijnlijk uitstel komen vrees ik... :eek:hno:
 

·
BPM'er
City Explorer
Joined
·
296 Posts
Vernieuwing stationsomgeving

Zijn er reeds impressies over dit project ?
Ik heb iets gevonden over de herinrichting van de stationsomgeving :) Dit stond in het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied Veurne.
Mét de tram erbij :DIk kan op de site van Vectris niks hierover vinden. Waarschijnlijk mag dit nog niet ingekeken worden?

In dit scenario (scenario 2) kan ik vanuit de tekening afleiden dat de Nieuwpoortkeiweg afgebogen wordt naar de Brugsesteenweg. Hopelijk komt er ook een tunnel zodat het verkeer onder de sporen door kan.

Deze tekst staat er ook nog bij:

"In het strategisch stedelijk projectgebied rond het station ligt de nadruk op de
ontwikkeling van handelsfuncties, woonfuncties en kantoren. Stedelijke voorzieningen
kunnen ingepast worden in het beschermde en gedeeltelijk leegstaande
stationsgebouw. Het gebouw kan evenzeer een woonfunctie opnemen.
De concrete invulling van het stationsgebouw en het plein zijn nog niet definitief
bepaald. Door de nieuwe verwikkelingen rond de suikerfabrieksite zal het
belangrijk zijn de invulling van dit strategisch projectgebied op stedelijk niveau
af te stemmen met de nieuwe invullingen op de suikerfabrieksite."


Meer heb ik er nog niet van gevonden.
Kan iemand meer hierover vinden?
 

·
BPM'er
City Explorer
Joined
·
296 Posts
Voorstellen ontwikkeling suikerfabrieksite

(bron: wvi - mei '09 - RUP Zuidburgweg)

Hieronder een mogelijke ontwikkeling (waar voorkeur aan wordt gegeven) van het gedeelte voor woningen, visueel (zwart-wit, foto van kopie dus niet zo duidelijk):Ingezoomd:


Hier is het de bedoeling het kanaal door te trekken in het gebied, waarbij het water - kenmerkend voor Veurne - structurerend gaat werken en een enorm ontwikkelingspotentieel mogelijk maakt (wonen aan het water, waterrrecreatie, waterbeheer, water en natuur,...).
 

·
BPM'er
City Explorer
Joined
·
296 Posts
Site suikerfabriek - Masterplan

Ik heb een mail gehad dat het masterplan voor de site van de suikerfabriek en omliggende gebieden reeds vergevorderd is. Ik zal een aantal voorbeelden toegestuurd krijgen, en dan post ik ze hier.

Ben wel benieuwd, zal een mooi project zijn, aangezien het om een énorm gebied gaat (ongeveer 50 hectare!) in het centrum van Veurne. Doordat het in het centrum ligt kun je haast spreken van een uniek project. (al ben ik een beetje bevooroordeeld gezien ik van Veurne kom ;))
 

·
BPM'er
City Explorer
Joined
·
296 Posts
Voorstelling Masterplan

Vandaag werd in de stenen zaal (Veurne) het Masterplan Suikerfabriek Veurne voorgesteld. Er zal ook een filmpje verschijnen en de concepten zullen binnenkort digitaal beschikbaar zijn.
Het is een gebied van ongeveer 45 ha groot, onderverdeeld in 3x15 ha: natuur, wonen, industrie.

Hier een voorproefje: (Postkaarten die werden uitgedeeld op de voorstellingsavond)


Op de eerste foto hieronder zie je een stuk natuurgebied (bezinkingsbekkens oude suikerfabriek). Het moet namelijk een ecologische site worden. De rode lijn links is een wandelpad, dat als buffer dient tussen het natuurgebied/woonzone en de industrie, die ook een plekje krijgt op de site. Het zou kleinschalige industrie moeten worden.


Op de tweede foto zie je een soort van eilanden binnen die dijken, waar recreatie mogelijk is. Wat meer op de achtergrond zie je drie cirkels (oude funderingen van silo's van de suikerfabriek). Dit worden een soort van terrassen met daarrond een zwemvijver.


