SkyscraperCity Forum banner

jaka ocena?

1 - 8 of 8 Posts

·
Registered
Joined
·
74,259 Posts
Zwykły biurowczyk, nic specjalnie ciekawego.

I szczerze powiedziawszy w tym zalewie form i pomysłów jak widzę cuś tak nijakiego to... 4/10
 

·
Registered
Joined
·
769 Posts
Jak się czuje Maćków ze świadomością, że budynek który zaproponował dla wrocławskiego starego miasta powstaje na peryferiach Warszawy?
 
1 - 8 of 8 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top