SkyscraperCity Forum banner

:)

Via Mauconseil

1425 Views 5 Replies 4 Participants Last post by  jacca
1 - 6 of 6 Posts
^^ Może dlatego taki duży rozstrzał ocen ;) a tak poważniej to nie było łatwo w takim miejscu nie-spalić i nie-przysmolić.
świetne, tylko kontrast za mały, więc 8/10
Taaak, zdjęcie mogłoby być naprawdę rakieta, gdyby miało wyraziste barwy. A tak oglądane jakby przez okulary, lub zamroczone oczy. Skojarzenie timita bardzo trafne. Zgadza się, kontrast!

No a tak poza tym to ten pierwszy łuk jakoś mnie przytłacza. Może więcej podłogi zamiast tego i było by lepiej ? ?

6/10 a szkoda, bo gdyby kilka poprawek, to nota byłaby zdecydowanie lepsza..
See less See more
Czyli udało mi się uchwycić to co chciałem, 30 st. w cieniu i "pływające", "zblakłe" barwy oraz klaustrofobiczność zaułku :)
Dziękuję za konstruktywną opinię :)
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top