SkyscraperCity Forum banner

Podoba się? ;)

1 - 20 of 56 Posts

·
Registered
Joined
·
8,254 Posts
Discussion Starter · #3 ·
Oceń zdjęcie jako łódzkie bez podziałów na kluby, potem pomyśl że te flagi są czerwono biało czerwone i dodaj 2 punkty ;) W sytuacji kiedy cała Polska r... Łódź uznaję za niestosowne bawienie się w animozje kibicowskie...

pozdr
 

·
Richelieu znad zapory
Joined
·
7,294 Posts
Nie no, bez żartów.
 
1 - 20 of 56 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top