Op de derde foto zie je opnieuw enkele eilanden met ruimte voor recreatie zoals een speelpleintje, ligweide, ... Deze vormen een langwerpig park die het nieuwe stadsdeel met het oude moet verbinden. In de verte zie je ook de torens van het historisch centrum. De roodbruine lijn is een wandel/fietspad. Ook zie je hier al wat beter de woningen. De woningen zullen verweven worden met de groenzone.


Op de vierde foto zie je centraal de "suikertoren". Deze komt op de grens tussen het centrum en het nieuwe stadsdeel, waar vroeger de fabriek stond. De toren staat symbool voor de torens van de oude suikerfabriek. Op het gelijkvloers is er plaats voor winkels.Meer volgt nog!
 

·
BPM'er
City Explorer
Joined
·
296 Posts
Masterplan Suikerfabriek

Suikerfabrieksite wordt stadswijkVEURNE - De Suikerfabriek -ooit een van de belangrijkste werkgevers in Veurne- wordt straks een nieuwe stadswijk, waar het aangenaam wonen en werken is.
De Suikerfabriek sloot op 22december 2005 de deuren. Zo'n 50werknemers verloren hun job. Voor Veurne betekende dat het einde van een tijdperk. ‘Veurne was de Suikerfabriek en de Suikerfabriek was Veurne', aldus burgemeester Jan Verfaillie (CD&V).

Wat voorbij is, wordt nu de toekomst van de stad. Op het 45hectare grote terrein, eigendom van de West-Vlaamse Intercommunales (WVI), komt een volledig nieuwe stadswijk met een woonzone, een bedrijventerrein en een natuurpark. De koek wordt netjes in drie gelijke stukken verdeeld. Over de concrete invulling maakte het studiebureau Omgeving, in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, een masterplan op.

Suikertoren

De woonzone komt in het noordwesten van de site. Er zou op termijn plaats zijn voor een 400-tal nieuwe kwaliteitsvolle, moderne woningen. ‘Omgeving' plant woningen met een tuin en woningen met een groot terras. Daarnaast ook gestapelde woningen voor kleinere gezinnen, alleenstaanden of ouderen. De Suikertoren –een verwijzing naar de vroegere baken van de Suikerfabriek– zou zo'n constructie worden van gestapelde woningen en kleinhandelszaken, zoals bakkerij en slagerij. Het woongebied zal aansluiten op een centrale fiets- en wandelroute tussen de binnenstad en industrieterreinI. Een grote troef van de woonzone is dat ze dicht bij het station ligt.

Het zuiden van het gebied blijft voorbehouden voor industriële bedrijvigheid. Er is plaats voor nieuwe kleine en middelgrote ondernemingen. Volgens Verfaillie kunnen die 300extra jobs voor Veurne meebrengen. Om de visuele hinder te beperken, worden de bedrijven ingekapseld in de taluds die het landschap van de voormalige Suikerfabrieksite zo kenmerken. De ontsluiting van de bedrijven gebeurt via de Nijverheidsstraat.

Natuurpark

Hét uithangbord voor de nieuwe woon- en werkomgeving wordt het natuurpark. Rond de bekkens die de vroegere Suikerfabriek gebruikte voor waterreserves en spoelwater, ontwikkelde zich een uniek gebied met rietvegetatie en open water. De fauna en flora van dit gebied is van Europees belang. Daarnaast komt er ook een recreatieve zone met ‘parkkamers' waar je doorheen kan fietsen. In de parkkamers is er ruimte voor sport en spel, een ligweide, een uitkijktoren, een amfitheater en een boomgaard.

‘In 2012-2013 wordt het centrale fietspad aangelegd als veilige verbinding tussen de binnenstad en de geplande evenementenhal. De bevolking zal er ook de evolutie van de site kunnen volgen. Rond 2015 kan een eerste woonzone van vijf hectare ontwikkeld worden. Ik verwacht dat het volledige project afgewerkt is tegen 2020-2025', aldus burgemeester Verfaillie.

Op www.suikerfabriekveurne.be kan iedereen opmerkingen over het masterplan kwijt.
 

