SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 46 Posts

·
Registered
Joined
·
121 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Na obrzeżach Włocławka zaczyna raczkować MEGAINWESTYCJA dla miasta i śmiało można rzec - całego regionu, a mianowicie budowa elektrowni gazowo-parowej. Ze względu na rozmiar inwestycji myślę, że koniecznym jest poświęcenie jej odrębnego wątku na SkyscraperCity. Niech zapoczątkuje go poniższa informacja:

Projekt budowy elektrowni gazowej we Włocławku wchodzi w kolejna fazę realizacji – poinformował inwestor – PKN „Orlen” SA. Koncern, który buduje już we Włocławku wytwórnię kwasu tereftalowego wysłał do renomowanych producentów turbin informację o rozpoczęciu procesu wyboru firmy, która zbuduje elektrownię gazową. Elektrownia będzie zlokalizowana w sąsiedztwie zakładów Anwil SA, na działce o powierzchni ponad 120 tys. m kw.
Będzie ona produkowała energię elektryczną na potrzeby Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. W zakresie oddziaływania na środowisko, blok będzie spełniał wszystkie wymagania przepisów krajowych i unijnych.

- Jesteśmy już mocno zaawansowani w pracach – mówi Marek Serafin, członek zarządu PKN „Orlen” SA ds. petrochemii. - Planujemy sfinalizowanie fazy wstępnej w przyszłym roku, na przełomie pierwszego i drugiego kwartału. Natomiast wyłonienie zwycięzcy przetargu może nastąpić już w 3 kwartale 2011 roku. To dla nas bardzo istotny projekt - koszty budowy jednego bloku energetycznego szacujemy na 1,2 mld zł. Myślę, że ważny również dla Włocławka i regionu, nie tylko w aspekcie potencjalnych nowych miejsc pracy, ale przede wszystkim ze względu na rozwój infrastruktury i nowe wpływy do budżetu miasta. Według „Orlenu” elektrownia gazowa charakteryzuje się znacznie mniejszą emisyjnością niż tradycyjne elektrownie węglowe. Projekt inwestycji we Włocławku Koncern traktuje jako jeden z podstawowych elementów realizacji swojej strategii zakładającej m.in. rozwój segmentu energetycznego.
[...]
Budowa elektrowni przez „Orlen” nie jest jedyną tego typu inwestycją we Włocławku – mówi Andrzej Pałucki, prezydent Włocławka. - W drodze przetargu, za kwotę ok. 10 mln zł, sprzedaliśmy 11 hektarów gruntu na terenie Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego – Parku Przemysłowo-Technologicznego pod realizację prywatnej inwestycji o wartości 2 miliardów 500 milionów złotych. Inwestorem jest Electrabel Polska należący do międzynarodowego koncernu GDF Suez. Firma ta jest właścicielem jednej z największych elektrowni w Polsce - Elektrowni Połaniec. W naszym mieście powstanie elektrownia gazowo-parowa, w której prace znajdzie kilkaset osób. Do tego należy doliczyć kolejne miejsca pracy kadry obsługującej. Pod koniec września w ratuszu odbyło się spotkanie, podczas którego Mirosław Jabłoński, kierownik projektu GDF Suez Energia Polska SA potwierdził, iż projekt jest w fazie technicznego przygotowania. Trwają też starania o uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprzedzających rozpoczęcie budowy. GDF Suez będący światowym liderem energetyki i największą firmą w Europie handlującą gazem ziemnym, we Włocławku zbuduje elektrownię, która docelowo będzie posiadać 2 bloki energetyczne, po 450 megawatów każdy, pracujące w technologii gazowo-parowej. Udziałowcem w tej inwestycji będzie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA – lider rynku gazu w Polsce. Miasto jest dobrym i wiarygodnym partnerem dla koncernu, poza tym inwestor zwrócił uwagę na fakt, iż będzie miał łatwy dostęp do Wisły, która będzie stanowić doskonały szlak komunikacyjny. Prezydent Andrzej Pałucki zapewnia, że rozmawia już z kolejnymi koncernami, które planują zainwestować we Włocławskiej Strefie Rozwoju Gospodarczego.
źródło: http://q4.pl/?id=17&news=137568

Mam nadzieję, że z czasem wątek nabierze tempa, pojawią się rysunki, projekty i oczywiście spekulacje :)
Zapraszam wszystkich chętnych i oby z czasem wątek urósł do rozmiaru tytułowej inwestycji :)
 

