SkyscraperCity banner

1 - 20 of 379 Posts

·
rekreativac
Joined
·
11,646 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
http://www.ekoplus.hr
http://www.ekoplus.hr/pdf/Mariscina_EIAES_Final_hr.pdf
http://www.mzopu.hr/doc/EI/Letak_Mariscina.pdf

Na sjednici Županijske skupštine Primorsko-goranske županije od 6. lipnja 1999. godine, uvažavajući stav Komisije Vlade RH za ocjenu utjecaja na okoliš buduće ŽCGO lokacija Marišćina odabrana je kao optimalna za izgradnju središnje županijske zone za prihvat, obradu i odlaganje komunalnog i tehnološkog neopasnog otpada PGŽ. Toj su odluci prethodile iscrpne analize orijentirane na hidrološka i geotehnička ispitivanja data u "Prethodnoj studiji o utjecaju na okoliš građevine za prihvat obradu i trajno odlaganje komunalnoga i neopasnog proizvodnog otpada s područja PGŽ", a po prihvaćanju Konačne studije 2001. godine, ista je verificirana Prostornim planom PGŽ.
Marišćina se inače nalazi u sjevernom dijelu Općine Viškovo te se proteže u smjeru JI-SZ. Dio lokacije namijenjen za izgradnju ŽCGO "Marišćina" ima površinu od 42,5 ha. Najbliža naselja su udaljena više od 1.000 metara i od ŽCGO ih sada dijeli pretežito šuma, dok će se u budućnosti uspostaviti i 50-metarski zaštitni pojas.

Izgradnja zahtijeva ukupna ulaganja od oko 60 milijuna eura, a dosad je utrošeno oko sedam milijuna eura za otkup zemljišta, izradu dokumenata i pripremu izgradnje (projekti, pripremni radovi i sl. Ukupna vrijednost investicije u prvoj fazi izgradnje odlagališta i infrastrukture ŽCGO “Marišćina” iznosi 27,1 milijun eura, od čega predviđena sredstva EU iznose 8,6 milijuna eura, sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 13,1 milijun eura, a sredstva lokalne samouprave i Županije 5,4 milijuna eura. Za izgradnju postrojenja za mehaničko – biološku obradu, čija je vrijednost 19,0 milijuna eura, osigurati će se zajam Europske banke za obnovu i razvoj, a za izgradnju pretovarnih stanica iznos od 5,15 milijuna eura osigurat će zajedno FZOEU i lokalna samouprava.Početak radova na potpuno novom i ekološki prihvatljivom Županijskom centru za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Marišćina u Primorsko-goranskoj županiji planira se u proljeće 2011. godine. ŽCGO Marišćina će biti suvremeni centar za obradu i sigurno odlaganje otpada te njegovu uporabu u energetske svrhe. Sva neodgovarajuća odlagališta otpada u Županiji bit će sanirana i zatvorena, a s radom će započeti jedinstveno i uređeno odlagalište otpada s potrebnom infrastrukturom. Istovremeno, intenzivno će se razvijati sustav odvojenog prikupljanja otpada. Ovakav novi, integrirani model gospodarenja otpadom, u potpunosti je usklađen sa standardima Europske unije i omogućuje bolju kontrolu nad otpadom od trenutka njegova nastanka do konačnog zbrinjavanja u novouspostavljenom ŽCGO Marišćina. Koncepcija održivog razvitka ključna je odrednica razvoja Županije, a gospodarenju otpadom posvećena je najveća pažnja.
 

·
rekreativac
Joined
·
11,646 Posts
Discussion Starter · #2 ·
Gospodarenje komunalnim otpadom u Hrvatskoj u posljednjih par godina prolazi kroz značajne promjene, s postupka decentraliziranog odlaganja neobrađenog otpada na brojnim lokalnim županijskim odlagalištima koje ne zadovoljavaju potrebne standarde, na centralizirano gospodarenje otpada preko Centara gospodarenja otpadom (CGO) koji zadovoljavaju potrebe jedne (ili, u nekim slučajevima, više) županija. CGO pristup je usvojila Hrvatska vlada u svojem nacionalnom planu gospodarenja otpadom (Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine (NN 85/07).

