SkyscraperCity Forum banner

[Warmińsko-mazurskie] Infrastruktura rowerowa i szlaki rowerowe

5207 Views 15 Replies 10 Participants Last post by  jaszczur90
Oby kolejne newsy z W-M były lepsze.

A było tu tak ładnie...

2017-10-25 14:18:33

Wzdłuż jeziora Bartążek biegła piękna żwirowa trasa dla pieszych i rowerzystów. Niestety zostanie zastąpiona przez polbruk. Ludzie mówią krótko: marnotrawstwo.


Autor zdjęcia: archiwum prywatne

W tej sprawie dostaliśmy kilka maili.
— Czesto spotykałem tam cale rodziny — czytamy w jednym z nich. — Na całej długości (kilka kilometrów) oraz szerokości (ok. trzech metrów),
kładzie się tam kostkę polbrukową z betonowymi krawężnikami. Boli mnie, że
niszczy się dalej moją małą ojczyznę. Pytam, dlaczego podejmuje się tak
głupie decyzje?
Ludzie są zbulwersowani tą decyzją.
— Ile kosztuje wyłożenie 1,5 km szerokiej drogi kostką? — pytają. — A pozostałe prace? Nie jest to marnotrawstwo?
Co sądzicie o tym pomyśle?
Źródło i więcej zdjęć:
http://gazetaolsztynska.pl/473748,A-bylo-tu-tak-ladnie.html#axzz4wk4oCR8r
  • Like
Reactions: 1
1 - 16 of 16 Posts
14 mln zł na system dróg rowerowych nad jeziorami

Tomasz Kurs 28 marca 2018 | 08:00


Green Velo w Lidzbarku Warmińskim (Norbert Kaczan/olsztyn.wyborcza.pl)

Czy nowe trasy rowerowe staną się atrakcją turystyczną Warmii i Mazur? Takie są nadzieje urzędników, którzy właśnie podpisali umowę na realizację 90 kilometrów takich dróg.

We wtorek marszałek województwa, Gustaw Brzezin, podpisał umowę na dofinansowanie z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego WiM 2014-2020 projektu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 „Mazurska Pętla Rowerowa – etap II”. Na ten cel województwo przeznaczyło z pieniędzy unijnych 14,7 mln zł. Całość tego zadania pochłonie ok. 22 mln. zł.

Spójna trasa dla turystów

Etap II, czyli Południowo-Wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, będzie miał długość ok. 90 km i zostanie zlokalizowany w granicach administracyjnych gmin: Orzysz, Pisz, Ruciane-Nida. Będzie przebiegał przez miejscowości Cierzpięty – Okartowo – Karwik – Pisz – Wiartel – Karwica – Krzyże – Ruciane-Nida – Iznota.

Powstanie około 91 km szlaku, 37 skrzyżowań, 10 obiektów inżynierskich (obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe), 2 wieże widokowe, 6 miejsc obsługi rowerzystów.

Przebieg tras opracowały samorządy, które działają w Stowarzyszeniu Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. Ścieżki te, łączące się z trasą Green Velo, biegnącą przez północ Warmii i Mazur oraz i pięć województw Polski północnej oraz wschodniej, są tak zaplanowane, by pokazać turystom najciekawsze miejsca w tym rejonie Mazur. Będą spójnie oznaczone, a na każdej z nich powstaną miejsca odpoczynku dla rowerzystów i punkty widokowe wraz z niezbędną infrastrukturą. Oznakowana zostanie nie tylko sama trasa, ale także miejsca cenne przyrodniczo, powstanie system wypożyczalni rowerów, jednolity system informacji turystycznej oraz jednorodna promocja szlaku wraz z ofertą turystyczną, łączącą atrakcje rowerowe z wodnymi.

300 km dla rowerzystów

Inwestycja ta to fragment większej całości. Główny szlak rowerowy będzie miał długość ok. 300 kilometrów, z czego przy drogach krajowych dokładnie 15,4 km i budową tej częścią pętli zajmą się drogowcy z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Do tego dojdą małe pętle rowerowe wokół poszczególnych miejscowości znajdujących się na szlaku – łącznie powstanie ok. 20 lokalnych tras rowerowych o długości blisko 500 km.

Jak będzie wyglądała Mazurska Pętla Rowerowa? Różnie w zależności od rejonu i możliwości technicznych.

** W jednym miejscu powstaną wydzielone, asfaltowe dwukierunkowe drogi rowerowe o szerokości 2,5 metrów.

** W niektórych będą zarówno wydzielone drogi rowerowe z asfaltu o szerokości 2,5 metrów i 1,5-metrowe chodniki z kostki betonowej.

** W innych drogowcy zbudują wydzielone drogi rowerowe, ale jednokierunkowe z asfaltu, które będą miały 1,5 metra szerokości, podobnie jak sąsiedni chodnik z kostki betonowej.

