SkyscraperCity Forum banner

walterboscomplex, toren H

2950 Views 27 Replies 21 Participants Last post by  Michiel
Deze week als project belicht op architectenweb. Erg fraaie foto's

link artikel

paar foto's
See less See more
3
1 - 20 of 28 Posts
Grappig, ik heb toevallig vanmorgen de foto's op architectenweb bekeken. Prachtige transparante architectuur en dito vormgeving. Misschien een ideetje voor Deloitte, maar dan wel 40 hoog. :)
Prachtig zeg, zo met die luifels! Wat geven die snachts een mooi ruimtelijk en fragiel effect! Mooie combinatie met het glas!
Ik heb ook nog wel wat foto's die hier nog niet geplaatst zijn:

saillant details is dat de indeling in werkelijkheid anders is geworden dan op de plattegrond zoals wordt verspreid (o.a. via architectenweb.nl) omdat het aantal vierkante meters per medewerker is teruggebracht. Over de nieuwe indeling is nog steeds geen 100% duidelijkheid, de rookruimtes gaan waarschijnlijk gebundeld worden (bijv. op alle even-genummerde verdiepingen)

Op de eerste foto is linksonder het energie-gebouw voor WBC (het Walterbosch Complex) te zien, genaamd "Salamander". De detailfoto onderaan toont hoe leuk deze is vormgegeven, hoogte ongeveer 10 meter.

Er is rekening gehouden met een lagere arbeidsproductie in de eerste drie maanden door het Sears-effect (naar buiten kijken voor het uitzicht) en gewenning/aanpassingen.

En nog wat artikelen over het gebouw:

See less See more
9
Wauw bedankt Martijn en g0nz0! Met stip de mooiste toren van Gelderland, al moet ik dat om zeker te weten met eigen ogen aanschouwd hebben. Welke bus moet ik nemen vanaf Apeldoorn CS?:D
Ziet er erg mooi uit. Mooie slanke, glazen toren. Erg indrukwekkend in het donker.
Vloepkleedje, het is bus nummer 6 genaamd "Rijksgebouwen", uitstappen bij halte "De Nederlandsche Bank" (is minder ver lopen als halte "Belastingkantoor").

Houdt er rekening mee dat een wandelingetje om het complex zo'n 35 minuten in beslag neemt.

Inhuizing van toren H is tussen 2 en 27 mei 2005.
De bouw van toren E (gelijk aan toren H echter in spiegelbeeld) duurt ongeveer tot en met januari 2007. De oplevering van deze toren geschiedt gelijk met de oplevering van het plintgebouw. Dat wordt waarschijnlijk het grootste plintgebouw van Nederland, met een oppervlakte van 1,2 km bij 350 meter schat ik. Het plintgebouw zal het zicht op alle torens en de twee grote parkeergarages ontnemen. Er komen tuinenen met bomen die boven het plintgebouw uitsteken, het dak van de plint zal een gigantische watertuin worden.

voor meer info zie de speciale sectie op de site van de Rijksgebouwendienst:
http://www2.vrom.nl/pagina.html?id=5757&projectid=8&pagenr=5738#
See less See more
nog een foto

Het is zeker de moeite waard om de toren te bekijken. Zelfs de omwonenden die in eerste instantie protesteerden tegen de komst van de torens zien het nu als een meerwaarde voor de buurt.

Deze foto ontbrak nog.

OW ja, ik heb nog even een poll aangemaakt in de statistieken groep!. stemmen

See less See more
Geweldig, jammer dat hij zo laag is!
Prachtig. Ik kende deze nog niet, en ik had er nog niet eerder van gehoord. Erg mooi.
wat een geweldige toren! er zijn er toch 2 van?
Schandalig mooi. Zitten 'wij' hier met zo'n Rijntoren opgescheept :cry: :rant: :cry:
wat een geweldige toren! er zijn er toch 2 van?
Yep, zie mijn vorige bericht (24-03-05, 19:10uur)
Die zal er exact hetzelfde uitzien echter met de niervorm in spiegelbeeld.

op deze afbeelding die (Toren E) achteraan: http://tinyurl.com/6gz9m
See less See more
Eh,Gonzo,wat is die satanistische zonnetempel op je laatste foto?
Oh,sorry,ik lees het al,het is de belastingdienst,duivelaanbidders.
Prachtig.

Ik moet alleen trouwens elke keer ongewild aan Wouter Bos denken bij het lezen van de topictitel. :D
Eindelijk hoogbouw waar we in Apeldoorn trots op kunnen zijn! Van dit soort architectonisch kwalitatief hoogstaande hoogbouw mogen ze er wat mij betreft gerust nog een stuk of 30 bouwen. Op plaatsen waar dat "kan" mag er dan nog wel een etage of 10 bij op ook.
1 - 20 of 28 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top