Na području PGŽ-a prikupljanje i odlaganje komunalnog otpada obavlja 9 komunalnih tvrtki, te ga odlaže na 10 službenih odlagališta.PGŽ je također definirala svoju strategiju uspostavljanja integralnog sustava gospodarenja otpadom (Slika 3) u kojem izgradnja ŽCGO-a Marišćina predstavlja glavni cilj.PGŽ je odabrala lokaciju Marišćina na području Općine Viškovo (Slika 1 i 2) kao najpovoljniju lokaciju za budući ŽCGO. Konačna Studija procjene na okoliš je završena 2001. godine. Temeljem provedene procjene utjecaja na okoliš (PUO), lokacija Marišćina, kao najpovoljnija lokacija za budući ŽCGO je i određena Prostornim planom Županije, kao i Planom gospodarenja otpadom Primorsko goranske županije. 2001. godine osnovana je županijska komunalna tvrtka Ekoplus d.o.o. za gospodarenje komunalnim otpadom na području čitave Županije. Od toga vremena izrađena je brojna tehnička dokumentacija. Otkup zemljišta je proveden, od strane tvrtke Ekoplus d.o.o. 

·
rekreativac
Joined
·
11,646 Posts
Discussion Starter · #3 ·
za potrebe novog centra za gospodarenje otpadom gradi se i cesta Ž5025 koje ce se protezati od novog cvora Rujevica na rijeckoj zaobilaznici do Mariscine:cheers:
 

·
rekreativac
Joined
·
11,646 Posts
Discussion Starter · #6 ·
Budžet Županije manji za deset posto

Za gradnju deponija na Marišćini u startu 33 milijuna kunaObjavljeno: 7. siječnja 2011. u 21:41

Unatoč pesimističnim predviđanjima, upravo ove godine napokon kreće gradnja Centralne zone za gospodarenje otpadom na Marišćini

RIJEKA Iako županijski proračun u 2011. godini pada za deset posto u odnosu na prošlogodišnji budžet, on ipak donosi, kako je višekratno isticao župan Zlatko Komadina, niz investicija i nastavak ulaganja u sve važne kapitalne projekte na kojima se i dosad radilo.

Dapače, unatoč tome što je projekcija izrađivača proračuna poprilično pesimistična, te predviđa još daljnji pad proračuna u 2012. i 2013. godini, upravo ove godine napokon kreće dugoočekivana gradnja Centralne zone za gospodarenje otpadom na Marišćini.

Prošle godine, županijski budžet iznosio je 330 milijuna kuna, da bi sadašnji bio smanjen na 313 milijuna kuna, što je u prvom redu posljedice izmjene zakonskog režima naplate poreza na dohodak.

Pad prihoda s tog osnova bilježe sve lokalne jedinice u Hrvatskoj, a slično je i s sredstvima za financiranje decentraliziranih funkcija, koja u ovoj godini značajno padaju, a zapravo se – u prijevodu – radi o sredstvima koja država »spušta« na regionalnu razinu.

Rezultat takvih trendova je pad prihoda koji bi, u kombinaciji s nastavkom negativnih makroekonomskih trendova i daljnom stagnacijom BDP-a trebao dovesti i do daljnjeg pada županijskog proračuna u narednim godinama: u 2012. godini na svega 298 milijuna, a potom u 2013. ponovno na preko tristo, točnije 306 milijuna kuna.

Iz prethodne godine u ovogodišnji budžet preneseno je devet milijuna kuna, i ta će sredstva biti strogo namjenski utrošena u ovoj godini – među ostalim, 1,7 milijuna kuna bit će utrošeno u opremanje nove poslovne zgrade Županije na Slogin kuli, gdje bi se uskoro trebao preseliti najveći broj županijskih zaposlenika, praktički svi osim ureda župana i njegove najuže ekipe suradnika.

