SkyscraperCity Forum banner

Voetgangers in steden lopen steeds sneller

3091 Views 31 Replies 23 Participants Last post by  rebellenclub
Bron: nu.nl

Voetgangers in steden lopen steeds sneller
LONDEN - Voetgangers over de hele wereld hebben de laatste tien jaar hun tempo gemiddeld met 10 procent opgeschroefd. Dit blijkt uit een studie naar voetgangers in grote steden door psychologen aan de Universiteit van Hertfordshire in Groot-Brittannië.

Volgens de onderzoekers is de toegenomen haast van mensen een gevolg van e-mail, sms en de steeds grotere druk om 24 uur per dag beschikbaar te zijn.

Voetgangers in Singapore zijn het snelst. Hun snelheid is sinds het referentiejaar 1994 met 30 procent toegenomen.

Snelste lopers
Ook in de Chinese stad Guangzhou steeg het tempo flink, namelijk met 20 procent. De stad kwam op plaats vier. Kopenhagen en Madrid hebben de snelste lopers van alle Europese steden en komen op respectievelijk plaats twee en drie.

New York maakt zijn reputatie van 'stad die nooit slaapt' niet waar, want eindigt op plaats acht.

De onderzoekers hebben in elke onderzochte stad een drukke straat met een brede, gelijkmatige stoep zonder obstakels gebruikt als meetplek. Ze maten vervolgens de snelheid van 35 voetgangers die langskwamen over een afstand van 18 meter.
See less See more
1 - 20 of 32 Posts
Gô, best knap want in Azië zijn de benen toch een stuk korter! Wij zullen wel te vet zijn om snel te kunnen lopen. New Yorkers praten ook zo langzaam trouwens.
Gô, best knap want in Azië zijn de benen toch een stuk korter! Wij zullen wel te vet zijn om snel te kunnen lopen. New Yorkers praten ook zo langzaam trouwens.
Het gaat om relatieve snelheid. Nergens staat dat mensen in Azië sneller lopen dan in Europa.
Klopt, Singapore ligt in Afrika.
De onderzoekers hebben in elke onderzochte stad een drukke straat met een brede, gelijkmatige stoep zonder obstakels gebruikt als meetplek. Ze maten vervolgens de snelheid van 35 voetgangers die langskwamen over een afstand van 18 meter.
Vraag me af of dit statistisch te verantwoorden is (n = 35), volgens mij niet namelijk.
See less See more
^35 per stad is inderdaad veel te weinig. Met zo weinig gegevens stelt zo'n generalisatie weinig tot niets voor. Doe dan op z'n minst 100 per stad, en dat vind ik nog erg spaarzaam.
100 is nog te weinig. minimaal 200 per dag en dat op 5 verschillende dagen. En daar dan t gemiddelde van.

Met slecht weer zou ik namelijk ook sneller lopen.
Opzij, opzij, opzij.......

Singapore Is In The Greatest Hurry
Updated: 08:25, Wednesday May 02, 2007

The pace of life in cities around the world is literally getting faster, a study has shown.
Psychologists have measured the speed at which people walk and discovered a 10% increase in the last decade.

City life is speeding upTen years ago, California State University's Professor Robert Levine showed that walking speed provides a reliable measure of the pace of life in a city.

Since then, the pace has speeded up, the study revealed.

British psychologist Professor Richard Wiseman, who led the research, said: "This simple measurement provides a significant insight into the physical and social health of a city.

"The pace of life in our major cities is now much quicker than before.

"This increase in speed will affect more people than ever, because for the first time in history the majority of the world's population are now living in urban centres."

Surprisingly, London is relatively slow compared with some other cities, the results show.

On the list of 32 international cities compiled by Prof Wiseman it ranked 12th.

People were in the greatest hurry in Singapore. Following in their footsteps were the residents of Copenhagen and Madrid, the two fastest paced European cities.

A closer look at the UK showed that the fastest walkers were in London, followed by Belfast, Edinburgh and Cardiff.

Researchers timed how long it took 35 men and women to walk along a 60ft stretch of pavement.

Men were generally 25% quicker on their feet than women.

