SkyscraperCity Forum banner
141 - 156 of 156 Posts

·
Banned
Joined
·
743 Posts
Thấy trong đây SG,HN,ĐN,NT...xôm tụ quá.E mạn phép lập thread này để VT có cái góp mặt với ae cho đông zui hơn^^,mong các bác ủng hộ nhiệt tình và chém nhẹ tay :D :D :D

VUNG TAU LANDMARK TOWER

- Vị trí : Khu tam giác bãi trước Vũng Tàu

- Chủ đầu tư: Vietinbank

HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT CỦA DỰ ÁN :)

Thiệt ko vậy? Nhìn còn hoành tráng hơn Ha Noi Landmark.
 

·
Banned
Joined
·
850 Posts
Mình ko ưa cái thằng Vietin Bank...chuyển sang chủ khác cho rồi...Nó đang làm cái 68f ở HN .chưa có vốn làm thằng này đâu .Cái chi nhánh tại Sài Gòn cũng thế ...
 

·
YTD
Joined
·
7,938 Posts
Mình ko ưa cái thằng Vietin Bank...chuyển sang chủ khác cho rồi...Nó đang làm cái 68f ở HN .chưa có vốn làm thằng này đâu .Cái chi nhánh tại Sài Gòn cũng thế ...
Cái này chắc còn lâu, SG, HN còn thế huống chi VT, miếng đất đó tạm thời được làm công viên cho bà con dạo mát :)
 
141 - 156 of 156 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top