SkyscraperCity Forum banner

?!

1 - 6 of 6 Posts
Liczyłem na coś lepszego :( To wcześniejsze o niebo lepsze. 7/10
^^ obiecuję poprawę ;) Niestety w natłoku obowiązków nie mam jednak czasu na nowe zdjęcia, także znowu musiałem sięgnąć do szuflady.
Nie żebym robił jakieś wyrzuty bo sam nie umiem zrobić lepszego :lol:
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top