SkyscraperCity Forum banner

Wandelen in Montafon: 2. Wormser Hütte - Kreuzjoch

2159 Views 1 Reply 2 Participants Last post by  ChrisZwolle
1. Schruns - Wormser Hütte

Tijdens dit deel laat ik jullie zo veel mogelijk genieten, met een beperking aan bijschriften.

29.


30.


31.


32.


33.


34. Hochjoch (2520m).


35.


36.


37.


38. Kreuzjoch, het hoogste punt op de wandeling (2395m). Toen we naar de top gingen, dacht Lassi dat dit al serieus klimmen was. Maar toen had hij de Große Klara nog niet gezien…


39.


40.


41.


42.


43.


44. We zijn er, tijd voor het uitzicht.


45.


46.


47. Silbertal en erachter Klostertal, waar de autostrade van het Rijndal naar Innsbruck ligt.


48. Naar het zuiden toe wordt het alleen maar hoger.


49.


50.


51.


52.


53.


54. Tot zover. Volgende keer weer verder.
See less See more
26
1 - 2 of 2 Posts
Zulke tochten zijn erg leuk :)

Alleen jammer dat het vaak bewolkt is in de Alpenlanden. Het weer is toch niet heel stabiel daar meestal.
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top