SkyscraperCity Forum banner

:_)

Vienna

2270 Views 5 Replies 5 Participants Last post by  BARTzZABŁOCIA
1 - 6 of 6 Posts
Może być ale trochę za wiele rzeczy się odbija. Ale tak to w porządku ;)
Dobrze że nie ma nieba! (proszę nie bić :D :D)

7/10
^ :D

No cóż wiem, że fota super idealna nie jest, ale jak dla mnie uchwycila chwile, właśnie te wszystkie odbicia, rozmazany samochód, autobus ja zbiegam do U-Bahnu. Jak dla mnie przypomina o tym, że wszędzie na świecie gdzieś toczy się życie. Ja to tak odbieram.
8, hmm idea fajna, ale jakos nie do konca mnie przekonuje. moze gdyby nie bylo zza szyby robione, jakos ten daszek ogranicza/skraca fotke i sie robi taka hm, klaustrofobiczna...;)
bez górnej częśći (ciemnej) było by lepiej.. rzeczywiście, jak piszesz

Jakub said:
właśnie te wszystkie odbicia, rozmazany samochód, autobus ja zbiegam do U-Bahnu. Jak dla mnie przypomina o tym, że wszędzie na świecie gdzieś toczy się życie.
8/10
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top