Skyscraper City Forum banner
81 - 100 of 3200 Posts

·
S2/S8
Joined
·
3,639 Posts

·
S2/S8
Joined
·
3,639 Posts
Szymany: Decyzja środowiskowa w ciągu trzech miesięcy?

Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie wpłynął wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla portu lotniczego w Szymanach. Złożyła do spółka Warmia i Mazury zarządzająca lotniskiem – poinformował PAP prezes spółki Leszek Krawczyk.


Obecnie urzędnicy analizują pod względem formalnym złożone dokumenty. Według Justyny Kostrzewskiej z RDOŚ w Olsztynie prawdopodobnie pod koniec stycznia rozpocznie się właściwe postępowanie w tej sprawie. Wówczas też w ciągu 21 dni każdy chętny będzie mógł złożyć swoje wnioski i uwagi dotyczące merytorycznej działalności portu lotniczego. Postępowanie może potrwać około trzech miesięcy.

Uruchomienie lotniska dla Warmii i Mazur ma kosztować 180 mln zł. Unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2007-2013 ma wynieść 76 proc. Aby dotacja nie przepadła, lotnisko musi zacząć działać do 2015 roku.

Trwają także intensywne prace nad uruchomieniem połączenia kolejowego do planowanego lotniska, których zakończenie pozwoli na sprawny i szybki dojazd pociągiem na lotnisko w Szymanach. W ciągu roku na trasie liczącej ponad 50 km wykonano już ponad połowę zaplanowanych prac, po ich zakończeniu czas przejazdu koleją z Olsztyna do Szyman wyniesie około 45 minut.

Lotnisko Mazury znajduje się północno wschodniej części Polski w pobliżu miasta Szczytno w województwie Warmińsko Mazurskim. Opracowywany jest Plan Generalny (Master Plan) dla Lotniska Mazury. Oczekuje się, że uruchomienie regularnych operacji lotniczych nastąpi w 2014 r. po gruntownej modernizacji lotniska w oparciu m.in. o środki Unii Europejskiej i przekształceniu lotniska z kategorii 3C do 4D.
http://www.rynekinfrastruktury.pl/a...zja-srodowiskowa-w-ciagu-trzech-miesiecy.html

Czyli do końca kwietnia powinna być DŚU, potem z pół roku na wykonanie projektu przebudowy, uzyskanie PnB i wybór w przetargu wykonawcy - jest szansa, że uda się to zrealizować do końca b.r. W przyszłym roku przebudowa i od startu sezonu lotniczego wiosną 2014 mogliby komercyjnie wystartować - pewnie z kierunkami emigracyjnymi, jak Londyn i Dublin, a latem czarterami...
 

·
It is very important
Joined
·
1,455 Posts
Spółka Warmia i Mazury prezentuje listę uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie prowadzonym zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych na:

opracowanie koncepcji architektonicznej Terminala pasażerskiego regionalnego portu lotniczego planowanego do realizacji w ramach projektu pn.: Regionalny Port Lotniczy Olsztyn - Mazury (zapisanego w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego programu operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 - 2013)


http://szymanyairport.pl/aktualnosci/37/lista-uczestnikow-zakwalifikowanych-do-udzialu-w-konkursie-na-opracowanie-koncepcji-architektonicznej-terminala-pasazerskiego-regionalnego-portu-lotniczego
 

·
S2/S8
Joined
·
3,639 Posts
Koleją na odc. Olsztyn-Szymany 100-110 km/h w 45 min:
Znamy już wykonawcę audytu zewnętrznego dla rewitalizacji i modernizacji linii kolejowych Olsztyn – Szczytno – Szymany (odcinek Olsztyn – Szczytno – linia kolejowa nr 219 i odcinek Szymany – Szczytno – linia kolejowa nr 35).

To kolejowe połączenie modernizowanego lotniska w Szymanach z Olsztynem. Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

W przetargu udział wzięły cztery firmy. Zwyciężyła oferta, w której zaproponowano najniższą cenę. To oferta firmy DPC A. Danylczenko i Spółka Sp.J.z Opola, która wykona audyt za 14 944,50 zł. Firma przedstawi PKP PLK raport z przeprowadzonego audytu wraz z opinią projekcie.