·
Registered
Joined
·
131 Posts
Jeśli dojdzie do budowy drugiego stopnia na Wiśle niedaleko Włocławka i do budowy tych elektrowni,to nasze miasto jawić się będzie w kraju jako "zagłębie" energetyczne:).Za wszystkie te inwestycje trzymam kciuki, bo czego jak czego,ale takich rzeczy nam potrzeba.:cheers:
 

·
Richelieu znad zapory
Joined
·
10,434 Posts
Zapewnienia wyglądają na dość pewne. Szkoda, że jak na razie brakuje jednego konkretu - terminu realizacji. Fajnie by było, gdyby Grupa Suez lub Urząd Miasta podzieliły się informacjami o przybliżonym terminie realizacji takiej inwestycji. No ale myślę, że to tylko kwestia czasu i w swoim czasie dostaniemy sporą dawkę informacji o tym obiekcie :cheers:
 

·
Richelieu znad zapory
Joined
·
10,434 Posts
ORLEN dostał pozwolenie na budowę elektrowni gazowo-parowej :cheers:

Biuletyn Informacji Publicznej UM Włocławek said:
Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę na zadanie: budowa elektrowni gazowo-parowej, na terenie działki nr 4/12 obręb Krzywa Góra przy ulicy Krzywa Góra we Włocławku
Na podstawie art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z dnia 07 listopada 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna została wydana decyzja pozwolenia na budowę z dnia 29 września 2011r. (znak: UA.AB.6740.433.2011), Nr 341/11 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na zadanie: budowa elektrowni gazowo-parowej, na terenie działki nr 4/12 obręb Krzywa Góra przy ulicy Krzywa Góra we Włocławku.

Z treścią niniejszej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy placu Zielony Rynek 11/13, w pokoju nr 404, IV piętro w ciągu 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Po upływie 14 dni od dnia obwieszczenia zawiadomienie o wszczęciu postępowania uważa się za dokonane.
http://www.bip.um.wlocl.pl/?bip_id=1631&cid=164
 

·
Richelieu znad zapory
Joined
·
10,434 Posts
Teraz się pogubiłem... wynika z tego, że powstaną dwie elektrownie gazowo-parowe? Jedna budowana przez ORLEN a druga przez GDF Suez ?
 

·
Richelieu znad zapory
Joined
·
10,434 Posts
A tak, już rozpracowałem co i jak. W takim razie pomyliłem wątki ;) Trzeba dopisać w tytule tego wątku o inwestycji ORLENU
 

·
Richelieu znad zapory
Joined
·
10,434 Posts
Żeby nie tworzyć kolejnych lepiej połączyć te dwa projekty w 1 wątku
 

·
Registered
Joined
·
291 Posts
Ja uważam, że lepsze dwa wątki. Nie będzie bałaganu i zawsze będzie wiadomo, o której elektrowni dany użytkownik pisze. Zwłaszcza, że każdy z nas czasem z pośpiechu używa skrótów myślowych, a jak dodamy do tego dwie różne inwestycje ale podobne do siebie inwestycje to galimatias gwarantowany.
 
Joined
·
489 Posts
A wykonawcę mają? To nie miała być elektrociepłownia? Obecnie praktyka jest taka, że projekt doprowadza się do "full consent", czyli uzyskuje się wszystkie decyzje administracyjne i pozwolenia, następnie zbiera się oferty od wykonawców i zwleka z wyborem najkorzystniejszej aż do czasu ostatecznej decyzji biznesowej. Bez kontraktów na moc (opłata od operatora systemu dla operatora elektrowni za trzymanie instalacji w gotowości na okresy szczytowego zapotrzebowania) elektrownie gazowo-parowe bez wyprowadzenia ciepła nie będą rentowne. Nie przy tych (i prognozowanych) cenach gazu i energii elektrycznej...
 

·
Registered
Joined
·
53 Posts
Czy ktoś ma gdzieś jakieś info na temat innych firm poza GDF SUEZ, które przymierzają się do tego tematu ?

Ja tam chcę startować jako podwykonawca wentylacji przemysłowej, odprowadzania spalin, termo i dźwięko-izoalacji. Z GDF SUEZ już się kontaktowałem.
 