Četiri milijuna rezervirana su za EU projekte, potom 2,1 milijun kuna za niz projekata regionalnog razvoja itd.

Kad je najveći županijski projekt u pitanju, ove godine u Marišćinu će se izravno utrošiti iz proračuna 32,9 milijuna kuna za prvu fazu gradnje deponija, a još deset milijuna rezervirano je za pripremne radnje za početak gradnje nove ceste.

Kako je poznato, Županijska uprava za ceste podiže kredit u visini od preko 150 milijuna kuna za prve dvije faze gradnje nove ceste, zaobilaznice oko Viškova, tako da se i po financijskim pokazateljima jasno vidi da je konačno svanuo trenutak realizacije ovog najvećeg, najambicioznijeg i najskupljeg projekta pod kapom župana Komadine.

Županija će i ove godine nastaviti graditi sportske dvorane u sklopu škola jer je cilj djecu i u malim mjestima maknuti sa ceste – gradi se ili će se početi graditi u Matuljima, Ravnoj Gori i u Krku, ukupno sa 11 milijuna kuna, a puno će se ulagati i u same objekte škola čiji je osnivač Županija, najviše u područnu školu u Baški, 4,8 milijuna kuna itd.

Sa preko 11 milijuna kuna nastavlja se kreditiranje poduzetnika, dok lučke uprave raspolažu sa skoro 20 milijuna kuna svojih prihoda koji će se, kako u Županiji vole reći, »vratiti natrag u more« odnosno namjenski utrošiti u gradnju novih rivica i gatova.

http://www.novilist.hr/hr/Vijesti/Rijeka/Za-gradnju-deponija-na-Mariscini-u-startu-33-milijuna-kuna
 

·
rekreativac
Joined
·
11,646 Posts
Discussion Starter · #8 ·
Marišćina očekuje 23 milijuna eura

Do mogućnosti dobivanja trostruko više sredstava došlo je nakon skoro četiri godine inzistiranja županije da se EU projektom obuhvati i postrojenje za mehaničko-biološku obradu otpada

Razgovarala Tihana TOMIČIĆ
Hrvoje Marušić, savjetnik župana Zlatka Komadine za eurointegracije, nekada je bio i načelnik jednog od odjela u Ministarstvu eurointegracija (odjela za ISPA projekte), a sada je na savjetničkom poslu u Primorsko-goranskoj županiji već četiri i pol godine. Nakon što se pokazalo da bi Centralna zona za gospodarenje otpadom iz pretpristupnih fondova EU mogla dobiti trostruko više sredstava nego je ranije bilo u planu, s Marušićem smo razgovarali o financiranju ovog projekta, ali i općenito suradnji s Europskom unijom.

Kako je došlo do toga da je Marišćina u postupku dobivanja ne samo osam milijuna eura, nego čak 23 milijuna eura?

– Do mogućnosti dodatnog financiranja došlo je nakon skoro četiri godine inzistiranja Primorsko-goranske županije da se EU projektom obuhvati i postrojenje za mehaničko-biološku obradu otpada, te neki dodatni sadržaji unutar zone. Cijelo vrijeme imali smo i podršku nadležne službe Europske komisije za ovakve naše prijedloge, ali je naše hrvatsko nadležno Ministarstvo uporno to odbijalo. Čini se da su tako postupali kako bi se među IPA projektima u sektoru otpad našlo i odlagalište Lećevica u Splitsko-dalmatinskoj županiji, za koje je od samog početka bilo potpuno jasno da nema nikakve izglede biti spremno za IPA sredstva. Zbog te, isključivo političke odluke, izgubili smo jako puno vremena.

Dopuna zahtjeva znači, međutim, i novu prolongaciju?

– Naravno da ovaj zahtjev za dodatnim sredstvima dodatno usporava Marišćinu, ali po meni itekako vrijedi čekati jer se radi o oko 23 milijuna bespovratnih, to posebno napominjem, eura, što znači da će ti novci ostati u našim proračunima, odnosno u džepovima naših građana. Napominjem međutim da je odluka još u procesu donošenja.

