SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 321 Posts

·
Registered
Joined
·
1,377 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Mapa DDR we Włocławku
http://mapa.wloclawek.eu/geoportal/f?p=MAPA:112:3606158317413156::::p:SUQsMjUwLCws

Od pewnego czasu brakowało mi takiego tematu, lecz po przeczytaniu tego artykułu stwierdziłem, że to jest ten moment.

http://ddwloclawek.pl/pl/11_wiadomosci/3651_ratusz_chcial_nam_ufundowac_wypozyczalnie_rowerow.html

Dziwi mnie jak w ogóle można myśleć, że taka inwestycja będzie przynosić dochody wprost :hammer: Ale z drugiej strony patrząc na to, że drogi dla rowerów traktowane są w mieście jako zło konieczne, nie dziwi mnie takie podejście do tematu. Jakie jest wasze zdanie o DDR w mieście ?

Standard budowy dróg dla rowerów.

Zakaz stosowania nawierzchni z kostki betonowej wynika z badań Instytutu Prognoz i Środowiska (UPI) dotyczących zużycia energii podczas jazdy rowerem po różnych rodzajach nawierzchni. Drogi rowerowe zbudowane z kostki betonowej zwiększają zapotrzebowanie energetyczne użytkownika o 30-40% z powodu szorstkiej i nierównej powierzchni i tym samym redukują powierzchnię terenu dostępnego rowerzyście o 40-50%, w porównaniu z jazdą po gładkich i równych nawierzchniach asfaltowych.

Budowa dróg rowerowych z kostki betonowej prowadzi do dotkliwych utrudnień jazdy rowerem. Z czasem kostki betonowe mogą się zapadać prowadząc do deformacji i w związku z tym do dalszych utrudnień jazdy. Taka nawierzchnia jest szczególnie niekorzystna dla rowerów z wąskimi i cienkimi oponami, gdyż zwiększa ryzyko wypadku.

Niemniej [miasto] nie wyklucza stosowania kostki betonowej nie fazowanej ze względu na lokalizację i uwarunkowania realizacyjne oraz istniejące uzbrojenie terenu, zgodnie ze wskazaniem inwestora.
Ze względów konserwatorskich można stosować innego rodzaju niż bitumiczne nawierzchnie w ulicach zabytkowych ale wymaga to pisemnych i wiążących ustaleń: służb konserwatorskich , władz miasta, społecznych organizacji rowerowych.

Powinien obowiązywać bezwzględny nakaz stosowania 0 cm różnicy poziomów na przejazdach dróg rowerowych przez jezdnie. Niedopuszczalnym jest stosowanie krótkich, mocna pochylonych zjazdów na jezdnie na przejazdach rowerowych.

Powinien obowiązywać bezwzględny prymat ciągłości nawierzchni drogi rowerowej w rejonie wyjazdów bramowych.

W sytuacji, kiedy do drogi rowerowej przylega chodnik, nawierzchnia drogi rowerowej powinna być obniżona o ok. 3-5 cm poniżej poziomu chodnika i oddzielona krawężnikiem o krawędzi ściętej pod kątem ok. 30 stopni, który w sytuacji nadzwyczajnej umożliwi bezpieczny wjazd pod ostrym kątem na chodnik . Alternatywnie można stosować opaskę w formie trzech rzędów kostki brukowej.
Konstrukcja nawierzchni drogi rowerowej powinna być każdorazowo projektowana indywidualnie, w zależności od występujących warunków gruntowo-wodnych. Dodatkowo powinna ona spełniać wymagania w zakresie trwałości przy założeniu możliwości przejazdu środków transportowo-sprzętowych związanych z bieżącym utrzymaniem drogi.