·
Richelieu znad zapory
Joined
·
10,434 Posts
Kolejne informacji o elektrowni Orlenu

Włocławek: Powstanie gazociąg, który podłączy nową elektrownię

Gaz-System i PKN Orlen podpisały umowę dotyczącą przyłączenia instalacji gazowych w mającej powstać we Włocławku elektrowni PKN Orlen do krajowej sieci przesyłowej gazu ziemnego.


Umowa przewiduje budowę gazociągu przyłączeniowego na terenie gmin Lubanie i Włocławek oraz włączenie nowego odcinka do istniejącego gazociągu w rejonie miasta Gąbin w województwie mazowieckim. Zakres prac obejmuje również modernizację węzła Gustorzyn, co umożliwi dwukierunkowy przepływ gazu, oraz budowę stacji gazowej o przepustowości 80 tys. m sześc./h z możliwością zwiększenia do 160 tys. m sześc./h.


Szacunkowa wartość inwestycji wyniesie ponad 22 mln zł, a czas jej realizacji oceniany jest na 30 miesięcy. PKN Orlen, jako odbiorca końcowy, zgodnie z Prawem energetycznym, pokryje 25 proc. nakładów tej inwestycji.


- PKN Orlen konsekwentnie realizuje strategię, której celem jest przekształcenie spółki w koncern multiutility. Budowa nowoczesnej elektrowni gazowej we Włocławku jest jedną z kluczowych inwestycji w realizacji tej strategii. Mamy już większość niezbędnych decyzji i pozwoleń, a przed nami wybór wybór generalnego wykonawcy. Umowa z Gaz-Systemem zapewni stworzenie warunków umożliwiających oddanie do eksploatacji bloku gazowego, którego uruchomienie nastąpi w 2014 roku – powiedział Jacek Krawiec, prezes zarządu PKN Orlen.


Budowa nowej i modernizacja istniejącej infrastruktury przesyłowej jest częścią realizacji planów PKN Orlen obejmujących budowę we Włocławku bloku energetycznego o mocy 450 MGW, zasilanego gazem ziemnym. Decyzja o wyborze kontrahenta na budowę elektrowni ma zapaść w 1 kwartale 2012 r. PKN Orlen posiada już decyzję środowiskową, umowę przyłączeniową do sieci energetycznej oraz pozwolenie na budowę bloku energetycznego. Obecnie trwa przetarg na budowę bloku wraz z infrastrukturą. Planowane rozpoczęcie budowy elektrowni gazowej to 2012r. Inwestycja ma zostać oddana do eksploatacji w 2014 r. Szacowane nakłady inwestycyjne na budowę elektrowni we Włocławku to ok. 1,5 mld zł.


- Stworzenie technicznych możliwości pozwalających na zwiększenie zużycia gazu ziemnego w Polsce oraz rozwój inwestycji w obszarze energetyki gazowej jest jednym z priorytetów w strategii biznesowej Gaz-System. Spółka realizuje plan inwestycyjny zakładający wybudowanie w kraju ponad 1000 km nowych gazociągów przesyłowych, budowę połączeń transgranicznych oraz terminalu LNG w Świnoujściu. Realizacja tych inwestycji pozwoli na stworzenie w Polsce warunków do rozwoju przedsięwzięć biznesowych opartych na gazie ziemnych oraz dostęp do surowca po konkurencyjnej cenie na europejskim rynku – powiedział Jan Chadam, prezes zarządu Gaz-System SA.
http://www.rynekinfrastruktury.pl/artykul/index/art/6369/id/63


PKN Orlen chce podpisać umowę z wykonawcą elektrowni we Włocławku w I poł. 2012

Warszawa, 30.11.2011 (ISB) - PKN Orlen liczy, że do końca I półrocza 2012 roku podpisze umowę z wykonawcą elektrowni gazowo-parowej o mocy 400-500 MW we Włocławku, wynika z wypowiedzi członka zarządu ds. Petrochemii Marka Serafina. Spółka nie wyklucza realizacji projektu z partnerem , choć jest gotowa zrealizować tę inwestycję samodzielnie."Myślę, że do końca pierwszego półrocza powinniśmy mieć zawartą umowę [z wykonawcą]" - powiedział Serafin w kuluarach konferencji Warsaw CEE Financial Hub.

Serafin przypomniał, że oferty od kandydatów na wykonawcę powinny wpłynąć na przełomie grudnia i stycznia, a potem zostaną poddane analizie, która potrwa 2-3 miesiące.

Ostatnio Orlen informował, że decyzja o wyborze wykonawcy nastąpi w I kwartale 2012 roku. Na początku br. spółka podawała, że chce wybrać wykonawcę na przełomie III i IV kwartału br.