Nemoguće prognoze

Kada bi se moglo očekivati da taj postupak bude dovršen i dokad se sredstva najkasnje moraju povući iz IPA fonda?

Bilo kakav datum vezan uz početak radova je gotovo nemoguće dati jer ovisimo o jako puno vanjskih faktora, jer su nadležne razne službe Europske komisije i našeg Ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša, a svi oni imaju neusporedivo veći utjecaj na dinamiku realizacije od Ekoplusa ili Županije. Koliko god to bio županijski projekt, teško je vjerovati koliko malo toga zbilja ovisi o nama.

Koliko je novaca iz EU Primorsko-goranska županija dosad uopće uspjela iskoristiti?

– PGŽ, gledajući teritorijalno, dosad je povukla oko 17 milijuna eura. Naravno, svatko tko dobije EU sredstva mora dio i sam financirati, što znači da je ovdje uloženo oko 5 milijuna eura vlastitog novca. Radi se o bespovratnoj pomoći, ali vjerojatno je da je iznos i veći jer je teško doći do podataka o projektima u kojima Županija nije izravno uključena. Moglo se i više, iako ne značajno više. Uzroci su naravno objektivne prirode: svi, a pogotovo prijašnji programi EU usmjereni su k nerazvijenim područjima, a PGŽ je među najrazvijenijim područjima u Hrvatskoj, i to je najvažnije. Potom, PGŽ je na neki način politički »nepoćudna«, a zna se da se cijelim procesom upravlja u Vladi i ministarstvima. No, bilo je i problema subjektivne prirode, da tako kažem, a pritom mislim na neprilagođenost regionalne i lokalne administracije za ove nove i zahtjevne poslove, što je klasičan otpor birokracije prema bilo čemu novome. Ponekad postoji neprepoznavanje mogućnosti koje EU fondovi pružaju. Rekao bih da je »krivnja« na institucijama javne uprave na svim razinama u jednakom omjeru. Površne usporedbe s Istrom i Varaždinom ukazuju da smo mi možda lošije iskoristili EU sredstva, međutim malo temeljitijom analizom vidi se da ta razlika baš i nije jako velika. Generalno gledajući, možemo biti zadovoljni, a naravno da uvijek može i puno bolje. Osobno mislim da bi puno pomoglo kadrovsko osvježenje u našem društvu, da trebaju doći ljudi s vještinama, znanjima i energijom kompatibilnom zahtjevima i standardima EU.

Skepsa prema EU

I dalje je opći dojam da u hrvatskom društvu još prevladava skepsa prema EU, čak i kod mlade generacije prema zadnjem istraživanju javnog mnijenja?

– Da, dodatna teškoća je da u društvu prevladava eurofobno raspoloženje, i to puno više nego što to službene analize pokazuju, iako je ono uglavnom utemeljeno na potpunom neznanju ili slavnom hrvatskom »mi smo najpametniji i najljepši i najbolji« inatu, što znatno utječe na općenito nisku razinu interesa za korištenje EU sredstava

http://novine.novilist.hr/default.a...2863285D2858285F285C285B28612863286328632863E
 

·
Moderator
Joined
·
50,264 Posts
Dovršena imovinsko-pravna priprema za izgradnju CZGO-a

Vlada okončala sporove oko zemljišta: Izgradnja Marišćine može početi krajem 2011.

Iz EU se čekaju dodatna sredstva kojima bi se europsko financiranje ove investicije povećalo s 8,5 milijuna na gotovo 23 milijuna bespovratnih eura iz IPA fondaRIJEKA Nakon sedam godina sporenja, odlukom Vlade konačno je dovršena imovinsko-pravna priprema za izgradnju Centralne zone za gospodarenje otpadom Marišćina. Vlada je na posljednjoj sjednici usvojila odluke o stupanju u posjed posljednje četiri čestice na zemljištu na kojem će biti izgrađen budući županijski deponij. Rješenja o izvlaštenju zemljišta posljednja dva vlasnika koja su se nastavila sporiti s državom nisu pravomoćna, jer na Županijskom sudu u Rijeci još uvijek nije donesena presuda u njihovim predmetima. Međutim, prema riječima direktora Ekoplusa Dušana Šćulca, ova tvrtka osnovana radi izgradnje i upravljanja CZGO-om Marišćina, Vladinom odlukom dobila je pravo građenja budućeg županijskog deponija.

