SkyscraperCity Forum banner

która linia?

1 - 20 of 21 Posts

·
Registered
Joined
·
5,178 Posts
Zdjęcie samo w sobie świetne, pokazuje dużo. Ale to niebo mnie nie przekonuje, nawet jeśli jest naturalne :)
8/10
 

·
Great Ape Project
Joined
·
4,876 Posts
Fotomontaż ("zamrożenie" dymu wymaga naświetlenia max. 1s, zaś tak szczegółowe zdjęcie Drogi Mlecznej co najmniej paru minut z prowadzeniem, czyli zamontowania aparatu/CCD na montażu teleskopu, nie mówiąc o tym, że pod zakopconym niebem dowolnie długi czas naświetlania nic nie da z powodu zanieczyszczenia świetlnego). Krótko mówiąc zdjęcie jest surrealistyczne.

Za sam pomysł i jego realizację daję jednak 10/10 :cheers:
 
1 - 20 of 21 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top