Trasa z Olsztyna do Szyman liczy ponad 50 km. Po zakończeniu wszystkich prac na tym odcinku czas przejazdu koleją z Olsztyna do Szyman wyniesie około 45 minut.

Wykonawca ma przed sobą jeszcze prace związane z budową siedmiu nowych peronów, budową samoczynnej sygnalizacji na przejazdach kolejowych – łącznie zmodernizowanych zostanie 12 przejazdów. Zaplanowano również modernizację urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Pasym, a także roboty związane z ułożeniem kabli teletechnicznych na całym odcinku z Olsztyna do Szyman.

Dzięki realizacji projektu prędkość pociągów na odcinku Olsztyn – Szczytno zwiększy się z 70 km/h do 100 km/h, a na odcinku ze Szczytna do Szyman do 110 km/h, co skróci czas przejazdu z terenów podmiejskich i stworzy sprawne połączenie kolejowe Olsztyna z Lotniskiem Szymany.

Pracami na linii zajmuje się włoska firma Salcef Costruzioni Edili E Ferroviarie z którą umowę PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały w lipcu 2011 roku. Projekt zakończy się w marcu przyszłego roku, a całkowita wartość prac wynosi 91,5 mln zł.
http://www.rynekinfrastruktury.pl/a...la-polaczenia-kolejowego-olsztyn-szymany.html
 

·
S2/S8
Joined
·
3,639 Posts
Szymany: Kto zaprojektuje terminal?

W piątek minął termin nadsyłania projektów na budowę terminalu lotniczego w Szymanach. W konkursie złożono 62 projekty architektoniczne – podaje PAP.


Koszt inwestycji to 35 mln zł. Zgodnie z założeniami terminal ma zapewnić pełną obsługę ruchu pasazerskiego, w tym również warunki do odprawy pasażerów ze strefy Schengen i non Schengen.

Wszystkie projekty zostaną teraz ocenione pod względem formalnym. Następnie sąd konkursowy przystąpi do wyboru najlepszej pracy. Zwycięzcę konkursu poznamy pod koniec kwietnia.

Chęć wzięcia udziału w konkursie zgłosiło aż 271 firm. Dopuszczono do niego 250 biur architektonicznych, jednak ostatecznie do organizatora wpłynęły 62 projekty.

Terminal ma być przystosowany do obsługi początkowo 300 tys. pasażerów rocznie. W przyszłości będzie jednak możliwa ewentualna rozbudowa do 500 tys. osób. Budynek ma być podzielony na kilka stref: przylotów, odlotów, VIP, ogólną, strefę dla personelu terminalu oraz zespół pomieszczeń technicznych.

Dla zwycięzców w konkursie na najlepszy projekt terminalu przewidziano nagrodę w wysokości 21 tys. zł. Na tych, którzy zajmą drugie miejsce czeka 11 tys. zł. Nagrody przewidziano również dla projektu, który zajmie trzecie miejsce – 8 tys. zł, oraz czwarte i piąte – po 5 tys. zł.

Zwycięzca konkursu dostanie również zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji.

Budowa lotniska w Szymanach ma pochłonąć około 200 mln zł, unijne dofinansowanie inwestycji wyniesie jednak do 76 proc. Port musi zostać uruchomiony do 2015 roku, aby dotacja nie przepadła.
http://www.rynekinfrastruktury.pl/artykul/55/1/szymany-kto-zaprojektuje-terminal.html

300 tys. paxów rocznie na początku działalności portu? fiu fiu, wysoko mierzą :) jak będzie 100-150k pax, to max...
 

·
Registered
Joined
·
42 Posts
Koleją na lotnisko w Szymanach

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla zadań obejmujących budowę około 2 km nowej linii do terminalu Portu Lotniczego Mazury w Szymanach, budowa peronu przy terminalu lotniczym i lokalnego centrum sterowania w Szczytnie.

Umowa obejmuje przygotowanie studium wykonalności, opracowanie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko oraz złożenie wniosków o dofinansowanie projektu ze środków RPO dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nadzór autorski. Wykonawca zadania przygotuje również dokumentację projektową obejmującą nową linię kolejową do lotniska, program funkcjonalno-użytkowy dla lokalnego centrum sterowania (LCS) Szczytno i dokumentację przetargową na wybór wykonawców robót budowlanych.