– Imovinsko-pravna priprema ovim je dovršena, iako još uvijek traju sudski postupci oko te četiri čestice. No, jedan od najvećih problema je riješen, a sada čekamo da Europska unija odobri dodatna sredstva, kojima bi se europsko financiranje CZGO-a Marišćina moglo povećati s već odobrenih 8,5 milijuna eura na gotovo 23 milijuna bespovratnih eura iz IPA fonda. Vrlo skoro raspisat ćemo natječaj za izvođača radova, a očekujemo kako bi već krajem godine mogli početi s izgradnjom županijske Centralne zone za gospodarenjem otpadom, kaže Šćulac.

Ponudbena cijena otkupa zemljišta na Marišćini iznosila je 70 kuna po četvornom metru, bez obzira na vrstu zemljišta i nasada na čestici. Od 2004. godine, kada je počeo otkup zemljišta za budući županijski deponij, do danas, velika većina vlasnika nekretnina prihvatila je ovu ponudu Ekoplusa, dok je za ostatak onih koji su se odlučili sporiti s državom, novac deponiran na posebnom namjenskom računu.


Andrej Petrak


http://www.novilist.hr/hr/Vijesti/R...a-Izgradnja-Mariscine-moze-poceti-krajem-2011
 

·
Moderator
Joined
·
50,264 Posts
Tko čeka, dočeka

Za Marišćinu odobreno bespovratnih 22,7 milijuna eura iz europskog IPA fonda

Dobra vijest je da će na ovaj način za 150 milijuna kuna biti rasterećen županijski proračun, ali da će cijene komunalnih usluga u budućoj Zoni, koji bi trebala biti dovršena 2013. godine, biti niže

RIJEKA Tko čeka, dočeka: Europska komisija odobrila je Primorsko-goranskoj županiji 22,7 milijuna eura ili oko 150 milijuna kuna za projekt gradnje novog deponija na Marišćini, objavili su župan Zlatko Komadina i njegov suradnik, pročelnik Odjela za razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Hrvoje Marušić na izvanrednoj tiskovnoj konferenciji.

Radi se o bespovratnim sredstima Europske unije kojima će se prva faza Centralne zone za gospodarenje otpadom početi graditi, prema procjenama Komadine i Marušića, do kraja ove godine, a nova zona trebala bi biti dovršena do kraja 2013. godine.

– Ovo je sigurno dobra vijest za sve građane PGŽ: sada su ispunjeni financijski uvjeti za raspisivanje natječaja na kojemu će se tražiti izvođač radova, a prije toga još treba odraditi usklađivanje uvjeta tendera između predstavnika EU u Zagrebu, naše tvrtke Ekoplus kao krajnjeg korisnika i nadležnog Ministarstva zaštite okoliša, odnosno Fonda za zaštitu okoliša koji je formalni nositelj projekta u odnosu na Europsku uniju. U roku od mjesec dana već očekujemo raspisivanje natječaja – kazao je župan Komadina.

– Evo – dodao je – čekali smo, ali i dočekali: prije dvije ili tri godine Županija je donijela odluku da radije pričeka s realizacijom projekta, mada je već tada EK odobrila 8,3 milijuna eura, uz dopunu zahtjeva prema Europskoj komisiji, i odluka je doista stigla. Rizik je bio velik, ali isplatilo se. Dobili smo bespovratna sredstva u visini preko 150 milijuna kuna, što znači da smo za toliko i rasteretili proračun Županije i oslobodili taj novac za druge potrebe građana PGŽ. To znači i da će cijena komunalne usluge u budućoj Zoni biti niža za građane, kazao je Komadina, ističući također da je Marišćina prvi ovakav projekt u Hrvatskoj koji će biti financiran europskim novcem IPA fonda.