·
BPM'er
City Explorer
Joined
·
296 Posts
Masterplan Suikerfabriek Veurne (Suikerwijk en stationsomgeving)

Hieronder de link naar het uitgebreide masterplan van de voormalige suikerfabrieksite in Veurne. Een héél mooi plan voor een eerder kleine stad vind ik :) Er zit een mooi idee achter, veel actoren hebben eraan meegewerkt (waaronder ook veel participatiemogelijkheden voor de burgers) en er zit een lange termijnsdenken in (duurzaamheid), wat ook wel nodig is voor zo'n groot strategisch gebied.

ftp://ftp.west-vlaanderen.be/publiek/drum/masterplan_veurne_VV100610/09036_TK_014_publiek_lowres.pdf

Een paar zaken die ik zeer positief vind in dit plan:
-Ze gebruiken de bekkenstructuur (van de bekkens van de fabriek) als basisstructuur, ook de funderingen van de silo's behouden ze. Zo zal er altijd een link zijn met wat er vroeger was.
-Wat ik ook heel leuk vind is dat er "hoogbouw" komt. Ze willen een toren bouwen (de suikertoren) van max. 35m hoog (rond de 9 bouwlagen zal het wss worden), met ruimte om te wonen en kantoren. Deze toren verwijst ook naar het verleden, het "vervangt" de oude skyline van de fabriekstorens. Je moet weten dat er buiten de kerken niet echt sprake is van hoogbouw (max. 5 bouwlagen). Dus deze toren zal wel uitspringen in het centrum. Nu hopen dat ze er iets moois van maken :)
-Verder is de uitkijkpost over het (natuur)park en het centrum ook een mooi initiatief.

Wat denken jullie ervan?
 

·
BPM'er
City Explorer
Joined
·
296 Posts
Tunnel onder spoorweg + Volledige herinrichting stationsbuurt niet voor morgen

Tunnel onder spoorweg

De Lijn en Infrabel investeren in Veurne samen iets meer dan 1,2 miljoen euro in een tunnel van 29 meter lang en 3 meter breed onder de twee spoorlijnen maar ook onder de twee toekomstige tramlijnen voor de kusttram.

Het stadsbestuur hoeft niets te betalen maar moet wel het onderhoud voor zijn rekening nemen. Die tunnel is de eerste stap in de uitvoering van het masterplan voor de herinrichting van de stationsbuurt. Door de tunnel wordt ook de wijk Nieuwstad vlotter bereikbaar. De tunnel zal wel niet toegankelijk zijn voor gehandicapten; die mogelijkheid is onderzocht geweest maar bleek onmogelijk.

(bron: http://www.veurne-spreekt.be/tunnel-onder-spoorweg-in-veurne/#comments )

Stationsomgeving wordt niet aangepakt

De ambitieuze plannen om de stationsomgeving van Veurne aan te pakken worden terug opgeborgen, de prijs is veel te hoog voor Veurne. Dat heeft de CD&V gisteren bekend gemaakt op de gemeenteraad. De restauratie van het stationsgebouw alleen zou al 10 miljoen euro kosten. Wel is er voorzien in de ondertunneling voor voetgangers en fietsers die de trein nemen. Wat er nu zal met het stationsgebouw zal gebeuren dat nog steeds in de steigers staat is niet bekend.

Ook over het masterplan, waar de meerderheid al 2 jaar mee bezig is, zijn niet meer details beschikbaar. Wachten dus…

(bron: http://www.veurne-spreekt.be/stationsomgeving-wordt-niet-aangepakt/ )
 

·
BPM'er
City Explorer
Joined
·
296 Posts
Goedkeuring Masterplan

In haar zitting van donderdag 23 juni keurde de deputatie het voorontwerp van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Veurne goed. Hierdoor kan invulling gegeven worden aan de opstart van de diverse uitvoeringsplannen in Veurne.

Deze plannen voorzien in de opvang van de ruimtebehoeften voor Veurne en maken de ontwikkeling van diverse woongebieden, bedrijventerreinen, handelszones en groengebieden mogelijk.

Goedkeuring masterplan en startschot voor PRUP Suikerfabriek
Eén van die uitvoeringsplannen is het PRUP Suikerfabriek. Met de goedkeuring op donderdag 23 juni van het masterplan Suikerfabriek legt de deputatie de grote lijnen vast van dit toekomstig stadsdeel in Veurne en kan het startschot gegeven worden voor de opmaak van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP).