** W jeszcze innych sąsiadujące ze sobą chodniki i drogi rowerowe będą wykonane z kostki betonowej.

Czy uda się zmienić przyzwyczajenia gości?

Samorządowcy liczą, że dzięki takiej atrakcji turyści będą przyjeżdżali na Mazury na dłużej. Obecnie, średnia długość pobytu turystów na Mazurach, to zaledwie dwa-trzy dni. Krótka przejażdżka rowerem po okolicy, ewentualnie odwiedziny w spa czy jakiejś lokalnej atrakcji i powrót do domu.
Źródło:
http://olsztyn.wyborcza.pl/olsztyn/...14-mln-zlotych-na-system-drog-rowerowych.html
  • Like
Reactions: 2
Czy ktoś wie może co się dzieje z tym projektem dalej:http://bip.powiatszczycienski.pl/zamowienia_publiczne/137/96/Opracowanie_dokumentacji_projektowej_budowlano_-_wykonawczej_i_kosztorysowej_wraz_z_pelnieniem_nadzoru_autorskiego_dla_zadania_pn__Budowa_sciezki_rowerowej_na_trasie_nieczynnej_linii_kolejowej_Szczytno__E2_80_93_Biskupiec_na_terenie_gminy_Dzwierzuty/

W sensie jaka jest szansa na realizację całości i w jakim czasie?

edit
http://www.przetargi.egospodarka.pl...ejskiej-Szczytno-i-Gminy-Szczytno_2019_2.html - przetarg na roboty
http://powiatszczycienski.pl/11225,...zarze-linii-kolejowej-Szczytno-Biskupiec.html - info z podpisania umowy
http://www.przetargi.egospodarka.pl...ejskiej-Szczytno-i-Gminy-Szczytno_2019_2.html - info o rozszerzeniu zakresu prac

informacje może nie z pierwszej ręki, ale trzeba przyznać że dzieje się w temacie (w sensie budują) i w przyszłym roku będzie ponad 8km asfaltowej drogi dla rowerów w bardzo ciekawej okolicy ze Szczytna do Starych Kiejkut. Ale jak to w szczegółach będzie wyglądać to nie wiem, jak ktoś ma jakieś wizki, plany, mapki, jak to będzie powiązane z infrastrukturą rowerową w Szczytnie to proszę się podzielić.

Ukazał się przetarg na wykonanie :
Mazurska Pętla Rowerowa na drogach krajowych w województwie warmińsko - mazurskim z podziałem na zadaniaPrzedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową Mazurskiej Pętli Rowerowej na drogach krajowych w województwie warmińsko - mazurskim z podziałem na zadania:
Zadanie 1:
1) DK 63, w miejscowości Węgorzewo, od km 17+550 do km 17+800, zlokalizowanej w powiecie węgorzewskim na terenie gminy Węgorzewo;
2) DK 63, w miejscowości Pozezdrze, od km 26+200 do km 26+600, zlokalizowanej w powiecie węgorzewskim na terenie gminy Pozezdrze;
3) Zatoka DK 63, w miejscowości Pozezdrze, na odc. od km 26+200 do km 26+300, zlokalizowanej w powiecie węgorzewskim na terenie gminy Pozezdrze;
4) DK 59, w miejscowości Wilkasy, od km 5+900 do km 6+000, zlokalizowanej w powiecie giżyckim na terenie gminy Giżycko;
5) Wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z projektem Stałej Organizacja Ruchu na odcinkach DK 63 od km 17+700 do km 20+400, od km 26+200 do km 26+600, DK 59 od km 4+500 do km 5+900;
Zadanie 2:
1) DK 16, w miejscowość Mikołajki, od km 226+100 do km 226+300, zlokalizowanej w powiecie mrągowskim na terenie gminy Mikołajki;
2) DK 16, w miejscowości Probark, od km 209+500 do km 211+500, zlokalizowanej w powiecie mrągowskim na terenie gminy Mrągowo;
3) DK 16, w miejscowości Mrągowo, od km 203+260 do km 203+300 (skrzyżowanie ul. Kolejowa z ul. Marii Skłodowskiej-Curie), zlokalizowanej w powiecie mrągowskim na terenie gminy Mrągowo;
4) DK 16, w miejscowości Mrągowo, od km 207+100 do km 207+500, zlokalizowanej w powiecie mrągowskim na terenie gminy Mrągowo;
5) Wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z projektem Stałej Organizacja Ruchu na odcinkach DK 16 od km 25+200 do km 226+300, od km 207+100 do km 207+500, od km 205+000 do km 205+500, od km 209+500 do km 211+500;
Zadanie 3:
1) DK 59, w miejscowości Ryn, od km 19+500 do km 21+300, zlokalizowanej w powiecie giżyckim na terenie gminy Ryn;
2) Zatoka DK 59, w miejscowości Canki, na odc. od km 20+000 do km 20+100, zlokalizowanej w powiecie giżyckim na terenie gminy Ryn;
3) Wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z projektem Stałej Organizacja Ruchu na odcinku DK 59 od km 19+500 do km 21+300;
Zadanie 4:
1) DK 16, w miejscowości Okartowo, od km 254+000 do km 256+700, zlokalizowanej w powiecie piskim na terenie gmin: Orzysz i Pisz;
2) Wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z projektem Stałej Organizacja Ruchu na odcinku DK 16 od km 254+000 do km 256+700;
Zadanie 5:
1) DK 63, w miejscowości Jeglin, od km 87+700 do km 88+100, zlokalizowanej
w powiecie piskim na terenie gminy Pisz;
2) DK 63, w miejscowość Maldanin, od km 90+900 do km 91+100, zlokalizowanej
w powiecie piskim na terenie gminy Pisz;
3) Wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z projektem Stałej Organizacja Ruchu na odcinkach DK 63 od km 87+700 do km 88+100, od km 90+900 do km 91+500; DK 58 od km 118+700 do km 119+600, od km 103+700 do km 104+800.