– Iza ovoga svoje višegodišnji mukotrpan rad i pregovori sa EU. Sada možemo reći: radovi će brzo krenuti – rekao je pročelnik Hrvoje Marušić koji je i radio operativno na ovom projektu.

Ovaj iznos od 22,7 milijuna eura zajedno sa sredstvima koje je osigurala Vlada čini 80 posto investicije (u omjeru pola-pola), a ostalih 20 posto sada moraju osigurati Županija i Grad Rijeka. No, ne iz svojih proračuna, već iz »proračuna« Europske investicijske banke, kojoj Županija kandidira i svoj dio pristupne ceste koja se gradi kao zaobilaznica Viškova.

– Ove godine počet će i gradnja srednje dionice te nove ceste – rekao je Komadina.

Vlada je, podsjetimo, na posljednjoj sjednici usvojila odluke o stupanju u posjed posljednje četiri čestice na zemljištu na kojem će biti izgrađen budući županijski deponij i tako riješila i imovinsko-pravne sporove oko zemljišta

Tihana Tomičić

http://www.novilist.hr/hr/Vijesti/R...nih-22-7-milijuna-eura-iz-europskog-IPA-fonda
 

·
rekreativac
Joined
·
11,646 Posts
Discussion Starter · #11 ·
^^svaka cast zazupaniju... tako treba pritisnuti na sve strane i izvuc sto vise novca
 

·
Registered
Joined
·
378 Posts
Ovo je bombastična vijest. Ja nisam čuo da smo za neki pojedinačni projekt igdje dobili više love, možda se varam. Činjenica stoji da je županijski proračun od cca 300 mil. kn rasterećen, a u isto vrijeme smo na rubu rješavanja jednog od najvećih problema županije. Najbolje ulaganje u budućnost.
 

·
Registered Enjoyer
Joined
·
1,583 Posts
stvarno :banana:!

Stalno slušam o tim bespovratinim kreditima Eu i kako samo stoje neiskorišteni!:eek:hno: Napokon se nešto napravilo/popravilo po tom pitanju! Super! :cheers:
 

·
Registered
Joined
·
378 Posts
Danas je pisalo na teletekstu da smo iz prepristupnih fondova dobili i novih 18 mil. eura za odlagalište otpada Kaštijun (valjda sam pogodio ime) u Istarskoj županiji. S onim našim to je 40 mil. eura u tjedan dana, nije loše :).
 

·
Moderator
Joined
·
50,264 Posts
Kreće natječaj za graditelje deponija Marišćina

Najkasnije u roku od dva tjedna državni Fond za zaštitu okoliša raspisati međunarodni natječaj za izvođača radova, natječaj će biti dovršen do kraja godine, a početak radova očekuje se početkom 2012

RIJEKA Europska komisija odobrila je konačnu verziju teksta tendera za izbor izvođača za gradnju županijske Centralne zone za gospodarenje otpadom na Marišćini – objavio je danas podžupan dr. Vidoje Vujić.
To znači, kako objašnjava nadležni županijski pročelnik za razvoj i infrastrukturu Hrvoje Marušić , da će u najkasnije u roku od dva tjedna državni Fond za zaštitu okoliša raspisati međunarodni natječaj za izvođača radova, a budući da je procedura dosta složena, za očekivati je da natječaj bude dovršen do kraja godine i da prvi kramp na Marišćini bude zabijen početkom 2012.
»Ovo je jako važna stvar za cijeli projekt«, kaže Marušić. Kako je poznato, Europska komisija osigurala je za ovaj županijski projekt nedavno čak 23 milijuna eura.