Typ 1 - podst. sieć rowerowa
- warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bit grysowych o grubości po zagęszczeniu - 3 cm
- warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych o grubości po zagęszczeniu - 3 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu - 15 cm
- warstwa odsączająca o grubości warstwy po zagęszczeniu 0 10 cm
- obrzeże betonowe 8x25x100 na ławie betonowej z oporem jako obramowanie drogi rowerowej

Typ 2
- beton asfaltowy koloru naturalnego o nieciągłym uziarnieniu 0/6 grubości po zagęszczeniu - 3 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31 o gr. po zagęszcz. - 15 cm
warstwa odsączająca z piasku średniego o grubości warstwy po zagęscz. - 10 cm
- krawężnik betonowy 15x30x100 lub obrzeże betonowe 8x25x100 na ławie betonowej z oporem jako obramowanie drogi rowerowej
Dziwne, że w przypadku takich rzeczy nie oglądamy się chociażby na Toruń
http://rowerowytorun.com.pl/rowerowe-standardy-techniczne-dla-torunia,70,l1.html
 

·
Richelieu znad zapory
Joined
·
7,294 Posts
Dobry temat ! Proponowałbym dopisać w temacie [Prezydencie, rób ścieżki z asfaltu !] .

Mówiąc o infrastrukturze rowerowej we Włocławku musimy stawiać jeden, konkretny postulat - asfaltowych ścieżek !

Niestety przespaliśmy okazję kiedy mogliśmy podnieść larum o asfaltowe ścieżki przy okazji DK1 i "Skomunikowania terenów...". Szkoda. Tu trochę (a nawet bardzo) zawaliliśmy temat.

Powinno się zmienić podejście do infrastruktury rowerowej w mieście. Cieszy bardzo to , że każda nowo budowana i przebudowywana ulica ma projektowaną ścieżkę. Powinno się jeszcze myśleć o stojakach rowerowych (może nawet krytych wiatą ) . Przystanki rowerowe nie muszą szpecić i przeszkadzać, a mogą wyglądać super: http://www.sztuka-architektury.pl/index.php?ID_PAGE=33908

Ale wracając do sedna: najważniejszym i priorytetowym zadaniem są:
1. Połączenie ścieżek rowerowych (żeby się nie urywały nagle)
2. Rozwój dróg rowerowych na obszarze Śródmieścia (gdzie nie ma ich prawie wcale, a to tam przede wszystkim by się przydawały)
3. Zmiana technologii budowy - asfaltowa nawierzchnia !

Odnośnie dróg rower. w centrum. Są ulice , gdzie bardzo dobrze sprawdziłoby się takie rozwiązanie, żeby chodnika nie zabierać (szczególnie jednokierunkowe; albo drogi takie jak np. Wiejska):Dlatego jako zaczątek tego tematu, idealnym krokiem byłby list do Prezydenta/MZD/Mediów odnośnie stosowania rozwiązania asfaltowych ścieżek. Osobiście proponowałbym takie pismo bezpośrednio do władz (urzędu) niż do mediów jako gest zaufania do władz. Moglibyśmy spisać kilka ogólnych postulatów, przygotować do nich logiczne uzasadnienia , podpisać i wysłać; potem oczekiwać ustawowe 30 dni na odp :D W razie negatywnego stanowiska wobec asfaltowych dróg rowerowych skierować temat do mediów

A już zupełnie na koniec :D Nie zaczynajmy od końca i z wypożyczalnią rowerów miejskich poczekajmy, aż infrastruktura będzie dobrze rozbudowana.

A tak chyba (z grubsza) wygląda sieć dróg rowerowych w mieście: http://iv.pl/images/04015489175204486242.jpg
 

·
Registered
Joined
·
13,650 Posts
Ale wracając do sedna: najważniejszym i priorytetowym zadaniem są:
1. Połączenie ścieżek rowerowych (żeby się nie urywały nagle)
2. Rozwój dróg rowerowych na obszarze Śródmieścia (gdzie nie ma ich prawie wcale, a to tam przede wszystkim by się przydawały)
3. Zmiana technologii budowy - asfaltowa nawierzchnia !

Odnośnie dróg rower. w centrum. Są ulice , gdzie bardzo dobrze sprawdziłoby się takie rozwiązanie, żeby chodnika nie zabierać (szczególnie jednokierunkowe; albo drogi takie jak np. Wiejska):
Od razu zaczynajcie rozmowy używając nazw "pasy rowerowej", "kontrapasy rowerowe" i "śluzy rowerowe". Pierwsze, drugie i trzecie w żadnym wypadku nie jest drogą rowerową i od początku zacznijcie to uświadamiać urzędnikom, bo będziecie mieli "ścieżki rowerowe" tam gdzie będą tylko przeszkadzać w normalnej jeździe, a ścisłe centrum do takich należy.