De reconversie van de verlaten industriële terreinen naar een nieuw en hoogwaardig stadsdeel met ruimte voor wonen en werken moet een kwalitatief voorbeeld voor de hele provincie worden.

Bovendien keurde de deputatie op donderdag 23 juni ook een actieplan goed waardoor de drie partners (de Provincie West-Vlaanderen, de stad Veurne en de West-Vlaamse intercommunale) kunnen starten met de ontwikkeling van het centrale fietspad en het oprichten van een kwaliteitsteam, gezien heel veel inwoners en leden van de adviesraden zich uitspraken voor een kwalitatieve en duurzame ontwikkeling van de site.

Participatieronde en onderzoeken leidden tot aanpassingen aan het ontwerp-masterplan Suikerfabriek In juni 2010 werd het ontwerp-masterplan van de Suikerfabriek voorgesteld aan de Veurnse bevolking. Dit was tegelijkertijd – onder impuls van het provinciebestuur – het startschot voor een intensieve communicatie- en vooral participatieronde. De hele zomer lang konden bewoners en geïnteresseerden een infobox bekijken in Veurne met duiding over het plan en een terugblik op de historiek van de site. De inwoners konden via de site of via postkaarten hun opmerkingen over het masterplan kwijt. In het najaar werden de adviesraden geconsulteerd en werd er een infovergadering voor de bevolking georganiseerd. De terreineigenaar, de West-Vlaamse intercommunale (wvi), voerde eveneens in het najaar onderzoeken uit naar technische en financiële haalbaarheid. De participatieronde en deze onderzoeken leverden een heleboel informatie op die na grondige discussie en overwegingen leidden tot aanpassingen aan het ontwerp-masterplan, zonder dat het plan aan kwaliteit moest inboeten.

Op het eerste zicht is het programma slechts licht gewijzigd. Kleinhandel bleek uiteindelijk niet haalbaar op deze site, waardoor extra wonen mogelijk was en nu in totaal 13,5 ha wonen kan aangesneden worden (in plaats van 12,5), goed voor zo’n 400 wooneenheden. Het aandeel regionale bedrijvigheid bleef gelijk op 15 ha. Daarnaast is er ruimte voor 14 ha natuur en 4,5 ha stadspark.

Verder bleken uiteindelijk een aantal putten onbebouwbaar waardoor zij een natuurfunctie toegewezen kregen en andere putten dan weer bebouwbare oppervlakte werd. Door de vele vragen rond mobiliteit werd ook op dit punt extra onderzoek uitgevoerd en voorstellen uitgewerkt voor het kruispunt Vaartstraat-Zuidburgweg en het punt waar het fietspad op de Vaartstraat toekomst. De vele vragen naar grootschalige functies: voetbalvelden, campussen enz. konden niet ingewilligd worden. Andere vragen of suggesties kunnen dan pas weer aangepakt worden in realisatiefase.

De Provincie is ervan overtuigd dat na het vele voorbereidingswerk alle voorwaarden voor een kwalitatieve ontwikkeling in Veurne vervuld zijn en dat nu snel het Ruimtelijk Uitvoeringsplan opgemaakt kan worden, waardoor de visie in het masterplan juridisch verankerd kan worden. Daarna kan de terreinontwikkelaar aan de slag.

Op www.suikerfabriekveurne.be kunt u het volledige plan raadplegen en de vorderingen volgen.

Meer info: kabinet gedeputeerde voor Ruimtelijke ordening, Patrick Van Gheluwe [email protected] of 050 40 73 33

gebiedswerker Westhoek – Bern Paret [email protected] of 051 51 93 54 of 0497 05 18 05


Definitieve masterplan nu


Hieronder het aangepaste plan op de terreinen van de voormalige suikerfabriek:


Het aangepaste plan met aangrenzende projecten (suikerwijk en stationsomgeving):


De verschillende voorlopige fases:Welke ontwikkelingen wil men op deze site?