Umowa została zawarta z WYG International Sp. z o.o. z Warszawy. Wartość umowy wynosi: 947 100,00 PLN brutto. Czas realizacji umowy upływa 31.05.2015 r.

Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na lata 2014-2015.

Głównym efektem realizacji całej inwestycji będzie uzyskanie kolejowego połączenia Olsztyna z lotniskiem w Szymanach oraz skrócenie czasu podróży z Olsztyna do Szyman do około 45 minut.
http://www.plk-sa.pl/komunikaty-i-wydarzenia/komunikaty-i-wydarzenia/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=5047&cHash=8e100ee8fc0c90a7347d9bb434f7a47c
 

·
Registered
Joined
·
42 Posts
Terminal w Szymanach – wkrótce poznamy projekt

Dobiegają końca prace sądu konkursowego, który ma rozstrzygnąć, jaki projekt terminala zostanie wybrany do realizacji na lotnisku w Szymanach.


- Konkurs cieszył się wielkim zainteresowaniem, co jest zrozumiałe, w efekcie wpłynęło 65 projektów – mówi marszałek Jacek Protas. – Domyślam się, że sąd nie ma łatwej pracy, tym bardziej, że bardzo nam zależy na czasie. I takie warunki postawiliśmy – szybkość wykonania projektu, niskie koszty eksploatacji i kontekst miejsca, w którym terminal powstanie.

Cały projekt lotniskowy opiewa na ok. 200 mln zł, a na budowę terminala samorząd województwa przeznaczył do 35 mln zł. Warunki konkursu określają, że terminal będzie miał charakter międzynarodowy i powinien posiadać wszystkie funkcje niezbędne do pełnej obsługi ruchu pasażerskiego. Ma zapewnić komfort oczekiwania na lot, odprawę biletowo-bagażową, paszportową, odprawę pasażerów w ramach umowy z Schengen i spoza tej strefy, obsługę i szybką procedurę odprawy i odbioru bagażu.

- Prace, które do nas wpłynęły, są na bardzo wysokim poziomie, a z drugiej strony nie ma takiej, która nie zawierałaby mankamentów – mówi Janusz Miścicki, architekt z Olsztyna, który stoi na czele sądu konkursowego. - Spośród 65 prac kilka podoba nam się najbardziej, są nie tylko funkcjonalne, ale i wpisują się w krajobraz. Przypuszczam, że właśnie wśród nich jest projekt zwycięski.

Koncepcja zakłada, że będzie on wybudowany dla obsługi 300 tysięcy pasażerów rocznie z możliwością rozbudowy i obsługi docelowo 500 tysięcy podróżnych. Budynek będzie podzielony na odpowiednie strefy – przylotów, odlotów, VIP, ogólną, strefę dla personelu terminala i zespół pomieszczeń technicznych.

Organizatorem konkursu jest spółka Warmia i Mazury, a lotnisko zostanie uruchomione w ramach realizacji projektu pn. Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury, zapisanego na liście projektów kluczowych w Regionalnym Programie Operacyjnym.

W ramach konkursu zostaną przyznane nagrody za projekt:
- pierwsza nagroda – 21 tys. zł,
- druga – 11 tys. zł,
- trzecia – 8 tys. zł,
- czwarta i piąta – po 5 tys. zł.

Niezależnie od nagród pieniężnych zwycięzca konkursu otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji.
http://szczytno.wm.pl/152175,Terminal-w-Szymanach-wkrotce-poznamy-projekt.html
 

·
AUSGELÖST
Potężny Warmianin
Joined
·
1,202 Posts
Lotniska nie ma, projekt terminalu dla Szyman już jest
tk 30.04.2013 , aktualizacja: 30.04.2013 15:17 A A A Drukuj

Rozstrzygnięty został konkurs na koncepcję budynku, który ma obsługiwać port lotniczy pod Szczytnem.
Na konkurs na koncepcję architektoniczną terminalu pasażerskiego wpłynęło 65 prac. Członkowie sądu konkursowego, w którym zasiadali architekci z Olsztyna Janusz Miścicki i Andrzej Dezor oceniali nadesłane koncepcje pod względem funkcjonalności, łatwości ewentualnej późniejszej rozbudowy obiektu, komfortu użytkowników oraz kosztów eksploatacji. Brano także pod uwagę sprawy bardziej ulotne: nawiązanie do architektury regionalnej, wpisanie się obiektu w krajobraz okolicy oraz spójność całej kompozycji.