W kwestii nawierzchni pismo jest bardzo ważne, a jeszcze ważniejsza odpowiedź. Jeśli znajdą się w niej zdania typu "nasi wykonawcy nie mają wąskich rozściełaczy do asfaltu" czy "kostka jest nawierzchnią łatwo rozbieralną" to można z tym od razu iść do prezydenta z oficjalną skargą na łamanie prawa przez urząd. Pierwsze wskazuje że urząd faworyzuje firmy lokalne, a drugie że działa w interesie zewnętrznych podmiotów mających w ziemi swoją infrastrukturę. Jedno i drugie jest zabronione przez odpowiednie paragrafy.
A ja napiszą że asfalt jest droższy, to domagajcie się przedstawienia kosztorysów jednego i drugiego z paru ostatnich inwestycji. Jak nie przedstawią to niech się w d... pocałują :)

Nieocenione będzie też podanie przykładów z Polski, gdzie stosuje się asfalt (w znaczeniu, że na chwilę obecną oficjalne dokumenty lub polityka miasta nakazuje to). Do takich miasta na pewno należą Warszawa, Kraków, Szczecin, Gdańsk, Białystok, Lublin, Toruń, Radom, Wrocław, Rzeszów. Poznań też robi z asfaltu, ale tam dzieją się takie cuda, że lepiej się z nim nie wychylać. Łódź i Bydgoszcz nie pamiętam jaki mają.
 

·
Richelieu znad zapory
Joined
·
7,294 Posts
^^
Są jakieś analizy z ostatniego roku-dwóch dotyczące realizacji asfaltowych nawierzchni dróg rowerowych ? Porównania drogi z kostki a z asfaltu ? Dobrze takie apele/pisma oprzeć o jakieś konkretne wyliczenia albo dokumenty ;)
 

·
Registered
Joined
·
13,650 Posts
Jeśli chodzi o kilometry w skali kraju to nie ma na pewno. Ludzie z poszczególnych miast natomiast mogą mieć.
Porównania cenowe nie są obiektywne bo zależą od danego miasta, tego jak duża jest konkurencja na rynku kostki i gdzie są wytwórnie mas bitumicznych.
 

·
Richelieu znad zapory
Joined
·
7,294 Posts

·
Richelieu znad zapory
Joined
·
7,294 Posts
Czekamy niecierpliwie na odpowiedź. Szkoda tylko, że nie dopisałeś informacji o tym, że wiele miast w swoich programach zawiera taki element oraz, że takie rozwiązanie prawdopodobnie jest tańsze.

Jak będzie odpowiedź, to wrzuć ją tutaj , jeśli możesz i dzięki za interpelację :)
 

·
Richelieu znad zapory
Joined
·
7,294 Posts
DD Włocławek said:
Rowerzyści: Dajcie asfalt na ścieżki!

Rowerzyści z Włocławka chcą, by ścieżki rowerowe w mieście zbudowane były z asfaltu. - To ułatwi poruszanie się rowerem - argumentują.


Włocławek od lat rozbudowuje sieć ścieżek rowerowych. Najczęściej ścieżki zarezerwowane wyłącznie dla rowerzystów powstają przy okazji budowy nowych dróg. Budowa ścieżki, obok drogi i chodnika, jest wówczas wymogiem inwestora, dla którego rowerzyści są równie ważni, jak piesi i kierowcy.

Niestety nawierzchnia obecnie istniejących ścieżek rowerowych we Włocławku wyłożona jest kostką brukową, a to znacznie pogarsza komfort jazdy jednośladem.

Rowerzyści przekonują, że nawierzchnia asfaltowa oznacza jazdę gładką i równą. - Niemal jak po maśle - dodają entuzjastycznie.

O ścieżkach dyskutowano między innymi na forum internetowym Skyscrapercity.com, skupiającym miłośników architektury i inwestycji. Wśród komentujących byli także miłośnicy rowerów z Włocławka.

Forumowicze postulują zmianę technologii budowy ścieżek we Włocławku.


Sprawą zainteresował się radny Krzysztof Kukucki, który złożył interpelację do prezydenta Włocławka.