Deze woningen wil men liever NIET:


Deze woningen wil men WEL:


Deze bedrijven wil men liever NIET:


Deze bedrijven wil men WEL:


Dit soort natuur/park wil men liever NIET:


Dit soort natuur/park wil men WEL:


Extra: observatietoren
Deze heeft zicht op de nieuwe suikerwijk, het (natuur)park en de historische stadskern van Veurne met haar drie torens. Hier zal men ook de ontwikkeling van de site kunnen volgen.
 

·
BPM'er
City Explorer
Joined
·
296 Posts
Voorstel vanuit provincie voor stationsomgeving Veurne

In het masterplan van de suikerfabriek (te raadplegen op www.suikerfabriekveurne.be) werd er ook een voorstel gedaan omtrent de herinrichting van de stationsomgeving. Hieronder een korte voorstelling. (Meer info kun je vinden in het masterplan van de suikerfabriek)

De stationsomgeving is de toegang tot de stad Veurne en is de uitloper van de ontwikkelingen in de Suikerwijk. Er zal een dynamiek ontstaan waardoor goede afstemming van beide projectzones alleen maar kan leiden tot win-win situaties: door de ontwikkeling van de Suikerwijk komt het station onder andere niet langer aan de rand van de stad te liggen, enz.

Het station van Veurne NU:Hoe het plein eruit zou kunnen zien:Oude stationsgebouw:
Het stationsgebouw van Veurne werd gebouwd in neogotische stijl en werd officieel geopend op 25 augustus 1895. Het is een beschermd monument sinds 1992. Kenmerkend voor het gebouw zijn de hoge ruimtes, het dakgebinte, het historische interieur en de klokkentoren. De herbestemming van het gebouw met een nieuwe functie wordt echter verhinderd doordat een nieuwe indeling van het gebouw weinig meerwaarde biedt.
Daarom stelt het masterplan voor om het bestaande gebouw en zijn ruimtes maximaal te behouden en er een nieuw hedendaags volume discreet aan te koppelen. De klokkentoren vormt de scheiding tussen oud en nieuw.
Het nieuwe geheel van oud en nieuw kan diverse functies huisvesten zoals bijvoorbeeld hotel, B&B of een andere vorm van tijdelijk verblijven. Maar het kan eveneens een toekomstige invulling kennen als architectenbureau, artsenpraktijk, een cluster van kantoren, enz. Binnen al deze mogelijke invullingen is het de bedoeling om de beschermde ruimtes van het oude gebouw in te zetten voor algemene functies die representatief moeten zijn en een hoogwaardige uitstraling moeten kennen. Dit kan bijvoorbeeld de ontvangstbalie zijn, een wachtzaal, een eetzaal, een conferentieruimte, vergaderruimtes, een luxesuite, enz. Het nieuwe volume is daarentegen een zeer rationeel en sober gebouw waar de functionele ruimtes in vervat zitten zoals bijvoorbeeld de kamers, kantoren, ateliers, enz. In totaal omvat dit nieuwe volume zo’n 500 m² vloeroppervlakte verspreid over 3 bouwlagen.
Op deze manier ontstaat een slimme en vooral rendabele dialoog tussen het historische gebouw en het nieuwe volume zonder daarbij het karakter van het stationsgebouw te ondermijnen. Maar bovenal ontstaat hierdoor een opportuniteit om het waardevolle erfgoed een nieuwe bestemming te geven en niet verder te laten wegkwijnen tot sloping de enige oplossing wordt.

Goederenloods:
De bestaande goederenloods die aansluit op het oude stationsgebouw krijgt ook een herbestemming. De footprint van het gebouw telt 440 m² en mits een nieuwe herinrichting kan zo’n 600 m² vloeroppervlakte worden gecreëerd.
Het gebouw is dus geschikt voor representatieve kantoorfuncties die makkelijk te bereiken zijn met het openbaar vervoer. Een andere herbestemmingsoptie is de creatie van een informatiepunt voor toekomstige bewoners en geïnteresseerde kopers van woningen in de nieuwe Suikerwijk.
Samen met het oude stationsgebouw en de nieuwe uitbouw vormt de goederenloods een volwaardige en attractieve wand voor het langwerpige stationsplein.

