SkyscraperCity Forum banner

Vintage Computing Festival 2017

1250 Views 4 Replies 2 Participants Last post by  sqm
Na een vakantie op het platteland gisteren weer terug in de bewoonde wereld. Net op tijd om het vintage computing festival in het onvolprezen Deutsche Technikmuseum in Berlijn te bezoeken. Hier een impressie, in 'vintage' 800x600 :) :Veel activiteit in twee hallen van de voormalige goederenoverslag van het Anhalter Bahnhof.De tweede computer die wij thuis hadden. Een Sinclair ZX Spectrum. De eerste had volgens mij nog rubberen toetsen, maar was ook van Sinclair.De firma Sinclair bestaat zelfs nog. Dat is bij de meesten niet meer het geval.Mijn eerste eigen computer, de befaamde Commodore 64. Hier met internet aansluiting!Nog een C64, hier met Digicam aansluiting.Ook de printer deed 't nog, met het heerlijke oorverdovende matrix-geratel.

Een heerlijk middagje vol nostalgie en jeugdherinneringen. Ook interessant de afdeling DDR zelfbouw computers.
See less See more
6
  • Like
Reactions: 3
1 - 5 of 5 Posts


De dames spelen Burgertime.

Ook Sega mocht niet ontbreken.Kennen we dit apparaatje nog?
See less See more
4
  • Like
Reactions: 1


Zelfbouw uit de DDR. Schaarste maakt inventief.Met kunstlederen toetsenbord.Hier wordt het zelfs filosofisch: "Ein Computer ist ein einseitig begabtes Individuum maximaler Sturheit."Uit de Apple stamboom relatief dicht bij de wortels.Veel van Atari ook.Het was een gezellige drukte, veel liefhebbers aanwezig.
See less See more
6
  • Like
Reactions: 5
Kewl! En auf altmodisch Deutsch! :D
  • Like
Reactions: 1
^^ Maar ook met een altmodischen spelfout op de tapeticker: Individium ipv Individuum. :)
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top