SkyscraperCity Forum banner

13-in-een-dozijn of stijlvol?

 • 10

  Votes: 0 0.0%
 • 9.5

  Votes: 0 0.0%
 • 9

  Votes: 0 0.0%
 • 8.5

  Votes: 0 0.0%
 • 8

  Votes: 1 6.3%
 • 7.5

  Votes: 1 6.3%
 • 7

  Votes: 1 6.3%
 • 6.5

  Votes: 2 12.5%
 • 6

  Votes: 3 18.8%
 • 5.5

  Votes: 1 6.3%
 • 5

  Votes: 3 18.8%
 • 4

  Votes: 1 6.3%
 • 3

  Votes: 1 6.3%
 • 2

  Votes: 0 0.0%
 • 1

  Votes: 2 12.5%

VGZ, Tilburg

4065 Views 10 Replies 9 Participants Last post by  de flatneuroot
2
Gegevens
Naam: VGZ
Plaats: Tilburg
Functie: kantoren
Hoogte toren: 53 meter
Jaar: 2004
Architect: EGM Architecten

Bekijk de toren hier in Google StreetviewFoto: Sinds1980 (het gaat om de linker toren)
See less See more
1 - 11 of 11 Posts
8/10, geslaagd gedeelte van het stadsheer-complex
Een hoopje slecht geslaagde hoogbouw bijelkaar.
Een hoopje slecht geslaagde hoogbouw bijelkaar.
Volgens mij is het de bedoeling dat je het VGZ gebouw rate en niet de combinatie van de stadheer en het VGZ gebouw.

Ik vind het pand van de beijenkorf op het damrak spuuglelijk, vooral door al die schreeuwerige neon-reclames aan de overkant :nuts:
Niet echt overtuigend, maar in ieder geval beter geslaagd dan De Stadsheer.

Net een 6.
Afschuwelijk, een draak van een gebouw. Zou in Leiden niet misstaan.

1/10
Een deel van VGZ heeft de toren inmiddels verlaten. De rest zal binnenkort volgen. Ook defensie verdwijnt uit de toren. Dat betekent dat de toren binnenkort bijna helemaal leeg zal staan. Slechts één instantie zal overblijven (kan even niet op de naam komen). Overigens bracht VGZ onlangs wèl het nieuwe logo aan op de Tilburgse toren.
Een 6. Ik word er verder niet koud of warm van.
1 - 11 of 11 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top