SkyscraperCity Forum banner
1 - 10 of 10 Posts

·
Your brain controller
Joined
·
8,941 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Aby nie zamulało trochę się postarałem. Po Wawce tripowałem między 3-5. Świetna sprawa. Podobało mi się chyba bardziej niż w Krakowie choć ciężko porównywać te dwa miasta. Trzy dni to za mało aby zwiedzić Warszawę więc moje stopy wciąż jeszcze pamiętają to wszystko jakby to było wczoraj :) Myslę, że fotek nie trzeba komentować. To tak jakby napisać tu wam recenzję filmu "Rejs". Zbędne, widoczki są kultowe. 
1 - 10 of 10 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top