Zadanie nr 1:
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Minimalny termin realizacji wynosi 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji zgodnie z pkt 19.1.3. IDW stanowi kryterium oceny ofert.

Zadanie nr 2:
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Minimalny termin realizacji wynosi 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji zgodnie z pkt 19.1.3. IDW stanowi kryterium oceny ofert.

Zadanie nr 3:
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Minimalny termin realizacji wynosi 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji zgodnie z pkt 19.1.3. IDW stanowi kryterium oceny ofert.

Zadanie nr 4:
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Minimalny termin realizacji wynosi 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji zgodnie z pkt 19.1.3. IDW stanowi kryterium oceny ofert.

Zadanie nr 5:
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Minimalny termin realizacji wynosi 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji zgodnie z pkt 19.1.3. IDW stanowi kryterium oceny ofert.

Termin składania ofert : 2020-10-19 08:30

584790
See less See more
  • Like
Reactions: 3
Jeszcze tylko przez 2 dni można przedstawić opinię na temat korzystania z roweru - Badania Klimatu Rowerowego 2020

W badaniu bierze udział 90 miast i gmin, w województwie warmińsko-mazurskim: Iława.
Mam pytanie, czy ktoś z Was orientuje się, czy jest w planach budowa brakującego odcinka DDR'ki przy DW650 między miejscowościami Nowa Różanka a Siniec? brakuje tam chyba tylko ok 10km dla komfortowego i bezpiecznego podróżowania rowerem. Niestety ten brakujący odcinek nie jest zbyt przyjemny do jazdy razem z pędzącymi autami, a natężenie ruchu bywa tam całkiem spore.
Królewiecka dla rowerzystów

Miasto szuka firmy, która zaprojektuje trasę pieszo-rowerową w ciągu ul. Królewieckiej, czyli drogi nr 504. Chodzi o odcinki od ul. płk. Dąbka do al. Piłsudskiego i od ul. Fromborskiej do granic miasta w Dąbrowie. To ma być element dłuższej trasy, prowadzącej aż do Pogrodzia.

(...)
Nieco z innej beczki. Na lokalnej stronie internetowej w Ełku pojawił się mały artykuł o trasach rowerowych w okolicach tego miasta. Wśród PDFów są też trasy MTB pod Ełkiem i Prostkami wraz z mapami. Trasy te powstały parę lat temu i są oznaczone w terenie.
Link do tras MTB: http://turystyka.elk.pl/.../2020/04/trasa_rowerowa_mtb.pdf
Link do artykułu: Mamy najpiękniejsze trasy rowerowe w kraju - Wybierz rower zamiast samochodu - Dzień Dobry Ełk
  • Like
Reactions: 1
O krok bliżej do ścieżki

Ponad 260 tys. złotych będzie kosztował projekt trasy pieszo-rowerowej w ciągu ul. Królewieckiej na odcinku od płk. Dąbka do al. Piłsudskiego i od ul. Fromborskiej do granic miasta w Dąbrowie. Miasto właśnie wybrało firmę, która przygotuje projekt.

