SkyscraperCity Forum banner

Melancholia - jak bardzo?

W delcie rzeki: Melancholia

825 Views 3 Replies 2 Participants Last post by  EGOista
1 - 4 of 4 Posts
Możesz jacca wyjaśnić co chciałeś osiągnąć taką obróbką? Jeśli widzę tu melancholię to jedynie w scenie, nie obróbce, która dla mnie jedynie utrudnia odbiór zdjęcia. To drzewo po prawej było duże? Ja bym kadrował je całe albo wcale:D, choć raczej całe bo brakuje mi trochę prawej strony.
Obróbką chciałem osiągnąć efekt końcowy :D a tak bardziej serio to tak to widzę, drzewa są tylko obramowaniem sceny, dlatego giną w winiecie, podobnie jak rzeka. Co do odbioru, to nie dzieje się tu zbyt wiele na tyle by szczególnie koncentrować się na scenie. Jest ona raczej pretekstem do zabawy efektem :)


A się nagadałem :D
Powiedzmy że trochę mnie przekonałeś;) Najniższej oceny raczej nie będzie :D
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top