SkyscraperCity Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

· Visionario
Joined
·
12,131 Posts
Ojo a Caballero puntualizando el estreno para Marzo de 2011, que tiene miga en dos aspectos:

1.- Obra claramente programada con visión electoral para las municipales de esa primavera. Al margen de que algo, evidentemente, había que hacer con Peinador.

2.- Temporalmente, Vigo tendrá el mejor aeropuerto de Galicia, porque en esas fechas la NAT compostelana estará en bragas. Excusa perfecta a nivel xunteiro-bugallil para justiificar la apertura posterior del mastodonte.
 

· Visionario
Joined
·
12,131 Posts
Penso que por exemplo é importantísima a coneción coa ap9 ( é unha vergoña que nun país que se autoproclama como desenvolvido pase isto) pero cres sinceiramente que esta obra, como as outras que mencionaches poden influir no aumento de pasaxeiros.... eu creo que non.

( ollo que non estou en contra da conexión.....)
Hai xente que vive en zonas de Galicia no entorno das vías de alta capacidade e ten que meterse no tráfico coruñés para chegar a Alvedro. Lavacolla ten acceso directo, e poden optar polo aeroporto competidor por mera razón de accesibilidade.
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top