SkyscraperCity Forum banner

VIENNA - AUSTRIA

2532 Views 4 Replies 5 Participants Last post by  Art R.
  • Like
Reactions: 2
1 - 5 of 5 Posts
Veq po shkruj diqka palidhje se spo muj me pa qe ne forumin tone temat per qytetet serbe jane ne faqe te pare..se di kush po jua lejon me postu per qytet e tyre ktu..ku esht moderatori??Nishi,Beogradi e etj...!!Provone te forumi tyre me postu diqka pej Kosove a Shqiperie.
Mundesh edhe ti te ata me postu nese ki foto te mira. Ska lidhje ai send, tek e fundit s'osht keq me pa se qka ndodh atje.
Mu personalisht me te vertet sme intereson diqka, jo qe jon serb, po nuk me terheq asgje aty, njejt me Bosnien ose Maqedonin.
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top