SkyscraperCity Forum banner

:)

1 - 6 of 6 Posts

·
Great Ape Project
Joined
·
4,876 Posts
A mi podoba się, że słońce nie zaświeciło. Więcej słonecznego blasku wprowadziłoby silniejsze odczucie przestrzeni (światłocienie, silniejsze różnice kolorów etc.), a tak perspektywa się spłaszczyła i całość nabrała charakteru urbanistycznego wieżowego kolażu.

No i nawet podpis zbędny, bo widnieje na samej focie :)
(gdyby obraz był ciut większy, łatwiej byłoby go odcyfrować)
 
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top