Sąd konkursowy wybrał pięć najciekawszych propozycji. Ostatecznie zwyciężyła koncepcja Studia Form Architektonicznych architekta Tomasza Lelli z Olsztyna. W ocenie sądu konkursowego zwycięska koncepcja charakteryzowała się prostą, lecz nawiązującą do krajobrazu kulturowego i środowiska naturalnego Warmii i Mazur kompozycją. Ta propozycja zapewnia też łatwe przekształcenie i rozbudowę terminalu. - Punktem wyjścia były przelatujące żurawie. Ich forma jest widoczna w elewacji - tłumaczy Agnieszka Łaguna ze zwycięskiej pracowni. - Urodziłam się na Warmii i bardzo dobrze znam ten teren. W projekcie zastosowaliśmy naturalne materiały: szkło, kamień i drewno.

Spółka Warmia i Mazury, która jest organizatorem konkursu, może teraz podjąć z autorem projektu negocjacje dotyczące opracowania na podstawie koncepcji projektu budowlanego.

Władze regionalne oceniają, że lotnisko będzie kosztować ok. 200 mln zł. Koszt samego terminalu będzie znany po wykonaniu projektu wykonawczego i kosztorysów. Pracownia ma jeszcze uzupełnić projekt o wjazd dla szynobusu.

Sąd konkursowy przyznał jeszcze cztery nagrody. Drugie miejsce zajęła pracownia A Martinez-J LL Sisternas z Barcelony, trzecie zaś spółka cywilna +48 Grupa Projektowa s.c. z Warszawy. Wyróżnienia (czwarte miejsce) zdobyły prace spółki z o.o. S.A.M.I. Architekci Mariusz Lewandowski i Wspólnicy z Warszawy oraz grupy architektów Łukasza Pity, Piotra Paczkowskiego, Marka Paczkowskiego oraz Martiny Melegari z Olsztyna i Sopotu.

Marszałek województwa Jacek Protas był zadowolony z poziomu konkursu i zaznaczał, że nadesłano prace nie tylko z Polski.

Teraz jednak czeka nas jeszcze realizacja projektu: - Musimy wykorzystać środki przyznane przez Komisję Europejska do końca 2015 r. i zrobić wszystko, by nie przepadły. Mamy już studium wykonalności dla lotniska, mamy raport oddziaływania na środowisko i czekamy na decyzję środowiskową. Zakładamy, że proces budowy potrwa około 14 miesięcy - mówił Protas i zaznaczał: - Mamy świadomość, że projekt [budowy lotniska] jest od wielu lat zagrożony, bo tego rodzaju przedsięwzięcia zawsze są trudne. Sądzę jednak, że jeśli zajdzie taka potrzeba, możemy jeszcze wynegocjować w Komisji Europejskiej kolejnych kilka miesięcy na realizację tego zadania.

Wkrótce zamieścimy na tej stronie więcej wizualizacji nadesłanych na konkurs w sprawie terminalu w Szymanach.
Źródło: Gazeta Wyborcza OlsztynCiężko mi na podstawie tego oceniać... Poczekam na więcej i na inne projekty dotyczące przyszłego pustostanu. ;)
 

·
Somewhere Back In Time
Joined
·
7,459 Posts
^^ sam projekt wydaje się byc niezły, czekam na wiecej wizualizacji i w lepszej jakosci
^^ To ja tylko tak napomknę, że:

II nagroda:"Brama do Wiedzy" Studio Form Architektonicznych PANTEL. Skład zespołu: Tomasz Lella, Waldemar Andrzej Dezor, Dariusz Wierzbowski, Katarzyna Kemska, Michał Jędrzejczak, Kamila Adamowicz, Piotr Majcher, Rafał Ruciński, Mateusz Januszewski

