SkyscraperCity banner

901 - 906 of 906 Posts

·
Registered
Joined
·
249 Posts
koszty naprawy rosn±
Nawet do 42 mln z³ wzrosn± koszty naprawy kolektorów odprowadzaj±cych ¶cieki z lewobrze¿nej Warszawy do oczyszczalni "Czajka" - poinformowa³ w poniedzia³ek podczas konferencji prasowej podsumowuj±cej pierwszy rok swojej prezydentury w stolicy Rafa³ Trzaskowski.

We wrze¶niu prezydent szacowa³ wydatki na naprawê na 12-13 mln z³; umowa z In¿ynieri± Rzeszów z pa¼dziernika na realizacjê tej inwestycji opiewa³a na 23 mln z³ netto.

- W tej chwili wszystkie koszty, to jest 39 mln z³. (…) jeszcze trwaj± dodatkowe niewielkie naprawy: malowanie, zainstalowanie specjalnych krat. To powinno kosztowaæ oko³o 2-3 mln (z³ - PAP) - powiedzia³ Trzaskowski.
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-11-18/ogromne-koszty-naprawy-kolektorow-sciekowych-oczyszczalni-czajka/
 

·
Registered
Joined
·
20,643 Posts
MPWiK: "Czajka" znów spala osady

Zakończyła się naprawa jednego z rekuperatorów spalarni w oczyszczalni ścieków "Czajki" - poinformowały miejskie wodociągi. Tym samym spalanie osadów na jednej z dwóch linii technologicznych zostało wznowione. Temat niedziałającej od grudnia ubiegłego roku spalarni nagłośnili radni Prawa i Sprawiedliwości przy okazji tematu awarii rurociągów "Czajki".

W środę Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji poinformowało o usunięciu awarii rekuperatorów. Jak wyjaśnili, są to tak naprawdę wymienniki ciepła o wysokości ponad 5,6 metra i łącznej wadze około 20 ton każdy.

"W pierwszej kolejności naprawiono rekuperator numer 1, co umożliwiło uruchomienie jednej linii technologicznej – oznacza to przywrócenie jej pełnej funkcjonalności, czyli spalanie większości osadów powstających w oczyszczalni ścieków 'Czajka'" - przekazały wodociągi. Podkreśliły, że linia ta spala dziennie około 85% osadów ściekowych z oczyszczalni.
24 godziny na dobę, sześć dni w tygodniu

Miejska spółka przybliżała też, jak wyglądała naprawa: "W związku z nieprzystąpieniem przez firmę Veolia Water Technologies (lidera konsorcjum firm, które zaprojektowały i wybudowały spalarnię) w ramach gwarancji do naprawy rekuperatorów – aby dochować należytej staranności – MPWiK S.A. zleciła niezależnym ekspertom wykonanie ekspertyzy technicznej. Jej celem było, po pierwsze - określenie przyczyn awarii rekuperatorów, a po drugie – sprawdzenie, czy przynajmniej jedno z urządzeń nadaje się do naprawy".

Jak podaje MPWiK, wyniki analizy wskazały na możliwość realizacji naprawy właśnie rekuperatora nr 1. Prace zostały zlecone specjalistycznej firmie.

Z relacji wodociągów wynika, że naprawa polegała na wymianie uszkodzonych elementów rekuperatora, przede wszystkim zewnętrznego płaszcza oraz wybranych elementów wewnętrznych urządzenia. Prace obejmowały głównie demontaż uszkodzonych elementów stalowych, wykonanie nowych elementów i ich montaż w urządzeniu. "Ponadto wykonano między innymi nową izolację termiczną urządzenia, zarówno wewnętrzną, tak zwaną wymurówkę, jak i zewnętrzną, zamontowano dodatkowe czujniki temperatury i wymieniono kompensatory" - relacjonuje MPWiK.

