SkyscraperCity Forum banner

;_)

W pociągu

1161 Views 5 Replies 4 Participants Last post by  Jakub
Dobra, no to mamy 15 zdjęć.

See less See more
1 - 6 of 6 Posts
pomysłowe. Jakby było więcej dołu a mniej góry to dałbym wysoką ocenę. Zostawiam 8.
look-out: rozumiem, że Twoja postawa w konkursie to szukać zdjęć, które według Ciebie zasługują na siódemki i je wystawiać? Bo praktycznie nie otrzymuję od Ciebie żadnych ocen, albo właśnie 7.

ryszard ochucki: możesz mieć rację, tylko po prostu na dole nie działo się nic ciekawego, kompozycyjny bajzel.
See less See more
Jakub jak już tak doszukujesz się ocen, które wystawiam w konkursach, to właśnie po to jest skala żeby można było ocenić zdjęcie. A dlaczego 7? Tak jak napisał ryszard ochucki, za dużo na górze, a za mało na dole, w dodatku ten niebiesko-różowy pas strasznie mnie razi.
A zdjęcie zrobione jest gdzie? Niedaleko Pragi? Czy może gdzieś w innym miejscu? Pytam, bo zrobiłem podobne właśnie z pociągu W-wa - Praga, pod Pragą.
Jakub jak już tak doszukujesz się ocen, które wystawiam w konkursach, to właśnie po to jest skala żeby można było ocenić zdjęcie. A dlaczego 7? Tak jak napisał ryszard ochucki, za dużo na górze, a za mało na dole, w dodatku ten niebiesko-różowy pas strasznie mnie razi.
Spoko, napisałem po prostu, że albo mi dajesz 7 albo nic. Może tak wyszło.

A zdjęcie zrobione jest gdzie? Niedaleko Pragi? Czy może gdzieś w innym miejscu? Pytam, bo zrobiłem podobne właśnie z pociągu W-wa - Praga, pod Pragą.
Kraftwerk Jänschwalde
See less See more
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top