Loketgebouw:
Het nieuwe loketgebouw van de Lijn en de NMBS vormt de oostelijke afbouw van het stationsplein. Komende vanuit het centrum wordt het in combinatie met het geklasseerde gebouw ‘de Statieplaats’ de kop van het stationsplein.
Het gelijkvloerse niveau van het nieuwe bouwvolume is 130m² groot en bevat de wachtruimte, de ticketautomaten en de toegang tot de ondergrondse spoorwegtunnel die uitkomt op de trein- en tramperrons. Deze ruimte heeft een doorwaadbaar karakter die aansluit op de groene multi-modale knoop.
Het geklasseerde gebouw dient als informatiebalie, als rustplaats voor het personeel, als bergruimte en als sanitaire ruimte voor klanten en personeel. De ruimtes op de verdiepingen van zowel het oude als het nieuwe bouwvolume fungeren als kantoor voor het personeel van de Lijn en de NMBS maar kunnen eveneens verhuurd worden aan externen.

Stationsplein:
Een hoogwaardige verharding fungeert als sokkel en transformeert het stationsplein enerzijds tot een volwaardige entrée voor de stad Veurne en anderzijds tot een hedendaagse multi-modale knoop. Het stationsplein wordt in de toekomst nog meer een schakel in het functioneren van de stad.
Op het stationsplein zelf staan hoogstammige bomen verspreid als onderdeel van een grotere bomenstructuur. Ze vormen iets oostelijker de begeleiding van het fietspad en de pendelparking. Ze zorgen voor het groene accent. Er wordt voldoende ruimte gelaten voor het stationsgebouw zelf om eventueel terrassen te voorzien die profiteren van de schaduw van de bomen.
Er is mogelijkheid tot langsparkeren langs de rijweg in functie van de handelszaken en diensten langsheen de Statieplaats. Deze parkeerplaatsen dienen enkel voor kortparkeren. De langparkeerplaatsen bevinden zich achter het nieuwe loketgebouw.

Voorstel plan:

Een multimodaal knooppunt:
Direct gekoppeld aan het nieuwe loketgebouw is er de nieuwe busstelplaats, de fietsenstalling en de spoorwegtunnel. Het vormt de uitloper van het stationsplein en wordt uitgevoerd in hetzelfde hoogwaardige materiaal. Een duidelijke link wordt daardoor gelegd met het stationsplein.
De parkeerstrook voor langparkeren (pendelaars) situeert zich ten oosten van de knoop. Er is plaats voor 70 auto’s (met uitbreidingsmogelijkheden in noordoostelijke richting). De inrit voor auto’s en bussen is gescheiden maar situeert zich aan de voorkant van het nieuwe loketgebouw. Via een tunnel kan men als voetganger / fietser conflictloos naar de trein- en tramperrons en verder door richting Berkenlaan. Het tracé van de kusttram met de haltes liggen ten noorden van de treinsporen. De keerlus van de tram bevindt zich ter hoogte van de Rodestraat. Ten noorden van de trambedding is er voldoende plaats voor een tweede parkeerplaats voor langparkeren. Een zone voor taxi’s en kiss ‘n ride situeert zich vlak voor de goederenloods zo dicht mogelijk bij de tunnel en het nieuwe loketgebouw.
De fietsverbinding richting Avekapelle loopt voorbij de fietsenstalling en takt aan op het stationsplein.
De integrale knoop wordt zoveel als mogelijk vergroend door het centrale deel, de uitloper van de eigenlijke busperrons, onverhard te laten. Een ruim gazon met een aantal hoogstammige bomen zorgen voor een aangename omgeving. Het biedt tevens mogelijkheden voor het geklasseerde gebouwtje.
Ook de toekomstige tramsporen en de keerlus bevinden zich in een groene bedding en vormen samen met de vergroende parkeerplaats aan Berkenlaan een aantrekkelijke infiltratie van het landschap vanuit de polder langs de suikerwijksite tot op het stationplein.

(bron: masterplan suikerfabriek)
 

·
Premium Member
Joined
·
28,850 Posts
^^er wordt precies wel goed gebouwd daar. En dan maar klagen dat ze in Veure niks goed bouwen :p. volgens mij zien ze er goed uit hoor.
 
1 - 20 of 39 Posts
Top