Tihana Tomičić

http://www.novilist.hr/hr/Vijesti/Rijeka/Krece-natjecaj-za-graditelje-deponija-Mariscina
 

·
rekreativac
Joined
·
11,646 Posts
Discussion Starter · #18 ·
izvor: http://www.novilist.hr/hr/Vijesti/R...zalo-interes-za-gradnju-deponija-na-Mariscini

Raspisan tender za izvođače radova

Već 12 tvrtki iskazalo interes za gradnju deponija na Marišćini

Autor: Tihana Tomičić
Objavljeno: 9. svibnja 2011. u 16:03

Natječaj će biti raspisan tri mjeseca, potom će se kroz tri mjeseca raditi na odabiru najboljeg ponuđača, i do 25. studenog bi bio potpisan ugovor sa izvođačem

RIJEKA Tender za izbor izvođača radova na projektu Centralne zone za gospodarenje otpadom Marišćina raspisan je prije dva tjedna, a već je 12 zainteresiranih tvrki ili konzorcija podiglo natječajnu dokumentaciju. Natječaj je otvoren tri mjeseca, sve do 25. srpnja, i očekujemo velik interes hrvatskih tvrtki. Ipak je riječ o projektu vrijednom 53 milijuna eura, izjavio je zamjenik župana dr. Vidoje Vujić na redovitom press kolegiju.

Prema njegovim riječima, natječaj će biti raspisan tri mjeseca, potom će se kroz tri mjeseca raditi na odabiru najboljeg ponuđača, i do 25. studenog bi bio potpisan ugovor sa izvođačem, te će radovi na gradnji županijskog deponija moći napokon otpočeti.

Podsjećam da je Europska komisija nedavno povećala iznos bespovratnih sredstava za ovaj naš projekt, sa 8,5 na 22,3 milijuna eura. Ta razlika od čak 15 milijuna eura pokazuje da se zaista naša odluka o dodatnim naporima pri traženju tih sredstava, isplatila, i to je kruna višegodišnjeg rada Županije, Grada Rijeke i Ekoplusa – pojašnjava pročelnik za razvoj i infrastrukturu Hrvoje Marušić . Ističe da Europska unija projekt Marišćine sufinancira sa 45 posto udjela, država je osigurala 34 posto, dok Županija i Grad Rijeka osiguravaju svaki po deset posto sredstava za investiciju, a ostatak Ekoplus. Svi dionici ovog projekta uskoro će potpisati i ugovor, kojim će se suradnja na projektu »zapečatiti«, najavio je Marušić.

Prema njegovim riječima, Primorsko-goranska županija dosad je uspješno sudjelovala u 30 europskih projekata, vrijednih 27 milijuna eura, a u provedbi je trenutno još 17 projekata, u vrijednosti 59 milijuna eura (što uključuje i Marišćinu). U fazi kandidature je još devet EU projekata, težine 15,2 milijuna kuna, a kroz projekte Jadranske prekogranične suradnje te kroz zajedničke projekte sa Slovenijom dosad je za razne projekte već osigurano još preko pet milijuna eura.

– Naša Županija sigurno je pionir u korištenju europskih pretpristupnih fondova, no vrlo teško je reći jesmo li i najbolji u Hrvatskoj, jer su podaci razmjerno nedostupni. Već podatke o našim gradovima i općinama u tim projektima je teško dobiti, a kamoli o onima koji se tiču Vlade. No, među najuspješnijima smo sigurno – tvrdi Marušić, koji je donedavno bio na funkciji županovog savjetnika za eurointegracije.

On podsjeća da su pretpripstupna EU sredstva uglavnom uvijek bila okrenuta područjima od posebne državne skrbi, pa se na niz natječaja PGŽ nije ni mogla prijavljivati, ali na svim ostalim natječajima PGŽ uvijek sudjeluje
 

·
Moderator
Joined
·
50,264 Posts
Potpisan ugovor o financiranju gradnje CZGO Marišćina

Kosor: Naša Rijeka bit će ljepša, čišća i zdravija

Predsjednica Vlade istaknula je da će njezina Vlada ukupno do kraja mandata u sanaciju niza odlagališta otpada u Hrvatskoj uložiti oko milijardu i pol kuna. »Od 299 odlagališta komunalnog otpada, već 97 je potpuno sanirano«, kazala je Kosor


RIJEKA – Potpisom ugovora o zajedničkom financiranju projekta Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina za područje Primorsko-goranske županije u ukupnoj vrijednosti od 49,3 milijuna eura, stvoreni su svi uvjeti da gradnja Marišćine započne. Izvođač radova izabrat će se na javnom natječaju do kraja godine, radovi će započeti početkom 2012. godine, i potom će do 2014. godine prva faza projekta biti dovršena.

