SkyscraperCity Forum banner

[Warszawa] Panorama z wieży kościoła Marii Panny ul. Świętojańska 10

3092 Views 4 Replies 3 Participants Last post by  larzwo
Zdjęcia są spore więc wkleiłem jako klikane miniaturki - szybciej się załaduje strona :)

1)
widok na most Śląsko - Dąbrowski
po prawej dach katedry Św. Jana


2)
widok na most Gdański
na wprost widok na rynek
w tle po lewej dwa wieżowce, z czego ten po prawej to Intraco
1 - 5 of 5 Posts
po prawej dach katedry Św. Jana
[/URL]
Archikatedry :)
2)
widok na most Gdański
na wprost widok na rynek
w tle po lewej dwa wieżowce, z czego ten po prawej to Intraco
A ten po lewej to Babka Tower.
Bardzo ładne widoki, mimo iż zdjęcia trochę czasu już mają :)
Bardzo ładne widoki, mimo iż zdjęcia trochę czasu już mają :)
wiosna 2006. Trochę czasu minęło zanim je zrobiłem a znalazłem to forum ;)
Da się wejść na tę wieżę? Ktoś sprzedaje bilety?
Praktycznie nieosiągalne jest wejście na wieże.
Bardzo rzadko ojczulkowie umożliwiają wejście malarzom i zawodowym fotografom ( oczywiście nie za darmo ;) )
Od 2006 jest tam na dodatek kilka anten GSM więc pewnie już i artychów pewnie nie będą wpuszczć
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top