Cały tekst: http://olsztyn.gazeta.pl/olsztyn/1,...ziej_reprezentacyjny_gmach.html#ixzz2RxH2MevG

A teraz skład jury sędziowskiego na konkurs na Lotnisko w Szymanach:

Rozdział V
Sąd konkursowy
1. Skład Sądu konkursowego:
1)mgr. inż. architekt Andrzej Dezor
2)mgr. inż. architekt Janusz Miścicki
3)mgr. inż. Ryszard Brodowski (specjalista w zakres
ie lotnictwa cywilnego)
4)mgr. inż. Jan Śmietanko (Przedstawiciel Urzędu Ma
rszałkowskiego)
5)ppłk. Ryszard Synowski (Straż Graniczna)

Hmmmmm...zupełny przypadek...wygrała najlepsza praca to jest Polska właśnie :lol:
 

·
AUSGELÖST
Potężny Warmianin
Joined
·
1,202 Posts
Gazeta pozwoliła sobie zamieścić resztę prac konkursowych które zostały wyróżnione:
http://olsztyn.gazeta.pl/olsztyn/51,35189,13837171.html?i=0

W sumie ciekawe dla mnie jest czwarte miejsce, a praca z drugiego miejsca musiałaby być w lepszej jakości by móc ocenić. Zwycięska po zastanowieniu mi się nie podoba, ale może z mało merytorycznych względów jak to kim są autorzy tej pracy... ;)
Zresztą i tak mam nadzieję, że do tej inwestycji nie dojdzie nigdy. Choć nikłą mam nadzieję - termy zaczęli. :/
 

·
Registered
Joined
·
19 Posts
Szkoda że takie wyniki, projekt słabiutki, i pod względem wyglądu i funkcjonalności. Projektanci nie za bardzo mają pojęcie o funkcjonowaniu lotnisk. Jest wiele zarzutów do nagrody głównej, ale to może się kiedyś zbiorę i spiszę dla potomnych. Jedno jest pewne, jaki skład sędziowski taki wynik konkursu, szkoda że te rejony Polski mają szczęście do "takich manewrów" o jakich wpomniał Iron. Stałem na wynikach, i już przed ogłoszeniem oficjalnym jeden z architektów z warszawy mówił o "ustawce' i że wygra pan Lella. Wielka szkoda, bo mogło by powstać ładne lotnisko, było z czego wybierać, ale trzeba mieć pojęcie na co patrzeć i czego szukać w projektach.

Ok, troszkę krytyki zgodnie z hasłem, prawdziwa cnota krytyk się nie boi.
Zaczynając od przylotów:
- zastanawiam się czy autor przyleciał kiedyś samolotem na lotnisko i widział ile osób pierwsze swoje kroki kieruje do toalet. Sądzę że jedno oczko damskie i jedno męskie (bez pisuaru) to minimalna przesada.
- KONTROLA PASZPORTOWA - według założeń funkcjonalno-uzytkowych miały być trzy stanowiska kontroli paszportowej na przylotach, autor postanowił umieścić dwa. Kontrola paszportowa składa się nie tylko z kontroli naszego kawałka papieru, ale też z kontroli zachowania pasażera przed ta kontrolą, do tego służą pomieszczenia kontroli SG ukryte za lustrami weneckimi, w tym wypadku autor o tym zapomniał.
- POKÓJ ZATRZYMAŃ - nie wiem czy autor ma pojęcie do czego służy, ale z tego co widać z pewnością nie ma. To pomieszczenie gdzie przetrzymywany jest pasażer któremu np. "ktoś rozdeptał pióro w paszporcie, ewentualnie żona wyrwała kartkę z paszportu) Nie spełnia formalnych warunków wkroczenia na terytorium naszego kraju. Takie pomieszczenia musza być wykorzystane w prysznic, łazienkę i łózko, na niektórych lotniskach jest podział na pomieszczeni dla obywateli Europy i pozostałych.
- IZOLATKA - tu autor nie za bardzo rozumie chyba funkcję izolatki jeśli chce aby zakażonego chorego niesiono oficjalnie na noszach przez całą poczekalnię odbioru bagażu aż do izolatki umieszczonej w rogu sali (obowiązkowo izolatka musi mieć wejście z płyty postojowej w celu uniknięcia zakażeń).
- ROZŁADUNEK BAGAŻU - zastosowanie rozładunku bagażu z wózka prosto na taśmę ma rację bytu ale w krajach takich jak Hiszpania czy mu podobne, ale nie w Polsce a już na pewno nie w strefie najzimniejszej w Polsce.
- KONTROLA CELNA BAGAŻU PRZYLATUJĄCEGO - bagaż wyładowany na taśmę powinien być zeskanowany skanerem SC i dopiero wtedy wyjechać na salę odbioru, dodatkowo nie powinien ten bagaż wrócić s powrotem za ścianę.
- KONTROLA CELNA PRZYLATUJĄCYCH - polega na pobieraniu opłat celnych za przywiezione do kraju towary, a dodatkowo wychwytywaniu tzw. przemytników. W pomieszczeniu SC powinien znaleźć się skaner bagażu podręcznego, i pomieszczenie na przeszukanie osobiste, nie za bardzo widzę gdzie autor chciał to upchnąć.

