SkyscraperCity Forum banner

Wandeling door het zuid hollandse deel van de Amsterdamse Waterleidingduinen

2250 Views 5 Replies 6 Participants Last post by  im_from_zw038
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 deze foto had ik normaal gesproken weggegooid maar volgens mij staat de maan ook op de foto. Is me daarna niet meer gelukt.

20

21

22

23

24
1 - 6 of 6 Posts
:applause:

Allemaal favo, maar als ik moet kiezen #12
Ik neem aan dat je ingang De Zilk hebt gepakt? Echt een heel mooi gebied en dicht bij mijn ouderlijk huis dus voor mij ook bekend terrein. Iedere keer valt me weer op hoe uitgestrekt het gebied is en hoe afwisselend de landschappen zijn op zo'n relatief klein gebied.
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top