– Najvažnije je od svega što ovaj projekt dokazuje da Europska komisija ima razumijevanja za naš rad, to je važna potpora Hrvatskoj i pokazatelj kako treba raditi – izjavila je na potpisivanju ugovora premijerka Jadranka Kosor, koja je realizatorima projekta poručila da se nada da neće kasniti niti jedan dan u odnosu na planove. »Naša Rijeka bit će ljepša, čišća i zdravija«, kazala je Kosor.

Predsjednica Vlade istaknula je da će njezina Vlada ukupno do kraja mandata u sanaciju niza odlagališta otpada u Hrvatskoj uložiti oko milijardu i pol kuna. »Od 299 odlagališta komunalnog otpada, već 97 je potpuno sanirano«, kazala je Kosor. Ona podsjeća da EU sufinancira slične projekte i u Istarskoj i Šibensko-kninskoj županiji, ali PGŽ je prva koja je u potpunosti zatvorila konstrukciju za novo odlagalište i kreće u radove.

Ugovor su potpisali ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) Zlatko Ivaniš, primorsko-goranski župan Zlatko Komadina, riječki gradonačelnik Vojko Obersnel i direktor tvrtke Ekoplus, koja vodi projekt uređenja centra, Dušan Šćulac, a odnosi se na hrvatski dio sredstava za projekt.

Naime, projekt je sufinancirala EU iz svojih fondova s 22,3 milijuna eura, državni Fond za zaštitu okoliša sa 11 milijuna eura, a Primorsko-goranska županija, grad Rijeka i Ekoplus sa 16 milijuna eura.

– Ovo je velik događaj za Primorsko-goransku županiju, jer rijetko imamo priliku potpisivati ugovore za kapitalne projekte za desetljeća unaprijed. Pokazali smo da postoji partnerstvo između države, regionalne i lokalne samouprave i Europske unije – rekao je župan Zlatko Komadina, ističući da se Županija u ovom projektu pojavila uz Grad Rijeku u ime preostalih 35 gradova i općina u svom sastavu, koje nemaju financijsku snagu za ovakav poduhvat.

– Na početku smo kraja jednog velikog posla, dugo pripremanog. Ovo je prvi ovakav centar u Hrvatskoj koji će biti sagrađen po svim europskim standardima, a ujedno i jedan od većih projekata sufinanciranih iz pretpristupnih fondova – rekao je gradonačelnik Vojko Obersnel. Ističe, međutim, da unatoč tome što je Grad Rijeka već dosad u pripremu i u cestu uložio 97 milijuna kuna, preostaje još tri milijuna eura investiranja u Marišćinu, tako da samo Grad ukupno izdvaja 130 milijuna kuna u projekt. Doista, dobivamo trajno i kontinuirano rješenje, a ujedno i saniramo postojeći deponij Viševac, istaknuo je Obersnel.

Uspostavljanje novog integriranog sustava gospodarenja otpadom u PGŽ obuhvaća ne samo izgradnju deponija na Marišćini, nego i pet pretovarnih stanica na Krku, Cresu, Rabu te Novom Vinodolskom i Delnicama, kao i sanaciju svih postojećih odlagališta.

Tihana Tomičić


http://www.novilist.hr/hr/Vijesti/Rijeka/Ri-Servis/Kosor-Nasa-Rijeka-bit-ce-ljepsa-cisca-i-zdravija
 
1 - 20 of 379 Posts
Top