Strefa Check-in i kontroli bagażu:
- Taśma bagażowa powinna mieć strefę serwisową według zaleceń IATA, tu nie za bardzo ją ma, dodatkowo miejsce w ładowni bagażu na wózki powinno umożliwiać postawienie dodatkowych wózków dla innych samolotów.
- KONTROLA BAGAŻU - bagaż który jest nadany w check-in, jedzie sobie taśmą do skanera, tam jest kontrolowany i jedzie dalej lub zjeżdża do innego skanera w celu ponownej kontroli, może również wracać do tego samego skanera. po ponownym zlokalizowaniu w bagażu materiałów niebezpiecznych bagaż jedzie sobie do jednego z miejsc ustalonych i wraz z pracownikiem SG jest oficjalnie otwierany, pasażer jest wzywany przez megafon i musi stawić się go odpowiednich drzwi gdzie w asyście idzie do swojego bagażu. W związku z tym ze pasażer może już przejść kontrolę bezpieczeństwa należy przewidzieć mu drogę dojścia ze strefy poczekalni odlotów i strefy ogólnej. Gdy pasażer się nie zgłosi, bagaż jest przez saperów wywożony na płytę lub inne miejsce w celu detonacji. Oczywiście jest to bardzo duża afera i duże straty z powodu przestoju samolotów.
- STANOWISKA KONTROLI BAGAŻU SG i SC musza mieć możliwość wglądu na taśmę bagażową i sprawdzenia bagażu, w przypadku pracy nagrodzonej lokalizacja pomieszczeń SG i SC jest błędna.
- POMIESZCZENIA FITOSANITARNE I SANEPID - według założeń powinny być dostępne ze strefy ogólnej, tu autor lokalizuje je w strefie zastrzeżonej.
- Ważnym faktem jest też stwierdzenie braku stref kontroli pracowników, nie zlokalizowano w projekcie żadnych skanerów służących właśnie do tego celu.
- Po projekcie widzę również że autor nie za bardzo ma pojęcie o służbach hendlingowych, Ci ludzi pracują na zewnątrz, więc mają często mokre ubrania które chcą wysuszyć, mają też służbowe ubrania zewnętrzne dla których potrzebują szatni , tu autor całą grupę przeprowadza przed biurkiem pracownika handlingowego do pomieszczenia socjalnego w którym oczekują w przerwie między samolotami.
- nie wspominam o braku kojców dla psów SG i SC, i o tym że pomieszczenia służb handlingowych, meteo, obsługi płyty, nadzoru płyty SG wypadało by żeby miały widok na PŁYTĘ.

Wielkim błędem jest wrzucenie pomieszczenia VIP do strefy business lounge (to zupełnie inni pasażerowie, i podlegają innej ochronie i odprawie) polecam autorowi porównać obsługę prezydenta (VIP) do np. biznesmena z Olsztyna który ma kartę LOT.