- Część rowerzystów twierdzi, że wygodniej i bardziej komfortowo korzystałoby się ze ścieżek, gdyby ścieżki wykonane były z asfaltu - argumentuje radny SLD. - W związku z tym chcę dowiedzieć się o możliwość wykonywania nowych ścieżek rowerowych o nawierzchni asfaltowej.

Podobne dylematy: asfalt czy kostka, mają rowerzyści w innych regionach Polski. W Lublinie, Bielsko-Białej czy w Krakowie, miłośnicy rowerów toczą boje o przebudowę brukowanych ścieżek. Niektórzy przekonali urzędników do zmiany nawierzchni tras przeznaczonych wyłącznie dla rowerów. Może we Włocławku też się uda?
http://ddwloclawek.pl/pl/11_wiadomosci/3960_rowerzysci_dajcie_asfalt_na_sciezki.html
 

·
Richelieu znad zapory
Joined
·
7,294 Posts
DD Włocławek said:
Dwieście metrów w cztery minuty! Rowerem!

Władze Włocławka mocno promują wycieczki rowerowe. Głównie poza miasto. Tymczasem miejskie ścieżki rowerowe pozostawiają wiele do życzenia.


Krótka przejażdżka jednośladem pokazuje jak wiele ułomności posiada skromna, czterdziestokilometrowa sieć ścieżek rowerowych we Włocławku. O tym jak przejechać tytułowe dwieście metrów w ponad cztery minuty można przekonać się na ulicy Okrzei.
więcej: http://ddwloclawek.pl/pl/377_polecamy/3817_dwiescie_metrow_w_cztery_minuty_rowerem.html
 

·
Registered
Joined
·
838 Posts
Świetny instruktaż "jak nie należy budować infrastruktury rowerowej".

W Trójmieście od niedawna obowiązuje spójna dokumentacja dot. infrastruktury rowerowej. Może warto podsunąć to we Włocławku komuś "decyzyjnemu", jako dobry przykład? Warto niestety dodać, że to, że obowiązuje ten dokument w Trójmieście, to nie znaczy, że tak jest, jak tam opisano. Są też duże różnice między Gdańskiem a Sopotem i Gdynią. Ale przynajmniej jest jakaś wizja, w którą stronę ma to wszystko iść.

I jeszcze dodatkowo artykuł na lokalnym portalu o tym dokumencie.
 

·
Richelieu znad zapory
Joined
·
7,294 Posts
Dokument przejrzałem tak ogólnie - rzeczywiście coś, co powinno być w każdym mieście chociażby w 50 % wprowadzone ! Oczywiście najlepiej całkowicie.

Pozwoliłem sobie spisać fragment o samej nawierzchni dróg. Warto wrzucić to do 1 postu
Zakaz stosowania nawierzchni z kostki betonowej wynika z badań Instytutu Prognoz i Środowiska (UPI) dotyczących zużycia energii podczas jazdy rowerem po różnych rodzajach nawierzchni. Drogi rowerowe zbudowane z kostki betonowej zwiększają zapotrzebowanie energetyczne użytkownika o 30-40% z powodu szorstkiej i nierównej powierzchni i tym samym redukują powierzchnię terenu dostępnego rowerzyście o 40-50%, w porównaniu z jazdą po gładkich i równych nawierzchniach asfaltowych.

Budowa dróg rowerowych z kostki betonowej prowadzi do dotkliwych utrudnień jazdy rowerem. Z czasem kostki betonowe mogą się zapadać prowadząc do deformacji i w związku z tym do dalszych utrudnień jazdy. Taka nawierzchnia jest szczególnie niekorzystna dla rowerów z wąskimi i cienkimi oponami, gdyż zwiększa ryzyko wypadku.

Niemniej [miasto] nie wyklucza stosowania kostki betonowej nie fazowanej ze względu na lokalizację i uwarunkowania realizacyjne oraz istniejące uzbrojenie terenu, zgodnie ze wskazaniem inwestora.
Ze względów konserwatorskich można stosować innego rodzaju niż bitumiczne nawierzchnie w ulicach zabytkowych ale wymaga to pisemnych i wiążących ustaleń: służb konserwatorskich , władz miasta, społecznych organizacji rowerowych.

