SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 100 Posts

·
Registered
Joined
·
74,215 Posts
ŚWIETNE, ŚWIETNE...

^^
Niemal wszystkie ujęcia się mi podobają- (odpowiednie kadry, troszkę pracy przy obróbce i WSPANIAŁY efekt) :applause: :applause: :applause: Piękna jest TAKA Warszawa :)
 
1 - 20 of 100 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top