SkyscraperCity Forum banner
1 - 10 of 10 Posts

·
Semper Invicta
Joined
·
30,818 Posts
Discussion Starter · #4 ·
AGC said:
masz fajne podejscie do fotografii. pokazujesz detale, plaszczyzny, a nie cale obiekty. slowem ciekawe ujecia!
Taki właśnie mam zamiar:) Oglądającemu nie chce serować całych pejzaży na których nawet oka nie zostawi i porzejdzie do następnego. Foto musi zmusic go do choć chwilowej refleksji...
 
1 - 10 of 10 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top