Powinien obowiązywać bezwzględny nakaz stosowania 0 cm różnicy poziomów na przejazdach dróg rowerowych przez jezdnie. Niedopuszczalnym jest stosowanie krótkich, mocna pochylonych zjazdów na jezdnie na przejazdach rowerowych.

Powinien obowiązywać bezwzględny prymat ciągłości nawierzchni drogi rowerowej w rejonie wyjazdów bramowych.

W sytuacji, kiedy do drogi rowerowej przylega chodnik, nawierzchnia drogi rowerowej powinna być obniżona o ok. 3-5 cm poniżej poziomu chodnika i oddzielona krawężnikiem o krawędzi ściętej pod kątem ok. 30 stopni, który w sytuacji nadzwyczajnej umożliwi bezpieczny wjazd pod ostrym kątem na chodnik . Alternatywnie można stosować opaskę w formie trzech rzędów kostki brukowej.
Konstrukcja nawierzchni drogi rowerowej powinna być każdorazowo projektowana indywidualnie, w zależności od występujących warunków gruntowo-wodnych. Dodatkowo powinna ona spełniać wymagania w zakresie trwałości przy założeniu możliwości przejazdu środków transportowo-sprzętowych związanych z bieżącym utrzymaniem drogi.

Typ 1 - podst. sieć rowerowa
- warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bit grysowych o grubości po zagęszczeniu - 3 cm
- warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych o grubości po zagęszczeniu - 3 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu - 15 cm
- warstwa odsączająca o grubości warstwy po zagęszczeniu 0 10 cm
- obrzeże betonowe 8x25x100 na ławie betonowej z oporem jako obramowanie drogi rowerowej

Typ 2
- beton asfaltowy koloru naturalnego o nieciągłym uziarnieniu 0/6 grubości po zagęszczeniu - 3 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31 o gr. po zagęszcz. - 15 cm
warstwa odsączająca z piasku średniego o grubości warstwy po zagęscz. - 10 cm
- krawężnik betonowy 15x30x100 lub obrzeże betonowe 8x25x100 na ławie betonowej z oporem jako obramowanie drogi rowerowej
w Toruniu także jes taka Strategia : http://rowerowytorun.com.pl/rowerowe-standardy-techniczne-dla-torunia,70,l1.html
 

·
Registered
Joined
·
123 Posts
Wysłuchałem dziś rozmowy Krzysztofa Kukuckiego z panią z TV Kujawy i tak sobie myślę, że na asfaltowe ddr możemy postawić krzyżyk. Dlaczego? Bo pana radnego osobiście przekonało tłumaczenie odpowiednich "czynników", że tak jest lepiej. No bo taniej, no bo w razie czego to łatwo rozebrać i ponownie ułożyć bez śladu napraw itp. To dlaczego, u diabła nie robicie tak z jezdniami na ulicach skoro to taka rewelacja? Bo samochodziarze by was na taczkach powywozili, a poza tym jest ich więcej no i to elektorat przecie.Odnoszę wrażenie, że w naszym mieście ddr robi się tylko dlatego, bo "wicie rozumicie, taki trynd", a po wstąpieniu do UE wręcz obowiązek.Więc robi się, byle jak i byle z czego. A funkcjonalność, wygoda czy wreszcie estetyka? Fanaberie...
 

·
Richelieu znad zapory
Joined
·
7,294 Posts
^^
khan tengri said:
W kwestii nawierzchni pismo jest bardzo ważne, a jeszcze ważniejsza odpowiedź. Jeśli znajdą się w niej zdania typu "nasi wykonawcy nie mają wąskich rozściełaczy do asfaltu" czy "kostka jest nawierzchnią łatwo rozbieralną" to można z tym od razu iść do prezydenta z oficjalną skargą na łamanie prawa przez urząd. Pierwsze wskazuje że urząd faworyzuje firmy lokalne, a drugie że działa w interesie zewnętrznych podmiotów mających w ziemi swoją infrastrukturę. Jedno i drugie jest zabronione przez odpowiednie paragrafy.
 

·
Richelieu znad zapory
Joined
·
7,294 Posts
1 - 20 of 321 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top