I podkreśla, że roboty prowadzono 24 godziny, sześć dni w tygodniu.
Kolejne etapy naprawy

Jednak to nie koniec prac naprawczych. Jak zapowiadają wodociągowcy, drugim etapem będzie wykonanie naprawy docelowej rekuperatorów. Wiąże się to z zaprojektowaniem, produkcją i montażem dwóch nowych urządzeń, po jednym dla każdej z linii spalania.

Obecnie prowadzane jest postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy tych prac - otwarcie ofert wyznaczono na 20 grudnia 2019 roku. "Termin realizacji prac zależy od wyników postępowania przetargowego. Naszym celem jest dokonanie wymiany rekuperatorów w możliwie najkrótszym czasie, który obecnie szacowany jest na około jednego roku od dnia podpisania umowy. Jednocześnie będzie funkcjonowała uruchomiona właśnie spalarnia" - poinformowali wodociągowcy.
https://tvn24.pl/tvnwarszawa/najnowsze/warszawa-czajka-wznowiono-spalanie-osadow-2608197
 

·
Registered
Joined
·
20,643 Posts
Prawie pół miliarda złotych będzie kosztował nowy kolektor do oczyszczalni ścieków "Czajka". Budowa 9-kilometrowego Kolektora Wiślanego ma się zakończyć za cztery lata. O budowie poinformowało MPWiK w poniedziałek na facebooku.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wyjaśniło na swojej stronie internetowej, że zadaniem kolektora będzie magazynowanie nadmiaru ścieków oraz wód opadowych, spływających z lewobrzeżnej Warszawy podczas intensywnych opadów deszczu.


Kolektor Wiślany, który powstanie wzdłuż ulic: Wybrzeże Kościuszkowskie, Wybrzeże Gdańskie i Wybrzeże Gdyńskie, zostanie włączony do istniejącej sieci kanalizacyjnej poprzez pompownie "Powiśle" oraz "Wiślaną". Umożliwi on czasowe magazynowanie ścieków spływających z części lewobrzeżnej części Warszawy, tj: z Mokotowa, Ochoty, Woli, Śródmieścia, Żoliborza i Bielan. Ścieki następnie będą kierowane do oczyszczalni ścieków "Czajka".

MPWiK zapewniło, że dzięki możliwości magazynowania nadmiaru wód spływających do kanalizacji zostanie m.in. ograniczona konieczność uruchamiania zrzutów burzowych.

Kolektor Wiślany zostanie wykonany metodą mikrotunelingu, czyli przeciskania rur. Będzie to najdłuższy kanał o średnicy od 1,2 m do 3,2 m wybudowany w taki sposób w Polsce.

Ze względu na stopień skomplikowania robót, inwestycję podzielono na trzy etapy. MPWiK już zawarła kontrakty na realizację dwóch z nich. W ubiegłą środę (8 stycznia) podpisano umowę z firmą Budimex na budowę odcinka kolektora od komory połączeniowej z burzowcem Wenedów do komory połączeniowej z kolektorem Bielańskim o długości około 5,5 km i średnicy 3,2 m (umowa o wartości ok. 349 mln zł netto). Wcześniej, 21 października ubiegłego roku, podpisano umowę na wykonanie fragmentu kolektora od przepompowni "Powiśle" do kolektora burzowego "Wenedów" o długości około 2 km i średnicy od 80 cm do 1,2 m (wartość kontraktu ok. 78 mln zł netto).

Teraz MPWiK prowadzi prace przygotowujące do ogłoszenia przetargu na trzeci, najkrótszy odcinek od komory połączeniowej z kolektorem Bielańskim do Zakładu "Farysa" wraz z przepompownią o długości 1,2 km i średnicy 3,2 m wraz z przewodami tłocznymi.
https://forsal.pl/gospodarka/inwestycje/artykuly/1448373,powstanie-nowy-kolektor-do-czajki-koszt-niemal-pol-miliarda-zlotych.html
 
901 - 906 of 906 Posts
Top