(...)
W Mikołajkach powstał odcinek drogi dla rowerów oznakowany jako MPR - Mazurska Pętla Rowerowa. Prowadzi z przedłużenia ulicy Leśnej prosto w dół do jeziora. Pochylenia to nawet 14procent. Nawierzchnia to drobny, luźny żwirek. Próba podjazdu kończy się awaryjnym zsiadaniem i walką ze zsuwającym się rowerem. Zjazd to prawie ciągły poślizg. Ktoś powinien odpowiedzieć za narażenie życia i zmarnowanie publicznych pieniędzy.
1600842
1600845
1600850
See less See more
3
  • Like
Reactions: 1
Budowa 1600 km dróg rowerowych w województwie warmińsko-mazurskim – to zakłada nowy program, który sami drogowcy nazywają rewolucją. Program zaczyna realizować Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Ten gigantyczny plan ma dać mieszkańcom możliwość bezpiecznego poruszania się.
To mają być przede wszystkim alternatywne drogi dojazdu do pracy czy szkoły, walor turystyczny będzie osiągnięty niejako przy okazji– podkreśla dyrektor Zarządu Waldemar Królikowski

Trwa przygotowywanie pierwszych projektów tras – mają być gotowe na początku przyszłego roku.

Drogowcy szukają teraz źródeł finansowania – cały projekt kosztować będzie około 2 miliardów zł, ale jak zakłada Zarząd Dróg Wojewódzkich, już za 500 milionów uda się wiele z tego zrealizować.
  • Like
Reactions: 1
Jakieś nowe wieści w sprawie Mazurskiej pętli rowerowej? Na ich głównej stronie nic nie ma.
  • Like
Reactions: 1
W tym roku urlop spędziłem na Mazurach i Suwalszczyźnie więc przy okazji sprawdziłem jak wyglądają postępy przy realizacji Mazurskiej Pętli Rowerowej. Według ich strony to wszystkie prace mają się zakończyć w przyszłym roku więc mogę wybaczyć, że narazie dotychczasowa infrastruktura jest "szarpana" i czasami niezrozumiale się kończy.

Mazurska Pętla Rowerowa - mapa | Velomapa.pl -> tu jest przebieg docelowy MPR, i na nim się opierałem (ogólnie przejechanie MPR podzieliłem sobie na 3 dni aby na spokojnie pozwiedzać okolice )

To chyba oficjalne już logo MPR. Na trasie są oznaczenia gdzie jest tylko sam czarny napis MPR. Zdjęcie zrobione zaraz po wyjechaniu z miejscowości Ryn (za jeziorem Orło)


Tak wygląda mniej więcej odcinek od Ryn do prawie Mrągowa. Sporadycznie jedzie się lokalnymi drogami asfaltowymi, ale w większości jest to szuter różnej jakości.


See less See more
4
W Mrągowie, szlak idzie po promenadzie czyli mamy królestwo kostki bauma (fazowanej). Za Mrągowem znów mamy różnej jakości szuterek. Potem wzdłuż DK16 w miejscowościach Kolonia Probark i Nowy Probark mamy całkiem przyjemny odcinek asfaltowej ścieżki rowerowej


Przed Mikołajkami mamy takie odcinki, gdzie obok jest szutrowa droga dla aut, a obok asfaltowa ścieżka rowerowa. Według mnie trochę słaby pomysł, bo auta wykorzystują ścieżkę i jadą po niej.
See less See more
2
Tutaj rejon miejscowości Karwica. Bardzo fajny ubity szuter.


Odcinek szlaku w miejscowości Nowe Guty. Nie rozumiem sensu tej barierkozy, nie ma tam żadnych dużych skarp, po obu stronach las. Przed czym mają chronić ? Przed zwierzętami ?Rejon miejscowości Zdory. Tutaj już lepsze wykonanie, bo ścieżka jest oddzielona od jezdni drogi wyniesionym krawężnikiem (prostokątnym, więc trudniej najechać autem)
See less See more
3
Tutaj odcinek pomiędzy Pozeodrze, a Pieczarki. Większości północna część szlaku biegnie po drogach lokalnych.


Odcinek pomiędzy Pozeodrze, a miejscowością Ogonki. Tutaj wykorzystano dawny przebieg szlaku kolejowego.Ogólnie widać, że dużo się dzieje, trwa budowa infrastruktury, dużą część istniejącej infrastruktury poprostu podpięto pod MPR.
Osobiście ja bym się wstrzymał z przejechaniem tego szlaku i poczekał, aż oficjalnie w przyszłym roku ten szlak będzie gotowy.
Jeśli chodzi o atrakcyjność szlaku to mam mieszane uczucia. Niestety nie jest to poziom szlaków VeloMałopolska (np. VeloDunajec, Velo Czorsztyn, WTR czy Szlak Wokół Tatr) albo Kaszubskiej Marszruty.

PS. Szlak przejechany na gravelu na oponach 35C i grubość opony była okej, ale jednak na ten szlak bardziej pasuje agresywny bieżnik opony (bo szutry są różnej jakości)
See less See more
2
  • Like
Reactions: 1
1 - 16 of 16 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top