Według harmonogramu, rozpoczęcie budowy jest planowane na 2012 rok a termin oddania bloku do eksploatacji, planowany jest na 2014 rok. Realizacja inwestycji będzie kosztować ok. 1,5 mld zł.

Spółka posiada już decyzję środowiskową, umowę przyłączeniową do sieci energetycznej oraz pozwolenie na budowę bloku energetycznego.

W kuluarach konferencji "Warsaw CEE Financial Hub" członek zarządu Orlenu poinformował też, że spółka jest przygotowana do samodzielnej realizacji projektu energetycznego we Włocławku, choć nie wyklucza realizacji z partnerem. (ISB)
http://www.bankier.pl/wiadomosc/PKN...trowni-we-Wloclawku-w-I-pol-2012-2446603.html

Otwarcie ofert w przetargu na budowę bloku we Włocławku zaplanowano na 30 XII

Otwarcie ofert cenowych w przetargu na budowę bloku gazowo-parowego we Włocławku zaplanowano na 30 grudnia. Wśród firm zaproszonych do składania ofert jest konsorcjum z udziałem Polimeksu i konsorcjum Alstomu z PBG – wynika z nieoficjalnych informacji PAP.


Inwestycja we Włocławku realizowana jest przez PKN Orlen. Przetarg jest realizowany poza ustawą o zamówieniach publicznych.

Z ustaleń PAP wynika, że do złożenia ofert zostało zaproszonych pięć konsorcjów, których liderami są producenci turbin występujący z dobranymi przez siebie wykonawcami. Wśród zaproszonych konsorcjów jest m.in. konsorcjum Alstom i PBG oraz konsorcjum Ansaldo, Techint i Polimex-Mostostal.

Uruchomienie bloku we Włocławku jest planowane na 2014 r. Według wcześniejszych informacji blok ma zużywać ok. 0,5 mld m sześc. gazu rocznie. Wartość inwestycji jest szacowana na 1,6 mld zł.(PAP)
http://energetykon.pl/Otwarcie.ofer...we.wloclawku.zaplanowano.na.30.xii,21934.html
 

·
Richelieu znad zapory
Joined
·
10,434 Posts
Kolejna informacja o przetargu :)

wnp.pl Portal Gospodarczy said:
Trzech powalczy o wart ok. 1,5 mld zł blok dla Orlenu


Trzech wykonawców zakwalifikował PKN Orlen do ostatniej fazy przetargu na budowę we Włocławku bloku gazowo-parowego o mocy 400-500 MW - ustalił portal wnp.pl. Koszt inwestycji jest szacowany na ok. 1,5 mld zł.


Zobowiązujące oferty na blok we Włocławku zostały złożone pod koniec grudnia ubiegłego roku. Z informacji wnp.pl, potwierdzonych u dwóch niezależnych źródeł, wynika, że Orlen do ostatecznych negocjacji zakwalifikował trzech oferentów. Wśród nich znajdują się Siemens, Mitsubishi oraz konsorcjum GE z SNC-Lavalin Polska.

W sumie złożono sześć ofert. Wśród odrzuconych wykonawców znajdują się konsorcjum Alstomu i PBG oraz konsorcjum Polimeksu-Mostostalu z włoskimi firmami Ansaldo i Techint.

Przetarg jest realizowany poza ustawą o zamówieniach publicznych. Według wcześniejszych informacji, wybór generalnego wykonawcy inwestycji nastąpi w pierwszym półroczu 2012 r.

Oddanie do użytku bloku we Włocławku jest planowane w 2014 r. Orlen posiada już decyzję środowiskową, pozwolenie na budowę oraz umowę na przyłączenie obiektu do sieci energetycznej.

Według założeń, blok będzie zużywać ok. 0,5 mld m sześc. gazu rocznie. Elektrownia powstanie na ponad 12-hektarowej działce w sąsiedztwie zakładów Anwil we Włocławku, których właścicielem jest Orlen.

Strategia koncernu zakłada rozwój segmentu energetycznego. Orlen sygnalizował możliwość budowy kolejnych źródeł wytwarzania, m.in. w Płocku.
http://budownictwo.wnp.pl/trzech-powalczy-o-wart-ok-1-5-mld-zl-blok-dla-orlenu,165821_1_0_0.html

:cheers:
 
1 - 20 of 46 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top