SkyscraperCity Forum banner

[Vrsar - Orsera, Istra] - Photo thread

15218 Views 88 Replies 13 Participants Last post by  Rocky031
Vrsar svakako spada među najljepše istarske gradiće. Smješten "tamo negdje" oko sredine zapadne obale Istre, mirni drevni gradić posljednjih se pet desetljeća preobrazio u poznati i razvijeni turistički centar. Pitoma i zelena obala između Poreča i Limskog kanala mami uzdahe diljem Europe, a Koversada je već desetljećima jedna od prvih i najznačajnijih europskih nudističkih "meka". Obalni dio Vrsara dobro je razveden, prepun malih uvalica i otočića.
Klima je tipično mediteranska - blage i kišovite zime, duga i topla ljeta. Flora i fauna su također tipično mediteranski.
Vrsar je danas dobrostojeća i prosperitetna općina. Mjesto je vrlo lijepo uređeno, prilagođeno turistima ali i domicilnom stanovništvu. Vrsar redovito, svake godine, dobiva najviše nagrade za najuređenije mjesto u državi.
Stanovništvo:
općina Vrsar 3000 stanovnika
gradić Vrsar 2000 stanovnika​
Više.

Svaki istarski gradić ima neku svoju posebnu priču, ali bitno se gotovo uvijek može svesti na jednu rečenicu.
Za Vrsar ona glasi:
Vrsar je bio ljetna rezidencija porečkih biskupa. (A to govori dovoljno, zar ne)
:cheers:

See less See more
1 - 20 of 89 Posts
1 - 20 of 89 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top