SkyscraperCity Forum banner

:dunno:

1 - 9 of 9 Posts

·
o mój Śląsku
Joined
·
5,876 Posts
^^ Skąd wiesz, że nie słyszy właśnie głuchego sygnału albo 'Abonent chwilowo niedostępny' :)
 

·
I am the passenger
Joined
·
5,441 Posts
Mam trochę mieszane uczucia. Chętnie zobaczyłbym to w kolorze albo w mocno podkręconym kontraście - nie, że teraz jest źle, ale po prostu jestem ciekaw :)
 
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top