SkyscraperCity Forum banner

Vuilverbranding Amsterdam

2736 Views 13 Replies 11 Participants Last post by  Henk
13
Vandaag ben ik in Rotterdam geweest om een kijkje te nemen bij de Montevideo samen met ome Jan en mijn vader en we zijn in Amsterdam geweest. :cheers:

Omdat ome Jan ook wel eens wat hijswerk doet bij de nieuwe aanbouw van de vuilverbranding gingen we daar kijken. Echt cool! Is goed beveiligd en je krijgt zo´n pasje die je aan je jas moet bevestigen. :cool:

Affijn hier zijn wat foto´s :)


Achterste schoorsteen > UC


Kranen


Gigant van een kraan! :runaway:


Zelfde kraan. Links ome Jan en rechts de andere Kees van Bemmel


:runaway:


idem


De vuilverbranding UC


Ander kraantje


Rupsband


Onderstel van de kraan


Nog een kraan :runaway:


De voet van de grote kraan


En we sluiten af met wat steigerwerk.

:) :eek2:
See less See more
1 - 14 of 14 Posts
Leuke foto's van een installatie die je vanuit Amsterdam alleen maar ziet als een schoorsteen aan de horizon met een keurige witte pluim erboven! Die tweede schoorsteen is nieuw voor mij. Die hebben ze snel gebouwd. Tsja, dat complex ligt ook zo ver van de bewoonde wereld af dat zoiets niet opvalt natuurlijk...
Die hier in Rotterdam is veel cooler! Je hebt zelfs geen pasje nodig om naar binnen te komen! :)
Mooie reportage en ditto foto's. Die kranen zijn wel bruut groot :eek:kay:
Indrukwekkende foto's! Vooral van die kranen...

En "emotioneel" ;) voor mij, want vlak naast mijn oude werkplek,...

@Mojito... die 2e schoorsteen is in ongeveer 3 weken tijd gebouwd op dezelfde manier als het skelet van de Mondriaantoren... Het ging echt in rap tempo en was leuk om te volgen vanuit mijn raam van het Nissan kantoor...
Leuke foto's, hoe hoog moeten die schoorstenen worden? Die laatste foto is trouwens één van de mooiste in-aanbouw foto's die ik hier op het forum heb gezien!
@ supercees

In drie weken? Kan ook wel kloppen, die korte bouwtijden...Het is natuurlijk een betonnen pijp, en niets meer of minder. Ik herinner me begin jaren '90 de Hemweg Centrale, die 'ineens' drie schoorstenen had...waarna een van de twee oude in rap tempo verdwenen was. Of de nieuwe verkeerstoren van Schiphol, die ook heel snel op hoogte was.
Ze hebben die schoorsteen gebouwd met een glijbekisting. Het werkt zeer goed en zo kan je ook snel de hoogte in!
wat wordt er eigenlijk gebouwd, hoe hoog zijn de schoorstenen en zijn (en hoe\) zijn de schoorstenen verlicht. meestal rooie lempskes. want ik zien van die kleine bolletjes op twee nieveaus op de schoorstenen.
@ Eurim

Een bestaande vuilverbranding word als het ware verdubbeld. Ik weet niet of er lampjes op de schoorstenen zitten. dat lijkt me wel omdat je vaak een vliegtuig over hoort gaan.
Hehehe de vuilverbranding...

Die verkochten door de politie inbeslag genomen Coke die zij eigenlijk moesten vernietigen...

Mooie plaatjes Keezy.
@ Saentown; oh hadden ze daar in Amsterdam dan ook al last van. Hier in Roosendaal was het zelfs een tijd schering en inslag bij de vuilverbranding. Tja zoveel euries is bijna ook jammer om in de fik te steken...;) :D :)

BTW Wel vette kranen!!! en leuke repo Kees! :)
1 - 14 of 14 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top