Długo by można wymieniać błędy w tym terminalu, to kila z zaledwie dwóch stref, Z pewnością nie spełnia przekazanych w materiale do konkursu warunków.
Jest z pewnością za duży jak na 300-500tyś ludzi.
Nie poruszam tu wyglądu zewnętrznego ani wnętrz, bo moim zdaniem wystarczająco dyskwalifikują go błędy popełnione w kwestii funkcjonalności.

przepraszam za błędy ale miałem chwilkę na napisanie tych kilku linijek i pisałem je w komórce.
Dmoyślam się że komisja sędziowska nie jest doświadczona w funkcjonowaniu terminali, ale sądzę że pan z PAŻPu powinien mieć też coś do powiedzenia. Chyba że nie miał...
 

·
Registered
Joined
·
6,141 Posts
Dzięki za analizę.

Tekst należało by jednak zacząć od tego: "po pierwsze to lotnisko nigdy nie powstanie".

Szkoda było pracy tylu zespołów. Niestety lokalni kacykowie polityczni nie mają żadnych skrupułów aby pomęczyć trochę kilkuset ludzi tylko dla własnych celów politycznych. Lotnisko w Szymanach jest lotniskiem widmem, pralnią Unijnej kasy i dojarką pieniędzy dla kilku grubasów, niczym więcej. Nikt o zdrowych zmysłach nigdy tam niczego nie zbuduje. Pozdrawiam.
 

·
Registered
Joined
·
1,485 Posts
^^
Ja bym na Twoim miejscu wysłał te uwagi do kogoś odpowiedzialnego za decyzje. Uwagi bardzo cenne, więc jeszcze czas żeby projekt zmienic. Może i do projektantów warto napisać - jak są rozgarnięci to klepną się w pierś i stwierdzą "Facet ma rację". Jak się nie uda to do wszystkich świętych -wojewody, marszałka, posłów z WM lub po prostu do mediów (to czesto pomaga żeby ktoś się wm ogóle przyjrzał)

Znając polskie realia może być tak, że wybudują terminal według kiepskiego projektu, a potem za grube miliony (z naszych podatków) będą go przebudowywać w szczycie sezonu letniego. Na takich obiektach jak lotnisko funkcjonalność powinna być najważniejsza !!
 

·
Registered
Joined
·
19 Posts
To tylko część uwag, nie wygrałem projektu i nie płacą mi za takie podpowiedzi. Ten tekscik ma na celu ukazanie jak pracowała komisja sędziowska i co wybrała. Uważam że to jeden wielki wstyd dla regionu. Poza tym wygląd budynku należy już do raczej przestarzałych, wnętrza słabiutkie ... długo by tu pisać, mam nadzieję że uda się architektom złożyć protest i unieważnić warunki konkursu. Co do tego czy powstanie czy też nie to różnie bywa, w Świdniku tez nikt nie planował że będzie lotnisko, tym bardziej że tam trzeba było przewalić tony ziemi i wyciąć hektary lasu. Sądzę że unia i tak nie pozwoli na realizacja tak dużego obiektu za unijne pienądze. I postawią odpowiednie wymogi, a wtedy autorzy wygranej koncepcji już wogóle się pogubią z funkcjami na zmniejszonej powierzchni.
 

·
Mancunian
Joined
·
5,478 Posts
Sądzę że to lotnisko ma sens jeśli chodzi o ruch turystyczny(Mazury w pobliżu) ale tylko sezonowo.
Regularne loty krajowe i poza granice Polski raczej nie mają sensu i są skazane na niepowodzenie.
 

·
Registered
Joined
·
17,354 Posts
^^ Regularne loty krajowe zdecydowanie sensu nie mają. Poza granice... tu mam pewne wątpliwości. Połączenie z hubem (tutaj stawiałbym na airberlin, które organizuje często loty na pół z wycieczkami) i kilka połączeń LCC z wyspami i skandynawią (czyli emigracyjne) mają jakiśtam sens. Co do czarterów to zdecydowanie mają sens. Czy jednak lotnisko się z tego utrzyma? Raczej nie. W takim razie należałoby policzyć jakie są korzyści dla regionu z tych połączeń (głównie zyski biznesowe przynoszą połączenia hubowe), a ile za te zyski będzie trzeba dopłacać do lotniska. I potem decyzja czy to się opłaca.
 
81 - 100 of 3200 Posts
Top