SkyscraperCity Forum banner

Waar zijn we toch mee bezig... / Que sommes-nous en train de faire?

2334 Views 6 Replies 6 Participants Last post by  De Snor
Wordt het niet eens tijd dat Vlaanderen stedenbouwkundig andere horizonten gaat opzoeken ipv steeds weer vast te houden aan het verleden...! We hebben mooie kerken en kathedralen maar wordt het niet eens tijd dat we uit de Middeleeuwen stappen en de 21ste eeuw ingaan met onze architectuur?!

Ik kan me bijvoorbeeld geen enkel project inbeelden dat hier in België gebouwd werd waar ze ons voor benijden in het buitenland... Terwijl er talloze projecten gebouwd worden over de grenzen heen waar ik echt met afgunst naar kijk en bij mezelf denk waarom kan dat in Belgie NIET
1 - 7 of 7 Posts
B! said:
Wordt het niet eens tijd dat Vlaanderen stedenbouwkundig andere horizonten gaat opzoeken ipv steeds weer vast te houden aan het verleden...! We hebben mooie kerken en kathedralen maar wordt het niet eens tijd dat we uit de Middeleeuwen stappen en de 21ste eeuw ingaan met onze architectuur?!

Ik kan me bijvoorbeeld geen enkel project inbeelden dat hier in België gebouwd werd waar ze ons voor benijden in het buitenland... Terwijl er talloze projecten gebouwd worden over de grenzen heen waar ik echt met afgunst naar kijk en bij mezelf denk waarom kan dat in Belgie NIET
ff mezelf intomen, ik bekijk het nu even extreem zwart... Maar jullie begrijpen neem ik aan wel wat ik bedoel! Ik ben deze thread begonnen om er duidelijkheid in te krijgen waarom sommige dingen hier in ons land blijkbaar niet kunnen waar het elders bijvoorbeeld wel kan... Slu :cheers:
Ik vind dat ze in Luik met de bouw van het nieuwe Liege Guillemins station toch al een stapje in de goeie richting gaan. Voor Vlaanderen vind ik dat het nieuwe gerechtsgebouw in Antwerpen toch ook wel een mooi hedendaags ontwerp meegekregen heeft.
Ik denk dat niemand ontkent dat er wel wat aardige projecten zijn. Maar het zijn er niet veel, weinig grote dingen, en het is zeker niet de "algemene richting" in België.
Ik denk dat men hier bang is voor een herhaling van wat hier in de jaren 60 is neergepoot, wat in mijn ogen ook de meest banale architectuur uit de Belgische geschiedenis is.
Bovendien is het door een schandalige ruimtelijke "ordening" bijna onmogelijk om een cluster hoogbouwprojecten in te plannen zonder omwonenden hun zon af te pakken.
Toch denk ik dat dit volgebouwde lapje grond ooit geen andere mogelijkheid meer gaat hebben dan vertikaal te gaan. Bij voorkeur mogen ze dan die jaren 60 dozen één voor één tegen de grond halen en ze vervangen door hypermoderne nieuwbouw.
Maar wat heb je aan mooie en spectaculaire gebouwen, als de rest van de omgeving er niet bij past? Platgooien? Of had men mss toch beter een ontwerp gekozen, dat de omgeving niet alleen probeert te domineren, maar er ook gewoon deel van kan en wil uitmaken?
Ik hoop dat zowel het antwerpse Justitepaleis als het nieuwe station in Liège de katalysator worden voor een complete nieuwe visie op stedebouw in een modern concept.

Er bestaan reeds mooie plannen voor Liège maar als die zullen uitgevoerd worden dat staat nog hoog in de sterren geschreven + hetzelgde doet zich voor in Antwerpen.

Het Brusselse Zuidstation is uitgezonderd de perronoverkappingen een juweeltje geworden door het herwaarderen van oude ruimtes onderin.
Misschien wordt hier gewacht op de sloop van het oud Postgebouw aan de Fonsnylaan om die veroudert aandoende perronoverkapping door te trekken.
Wat de Frankrijkstraat betreft ben ik minder positief, het is een doodse kantoorstraat geworden in uniform, saaie architectuur én daar kunnen mooie straatstenen en ditto bomen én bankjes weinig aan doen...hier ontbreekt het humane aspect volledig
See less See more
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top