The 10 fastest city walking times:

1) Singapore (Singapore); 10.55
2) Copenhagen (Denmark); 10.82
3) Madrid (Spain); 10.89
4) Guangzhou (China): 10.94
5) Dublin (Ireland); 11.03
6) Curitiba (Brazil); 11.13
7) Berlin (Germany); 11.16
8) New York (US); 12.00
9) Utrecht (Netherlands); 12.04
10) Vienna (Austria); 12.06

UK: London 12.17; Belfast 12.98; Edinburgh 13.29; Cardiff 16.81.

http://news.sky.com/skynews/article/...263696,00.html

Een iets ander, meer uitgebreid, artikeltje, met eervolle vermelding van Utrecht!! En met een andere universiteit??
See less See more
En alsof "The city that never sleeps" slaat op de snelheid van voetgangers......
Weer zo'n onderzoek van het niveau 'oliebollentest'........
Utrecht neemt zijn plaats in onder de wereldsteden! :righton:

1.7 meter/seconde gemiddeld is best snel: ruim 6 km/uur
Tjah, ik ga ook altijd sneller lopen als ik in het Stationsgebied kom...
Wàt een onzin hierboven. Iedereen weet wel, dat lange mensen sneller lopen dan korte mensen. Ik ben 1.78 m en ik moet harder lopen dan een maat van mij, die 1.97 m. is. Dus onder normale omstandigheden loopt hij dan sneller dan ik. Samen passen we ons `loopschema` dan aan, ik ietsje sneller, hij ietsje langzamer. En waar wonen de langste mensen ter wereld? In Nederland, dus....:sly:
See less See more
:lol: Goh, wat een nuttig onderzoek. Las 't ook al op de Telegraaf.
buiten dat deze test een hoog 'oliebollengehalte' heeft, is het wel een signaal. En ook een waar iedereen zich wel in kan herkennen.
Zoals Yarrah al zegt; ik ga ook sneller lopen in het stationsgebied Utrecht en Hoog Catharijne. Dat zegt iets over mij en m'n haast (wat ik zie als een stadse eigenschap), maar ook over de omgeving; ik hou er niet van om rond het stationsgebied Utrecht rond te lopen.
Voor ruimtelijk ontwerpers ligt er misschien ook wel een uitdaging om gebieden anders in te richten, zodat mensen iig vanwege de eventuele 'unheimlichkeit' van een plek, meer tot rust komen en minder de behoefte te hebben snel te lopen om ergens weg te komen.
See less See more
Bij Utrecht hebben ze zeker in HC of in de Stationsterminal gemeten. Daar loop ik ook altijd wel door ja! Veel zakkenrollers, lelijk, heb er niet veel te zoeken, behalve wachten of iets eten.

Niet zo gek dus dat Utrecht zo hoog staat. Meet je langs de oude gracht, dan is het denk ik een heel ander verhaal.
See less See more
Grappige test, maar totaal niet objectief. Hoe kan je in godsnaam spreken over een betrouwbaar onderzoek als je slechts 35 mensen onderzoekt op 1 van de vele straten in zo'n stad? Zoals Dr Dubai ook al schrijft in post 7, dat moet veel uitgebreider.

En dan nog, wat voor conclusies kan je hieraan verbinden?
See less See more
Tjah, een slecht onderzoek is het wel.

De uitkomst was dat er in 'de snelste stad' iets meer dan 6km/h wordt gelopen. Dat is toch helemaal niet extreem snel? Ik woon in een dorp van 6000 in woners en ik wandel gegarandeerd sneller. Als je een beetje doorstapt ga je al bijna 7km/h. Maar ok, het was ook maar een gemiddelde.
See less See more
Zolang je niet precies weet wat de onderzoeksmethode was, kan je niet zeggen dat de conclusies onjuist zijn of dat een een slecht onderzoek was. Je mag toch aannemen dat de betrokken wetenschappers hun naam en de reputatie van hun werkgever niet te grabbel gooien.

Wellicht waren het wel 35 proefpersonen, die telkens met 'de stroom' meeliepen en dus zelf niet het tempo bepaalden.
See less See more
Ik heb het gevoel dat hier in Madrid de mensen langzamer lopen, aangezien de gemiddelde lichaamslengte een stuk lager ligt dan in Nederland.
1 - 20 of 32 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top